Qurani-Kərim dünyanı necə görür?

12 Dec 2018

Dünya nədir? Dünya – canlı aləminin yaşadığı və təkamül etdiyi aləmdir ki, insan üçün xəlq olmuş və axirətə hazırlanması üçün imtahana çəkildiyi məkandır. Hər bir insan dünyaya gəlməmiş axirətə gedə bilməz...

Quranı əzbərləyən və ona əməl edən, böyük peyğəmbərlərlə (ə) birlikdə olar

06 Dec 2018

Allah Təala Qurani-Kərimi müsəlmanlara, onları hidayət etməsi və səadətə çatdırması üçün göndərmişdir. Əgər biz Quranı oxuyur, lakin ona əməl etmiriksə, bu zaman Quranı oxumağın bizə heç bir faydası olmur...

Yoldan azdıranlar barədə ifşaedici ayənin ünvanı

19 Oct 2018

Qurani-Kərim buyurur: “İnsanlar arasında elələri vardır ki, cahilliyi üzündən(insanları) Allah yolundan azdırmaq və məsxərəyə qoymaq üçün boş və mənasız sözləri (insanı təbii halətdən çıxaran fəsadlı, haram mahnılar, pozğun şerlər və söhbətləri, böhtan və qeybəti, fəsad törədici əfsanələr və s. kimi sözləri) satın alar...

Quran oxumağın dünya və axirət bərəkətləri

03 Sep 2018

Quran tilavət etmək o qədər fəzilətə malik olan bir əməldir ki, həm dünya və həm də axirət bərəkətlərinə malikdir...

Quran məntiqində həyanın 3 növü

16 Aug 2018

Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə baxmır...

Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?

14 Aug 2018

Əgər qəlb, daxilində olan rəzil sifətlərdən xilas ola bilməzsə, İlahi feyzdən məhrum qaldığı üçün möhürlənər. Bu cür qəlbin üzərində günahın qabarı və toz-torpağı əyləşər. Qəlbi kor və kar edər, nə görər və nə də eşidər...

Quranda Dəhvül-ərz günü barədə

08 Aug 2018

Bu günü Allah Yer üzünü sərmişdir. Belə ki, Quran bu haqda buyurur: “Və bundan sonra yeri döşədi və hamarladı və (onu öz oxunun ətrafında hərəkətə və günəş ətrafında hərəkətə gətirdi) fırlatdı”. (“Naziat” 30)...

Qadının xəlq olunmasının hikməti

24 Jul 2018

Quran kişi ilə qadının yaradılışı barəsində buyurur: “Allah sizi(n ilk baba və nənənizi vasitəsiz olaraq və möcüzəli bir tərzdə)torpaqdan yaratdı, sonra(onların nəsli olan sizləri) nütfədən(yaratdı)...

Qurani-Kərimdə adı çəkilən canlılar

18 Jul 2018

Qurani-Kərim qiyamətə kimi öz aktuallığını itirməyən, bəşəriyyəti həqiqətə doğru hidayət edən bir kitabdır. Bu müqəddəs kitabdakı mənalar öz əhatə dairəsinin genişliyi, obraz zənginliyi və təsir gücü ilə insanı heyrətə salır...

Qurani-Kərimdə onlar barədə 6 dəfə danışılıb

11 Jul 2018

Quranda əbrardan 6 dəfə söz açılmışdır. Aqil insanlar həmişə Allaha dua edən zaman dünyanı mömin olaraq tərk etməyi istəmişlər və istəyirlər də. Bu dualardan bəzisi Quran ayələrində öz təcəllisini tapmışdır və əbrar sözü ilə əlaqələndirilmişdir...