“Yasin” surəsi – Quranın qəlbidir. Onun oxuyanın ruzisi təmin olunar, Qiyamətdə sorğusu asan olar

09 Dec 2016

O mömin ki, “Yasin” surəsinin fəzilətindən qafildir, onun dünya və axirət fəzilətlərindən və təsirlərindən də qafildir. Halbuki, “Yasin” surəsində Allah dərgahının yaxınlarının ülfət və sevgisindən çox söz açılmışdır...

Quranın bizə tanıtdırdığı hegemonlar

28 Nov 2016

Tarix boyu təkəbbürlü və hegemonluq edən insanlar olmuşdur ki, özlərini hamıdan üstün bilmiş və dünyanın onların ətrafında fırlanmasını istəmişdilər.Bu hegemonlardan biri də Firon olmuşdur ki, Quran onun dili ilə buyurur: “Firon dedi: “Ey ölkə başçıları, mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı tanımıram””...

Quran niyə bəzi insanları heyvanlara bənzədir?

28 Nov 2016

Quranda elə ayələr vardır ki, bəzi insanları itə, uzunqulağa bənzədir, bəzilərini isə heyvandan da alçaq hesab edir. Heyvanların insan həyatındakı roluna nəzər salan zaman görmək olur ki, bu bənzətmələrdə güclü məntiq vardır...

Quran-Kərimlə daha çox ünsiyyətdə olmaq üçün 7 qayda

24 Nov 2016

Siz də çox nadir hallarda Quranın sorağına gedənlərdənsinizmi? Və ya həmişə Quran oxuyursunuz, amma elə hiss edirsiniz ki, sizin ürəyinizə lazım olan təsiri qoya bilmir?...

Quranda gözəllik anlayışı

24 Nov 2016

Quran bəşəri hidayət edən bir səma kitabıdır. Aləmlərin həqiqətləri onda cəm olunmuşdur. Ona görə də yanar çıraq kimi insanları Allaha tərəf hidayət edir. Quranda ən çox rast gəldiyimiz məfhumlardan biri – gözəllik məfhumudur...

Qurani-kərimdə nə üçün dastanlara yer verilib?

17 Nov 2016

Bu ilahi kitabla yaxından tanış olmayanlar, onu vərəqləyərkən tez-tez rastlaşdıqları dastanlardan təəccüblənir, bəziləri isə irad tutmağa da cəsarət edirlər. Amma məsələyə diqqətlə yanaşdıqda, hər şeyin məntiqəuyğun olmasına şübhə qalmır...

Kanadada islamofobiya qanunla qadağan olundu

05 Nov 2016

Kanada parlamenti islamofobiyanı qanunla qadağan edir...

Tarixdə Qurani Kərimin ən mühüm 10 nüsxəsi

22 Sep 2016

Yaxın Şərq, Abbasilərin dövründə 9-10-cu əsrə aid olan Quran. İlk yazılan Quran nüsxələrindən sayılır...

Quranın qardaşı olan mübarək kitab

14 Sep 2016

“Nəhcul-bəlağə” – Quranın əziz qardaşı və sirlərinin məhrəmidir. Quranla “Nəhcul-bəlağə”nin rabitəsi sıx və möhkəm bir rabitədir. Ona görə də Nəhcul-bəlağəni “Əxi-Qurani-Kərim” adlandırırlar...

Bəndənin Allah-Taalaya 23 sualı və Qurani-Kərimin mükəmməl cavabları nə oldu?

13 Sep 2016

Qəlbimdə belə bir sual qarşıya çıxdı! İlahi görəsən bizləri niyə xəlq etmisən? Buyurdu: "Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!" (Zariyat 56)...