İlahi vəhy ilə ilhamın fərqi nədədir?

03 Jul 2018

İlham və vəhy elə bir hadisələrdir ki, insanın daxilində baş verər. Ancaq ilham ilə vəhy bir-birindən fərqlənən hadisələrdir ki, insanı hansısa yola yönəltmək istəyər...

Xəstəliyin şəfası, hafizəni gücləndirən, günahların bağışlanmasına kömək edən - "Həşr" surəsinin bərəkətləri

26 Jun 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Həşr” surəsini oxuyar behişt, cəhənnəm, ərş, kürsü, onun hicabları, yeddi qatlı səma, yeddi qatlı yer, hava, küləklər, quşlar, ağaclar, dağlar, günəş, Ay, mələklər – hamısı ona salam göndərər və onun üçün bağışlanma istəyərlər...

“Qariə” surəsini oxuyan Dəccalın fitnəsindən amanda qalar

26 Jun 2018

“Qariə” surəsi – Quranın 101-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 11 ayəsi vardır. Bu surə məaddan və Qiyamətdən bəhs edər...

Bu ayəni niyə “İtaət ayəsi” adlandırırlar?

09 May 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərinə və(Peyğəmbərin məsum canişinləri olan)öz əmr sahiblərinizə tabe olun”. (“Nisa” 59)...

"Fatihə" surəsi ilə müalicə

07 May 2018

Əbu Səyid Xədəri nəql edir: “Bir neçə dostumla birlikdə səfərə çıxmışdıq. Yolda ərəb qəbilələrindən birinə rast gəldik. Qəbilənin yanında yüklərimizi yerə töküb, istirahət etməyə başladıq...

Şəfa reseptində səhv olmayan Kitab

11 Apr 2018

İmam Əli (ə) Quran haqqında buyurur ki, Quran şəfa verən dərmandır ki, heç bir ziyanlı təsiri yoxdur...

Quran və Tibb

27 Mar 2018

QURAN və GİGİYENA Quranda bir çox məsələlərə toxunulmuşdur ki, gigiyenik baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır. Başqa sözlə desək, Quranda qeyd olunan bir çox dini hökmlər tibb və gigiyena baxımından çox faydalıdır...

Qurani-Kərim 1400 il öncə səmada olan dağları tanıtmışdı

14 Mar 2018

Qurani-Kərimdə belə bir ayə vardır: “Məgər görmürsənmi ki, Allah (müxtəlif istiqamətlərdən)buludu yavaş-yavaş qovur sonra onu(n parçalarını) bir-birinə qovuşdurur, daha sonra onları üst-üstə yığır?...

Ruhi və əxlaqi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün Qurandan tövsiyələr

07 Mar 2018

İslam dini dəyərli təlimləri sayəsində şəxsiyyətli və ruhi sağlam olan insanlar tərbiyə edir. Çalışır ki, bu təlim zamanı rəzil əxlaqi sifətlərə yer qalmasın. Bu təlimin bir neçə nümunəsinə nəzər salaq...

Mütəxəssislər Quranda 1400 il öncə verilən xəbəri indi təsdiq etdilər

03 Mar 2018

Qurani-Kərimin gələcəkdən verdiyi xəbərlər içərisində günəşin qaralması və ölməsi hadisəsi də mövcuddur. Quran buyurur ki, günəş ölən zaman Qiyamət başlayacaqdır...