İnsanın Quran vasitəsilə hidayət yolları hansılardır?

21 Feb 2020

Müqəddəs Kitabımız olan Quranın zahiri gözəl, batini dərindir. Quran buyurur edir ki, insanları hidayət etmək üçün gəlmişdir...

Quranın özündən əvvəl gələn səma kitablarına münasibəti

06 Feb 2020

Qurani-Kərim axırıncı səma Kitabı olaraq, əlbəttə ki, özündən əvvəl gələn səma kitablarını təsdiq etmiş və onları qəbul etmişdir. Onları Allah tərəfindən göndərilən nur adlandırmışdır...

“Fatihə” surəsində gizlənən 7 sirr

31 Dec 2019

Roma Papası, Bəni-Abbas xəlifələri üçün belə bir məktub yazır: “Biz İncil kitabında oxumuşuq ki, hər kim ixlasla bu surəni oxuyarsa, Allah onun cəsədini atəşə haram edər...

Düşməndən amanda qalmağa yardım edən surə

13 Nov 2019

Qurani-Kərimin mübarək “Əraf” surəsi çoxlu fəzilətlərə malikdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə barəsində buyurur: “Hər kim “Əraf” surəsini oxuyarsa, Allah onunla İblis arasına pərdə çəkər ki, İblisin şərindən amanda qalsın...

“Buruc” surəsinin fəziləti

10 Nov 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Buruc” surəsini oxuyar, dərk etdiyi cümə və Ərəfə günlərinin on qatı qədər ona mükafat veriləcəkdir”...

Dünyanın Quranda 2 əsil sifəti

04 Nov 2019

Mübarək dinimiz bəzən dünyanı dəyərsiz və fani bir məkan kimi tanıdır, bəzən onu axirətə çatmaq üçün körpü adlandırır...

Müqəddəs Quranda adı çəkilən meyvə - ƏNCİR

05 Aug 2019

Əncir meyvəsinin tərkibindəki efir yağı qanın qatılaşmasının qarşısını alır. Əgər siz bir ay ərzində gündə bir əncir yesəz, bunun təsirini tez bir zamanda hiss edə bilərsiniz...

Yatmazdan əvvəl bu ayələri tilavət edən, iblisin (lən) şərindən qorunar

28 Jul 2019

Allah Təala Qurani-Kərimin “Əraf” surəsinin 54-cü ayəsində buyurur: “O, gecəni (pərdə kimi) gündüzə bürüyür. Belə ki, gecə daim gündüzü tələb edir və gündüz daim gecəni axtarır...

“Yasin” surəsini oxumağın gizli təsirləri

09 Jun 2019

Seyr və suluk yolunun sürətlənməsində “Yasin” surəsinin çox böyük rolu vardır...

Evində Quran oxuyan bu bərəkətlərə çatar

07 Jun 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanlara verdiyi tövsiyələrində buyurmuşdur: “Evlərinizi Qurani-Kərim oxumaqla nurani edin...