Düşməndən amanda qalmağa yardım edən surə

13 Nov 2019

Qurani-Kərimin mübarək “Əraf” surəsi çoxlu fəzilətlərə malikdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə barəsində buyurur: “Hər kim “Əraf” surəsini oxuyarsa, Allah onunla İblis arasına pərdə çəkər ki, İblisin şərindən amanda qalsın...

“Buruc” surəsinin fəziləti

10 Nov 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Buruc” surəsini oxuyar, dərk etdiyi cümə və Ərəfə günlərinin on qatı qədər ona mükafat veriləcəkdir”...

Dünyanın Quranda 2 əsil sifəti

04 Nov 2019

Mübarək dinimiz bəzən dünyanı dəyərsiz və fani bir məkan kimi tanıdır, bəzən onu axirətə çatmaq üçün körpü adlandırır...

Müqəddəs Quranda adı çəkilən meyvə - ƏNCİR

05 Aug 2019

Əncir meyvəsinin tərkibindəki efir yağı qanın qatılaşmasının qarşısını alır. Əgər siz bir ay ərzində gündə bir əncir yesəz, bunun təsirini tez bir zamanda hiss edə bilərsiniz...

Yatmazdan əvvəl bu ayələri tilavət edən, iblisin (lən) şərindən qorunar

28 Jul 2019

Allah Təala Qurani-Kərimin “Əraf” surəsinin 54-cü ayəsində buyurur: “O, gecəni (pərdə kimi) gündüzə bürüyür. Belə ki, gecə daim gündüzü tələb edir və gündüz daim gecəni axtarır...

“Yasin” surəsini oxumağın gizli təsirləri

09 Jun 2019

Seyr və suluk yolunun sürətlənməsində “Yasin” surəsinin çox böyük rolu vardır...

Evində Quran oxuyan bu bərəkətlərə çatar

07 Jun 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanlara verdiyi tövsiyələrində buyurmuşdur: “Evlərinizi Qurani-Kərim oxumaqla nurani edin...

Quran və tarix

22 Jan 2019

“Qurtuluş intizarı” məsələsi fəlsəfi və sosial tutum­lu bir mövzu olmaqla bərabər eyni zamanda islami və dini bir mövzudur. Bu mövzu Qurandan qaynaqlanır. Elə isə mövzuya müdaxilə edərkən Quranın cəmiyyət və tarixin inkişaf və dəyişməsi haqqındakı baxışlarını öy r ə nək...

Təvasin surələrinin fəziləti

17 Jan 2019

Təvasin o surələrin adıdır ki, ta və sin (طس) hərfləri ilə başlayır. Bu surələr ibarətdir: “Şüəra”, “Qəsəs”, “Nəml”...

Günah anlayışının Qurani-Kərimdə 16 müxtəlif mənası

09 Jan 2019

Quran və Məsum İmamlar (ə) günahı müxtəlif adlarla tanıdırlar ki, hər birinin də özünəməxsus mənası vardır...