Müqəddəs Quranda adı çəkilən meyvə - ƏNCİR

05 Aug 2019

Əncir meyvəsinin tərkibindəki efir yağı qanın qatılaşmasının qarşısını alır. Əgər siz bir ay ərzində gündə bir əncir yesəz, bunun təsirini tez bir zamanda hiss edə bilərsiniz...

Yatmazdan əvvəl bu ayələri tilavət edən, iblisin (lən) şərindən qorunar

28 Jul 2019

Allah Təala Qurani-Kərimin “Əraf” surəsinin 54-cü ayəsində buyurur: “O, gecəni (pərdə kimi) gündüzə bürüyür. Belə ki, gecə daim gündüzü tələb edir və gündüz daim gecəni axtarır...

“Yasin” surəsini oxumağın gizli təsirləri

09 Jun 2019

Seyr və suluk yolunun sürətlənməsində “Yasin” surəsinin çox böyük rolu vardır...

Evində Quran oxuyan bu bərəkətlərə çatar

07 Jun 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanlara verdiyi tövsiyələrində buyurmuşdur: “Evlərinizi Qurani-Kərim oxumaqla nurani edin...

Quran və tarix

22 Jan 2019

“Qurtuluş intizarı” məsələsi fəlsəfi və sosial tutum­lu bir mövzu olmaqla bərabər eyni zamanda islami və dini bir mövzudur. Bu mövzu Qurandan qaynaqlanır. Elə isə mövzuya müdaxilə edərkən Quranın cəmiyyət və tarixin inkişaf və dəyişməsi haqqındakı baxışlarını öy r ə nək...

Təvasin surələrinin fəziləti

17 Jan 2019

Təvasin o surələrin adıdır ki, ta və sin (طس) hərfləri ilə başlayır. Bu surələr ibarətdir: “Şüəra”, “Qəsəs”, “Nəml”...

Günah anlayışının Qurani-Kərimdə 16 müxtəlif mənası

09 Jan 2019

Quran və Məsum İmamlar (ə) günahı müxtəlif adlarla tanıdırlar ki, hər birinin də özünəməxsus mənası vardır...

Yer kürəsinin mıxları

08 Jan 2019

“Və Yer (zəlzələ ilə və öz oxu və günəş ətrafındakı hərəkətinin pozulması nəticəsində) sizi titrəməsin deyə, onda möhkəm və sabit dağlar saldı. Və həmçinin çayları və yolları bəlkə (dünyəvi məqsədlərinizə və Allahın əzəmətinə) yol tapasınız (deyə qoydu)”. (“Nəhl” 15)...

Quranın nəzərinə görə dünyanın yaradılış mərhələləri

08 Jan 2019

Kainatın yaradılışı. “Sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olmasını imtahan etmək üçün göyləri və yeri (səltənət)taxtı suyun üzərində olan halda, altı gündə (altı günə və ya altı gecə-gündüzə bərabər olan bir müddətdə, ya altı mərhələdə)yaradan Odur...

Quranın müsiqi barəsindəki nəzəri necədir?

03 Jan 2019

Quran elə səma kitabıdır ki, ən kiçik mövzuları belə unutmamış və onların hökmlərinə və qanunlarına işarə etmişdir. Bu mövzulardan biri də müsiqidir...