<P align=justify>MƏNƏVİ İSLAHAT AYLARI</P>

05 Nov 2009

images/articles/2009_11/71/u2_01.jpgRəcəb ayı

Rəcəb ay hicri-qəməri ayla-rının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay İlahi rəhmətin yağan ayıdır. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər.

Qurani-kərim əbədi bir kitabdır

22 Sep 2009


http://www.iman.ge/images/qoran.jpgAllah-təala ət-Tariq surəsinin 13-14-cь ayələrində buyurur: “Bu (Qur’an haqla nahaqı) ayırd edən kəlamdır! O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!”
Qeyd etmək lazımdır ki, e’tiqad prinsiplərini цzьndə birləşdirən əqidə inamı tam bir həqiqətdir. Əxlaqi normalara və əməli qanunlara gəldikdə isə, bьtьn bunlar bu dəyişməz həqiqətlərin məhslu kimi ortaya зıxır.