Quran oxumağın dünya və axirət bərəkətləri

03 Sep 2018

Quran tilavət etmək o qədər fəzilətə malik olan bir əməldir ki, həm dünya və həm də axirət bərəkətlərinə malikdir...

Quran məntiqində həyanın 3 növü

16 Aug 2018

Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə baxmır...

Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?

14 Aug 2018

Əgər qəlb, daxilində olan rəzil sifətlərdən xilas ola bilməzsə, İlahi feyzdən məhrum qaldığı üçün möhürlənər. Bu cür qəlbin üzərində günahın qabarı və toz-torpağı əyləşər. Qəlbi kor və kar edər, nə görər və nə də eşidər...

Quranda Dəhvül-ərz günü barədə

08 Aug 2018

Bu günü Allah Yer üzünü sərmişdir. Belə ki, Quran bu haqda buyurur: “Və bundan sonra yeri döşədi və hamarladı və (onu öz oxunun ətrafında hərəkətə və günəş ətrafında hərəkətə gətirdi) fırlatdı”. (“Naziat” 30)...

Qadının xəlq olunmasının hikməti

24 Jul 2018

Quran kişi ilə qadının yaradılışı barəsində buyurur: “Allah sizi(n ilk baba və nənənizi vasitəsiz olaraq və möcüzəli bir tərzdə)torpaqdan yaratdı, sonra(onların nəsli olan sizləri) nütfədən(yaratdı)...

Qurani-Kərimdə adı çəkilən canlılar

18 Jul 2018

Qurani-Kərim qiyamətə kimi öz aktuallığını itirməyən, bəşəriyyəti həqiqətə doğru hidayət edən bir kitabdır. Bu müqəddəs kitabdakı mənalar öz əhatə dairəsinin genişliyi, obraz zənginliyi və təsir gücü ilə insanı heyrətə salır...

Qurani-Kərimdə onlar barədə 6 dəfə danışılıb

11 Jul 2018

Quranda əbrardan 6 dəfə söz açılmışdır. Aqil insanlar həmişə Allaha dua edən zaman dünyanı mömin olaraq tərk etməyi istəmişlər və istəyirlər də. Bu dualardan bəzisi Quran ayələrində öz təcəllisini tapmışdır və əbrar sözü ilə əlaqələndirilmişdir...

İlahi vəhy ilə ilhamın fərqi nədədir?

03 Jul 2018

İlham və vəhy elə bir hadisələrdir ki, insanın daxilində baş verər. Ancaq ilham ilə vəhy bir-birindən fərqlənən hadisələrdir ki, insanı hansısa yola yönəltmək istəyər...

Xəstəliyin şəfası, hafizəni gücləndirən, günahların bağışlanmasına kömək edən - "Həşr" surəsinin bərəkətləri

26 Jun 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Həşr” surəsini oxuyar behişt, cəhənnəm, ərş, kürsü, onun hicabları, yeddi qatlı səma, yeddi qatlı yer, hava, küləklər, quşlar, ağaclar, dağlar, günəş, Ay, mələklər – hamısı ona salam göndərər və onun üçün bağışlanma istəyərlər...

“Qariə” surəsini oxuyan Dəccalın fitnəsindən amanda qalar

26 Jun 2018

“Qariə” surəsi – Quranın 101-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 11 ayəsi vardır. Bu surə məaddan və Qiyamətdən bəhs edər...