Quranın üzərimizdə olan haqları

04 Feb 2018

Bu 3 vəzifəyə Quran ayələrində də rast gəlmək olur: “Ona (Qurana, ya Peyğəmbərə) iman gətirənlər (yəhudi və xristianlar kimi səma) kitab(ı) verdiyimiz və onu layiqincə (təhrif etmədən, düşünüb əməl etməklə) tilavət edən kəslərdir...

Quranda ən çox ziyan görən kəslər kimi kimlər göstərilib?

25 Jan 2018

“(Ya Peyğəmbər,) de: «Sizə insanların (dünya) əməllər(i) baxımından ən çox ziyana uğrayanlarından xəbər verim?». Onlar, dünya həyatındakı (hər hansı bir xeyir işdəki) səyləri (küfrlərinə görə) puç olaraq yoxa çıxmış və yaxşı görmələrini sanan kəslərdir”. (“Kəhf” 103-104)...

Borcu qaytarmağa kömək edən surə - “Təhrim” surəsinin fəzilətləri

11 Jan 2018

“Təhrim” surəsi Quranın 66-cı surəsidir ki, 12 ayəsi vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Təhrim” surəsini oxuyar, nəsuh tövbəsinə və günaha qayıtmamağa müvəffəq olar”...

Quran oxumağın dünya və axirət faydaları

11 Jan 2018

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Peyğəmbərdən (s) soruşurlar ki, ən yaxşı insan kimdir? Həzrət (s) buyurur: “O kəsdir ki, Quran qiraətini başlayar və onu xətm edər. Onun üçün Allah yanında qəbul olmuş duası olar””...

Qurani-Kərimdə işarə edilən məhmud məqamı nədir?

05 Jan 2018

Qurani-Kərimdə Həzrət Peyğəmbərə (s) xitab edən belə bir ayə vardır ki, buyurur:“Və gecənin bir hissəsini onun üçün – (yalnız) sənə əlavə bir vəzifə olan(Qur’an oxumaq və gecə nafiləsini qılmaq) üçün oyaq qal ki, bəlkə Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama (şəfaət məqamına) qaldırsın”. (“İsra” 79)...

Quran oxumağın zahiri və batini ədəbləri

03 Jan 2018

Qurani-Kərim – biz müsəlmanların müqəddəs kitabı olmaqla yanaşı, həm də bizim hidayət mənbəyimiz və bizə hər cür mənəvi xəstəlikdən şəfa verən səma kitabıdır. Bu kitabı tilavət etmək – Məsumlarımızın (ə) tövsiyəsidir...

Təhlükədən amanda qalmaq, itən şeyi tapmaq, Qiyamət günü şad gəlmək – “Əbəsə” surəsinin fəzilətləri

03 Jan 2018

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim “Əbəsə” surəsini oxuyar, behiştdə Allahın bayrağı altında və Allahın kəramətinə şamil olmuş halda olar”...

Qurani-Kərimin təfsirinə nə üçün ehtiyac vardır?

01 Jan 2018

Qurani-Kərim – Uca Allahın nurani kəlamı olub, insanları doğru yola hidayət etmək üçün nazil olmuşdur. Quranın ayə və surələrini dərk etmək və ondan daha çox bəhrə aparmaq üçün Quran, Məsumlar (ə) və din alimləri tərəfindən şərh edilir ki, bu şərhə təfsir deyilir...

Quranın nazil olması nə deməkdir?

30 Dec 2017

Allahın məkanının olmaması baxımından, Quranın Cəbrayil (ə) vasitəsilə yerə enməsi necə baş vermişdir? Quran da yağış kimi yerə enmişdirmi?...

Yatmazdan qabaq “Qədr” surəsini oxumağın təsiri

26 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis vardır ki, buyurur: “Hər kim yatan zaman “Qədr” surəsini 11 dəfə oxuyarsa, Allah Təala ona 11 mələyi hakim edər ki, onu səhərə qədər şeytanın şərindən qorusunlar”...