ისლამის ისტორია (2-ნაწილი)

03 May 2017

არაბეთის ნახევარკუნძულზე კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური და რელიგიური მდგომარეობა წინასწარმეტყველობის პერიოდში 

ისლამის ისტორია (1-ნაწილი)

28 Apr 2017

ისტორიისადმი მიმართვა და მისი შესწავლა ოდენ წყაროების მიერ მოწოდებული ინფორმაციების განვრცობა არ არის. ისტორიის შესწავლა, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის სულიერად გამდიდრების მიზანს ემსახურება.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (14-ნაწილი)

20 Apr 2017

ზემოთ განხილული შემთხვევების გარდა მოგვიანო ხანის მუსლიმი თეოლოგები ხშირად აპელირებდნენ აპოკრიფულ, განსაკუთრებით კი, ბარნაბასა და თომას სახარებებზე, რომლებიც ოფიციალური ეკლესიის თვალსაზრისით, არასანდო ნიმუშებად მიიჩნეოდა.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (13-ნაწილი)

14 Apr 2017

უფრო მოგვიანო პერიოდის იუდეველნი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ ზემოთმოხმობილ ფრაგმენტში აღთქმული მხსნელი - "მაშიახი" იგულისხმებოდა,  რასაც იზიარებდნენ პირველქრისტიანებიც, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ამ "მაშიახში" ისინი უკვე კონკრეტულად ქრისტეს ხედავდნენ.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (12-ნაწილი)

12 Apr 2017

გარდა ამისა, ყურანის ბევრი აია იუდეველებს ჭეშმარიტების ან საღვთო წერილის რაღაც ნაწილის დაფარვაში ადანაშაულებს და ურჩევს მათ ამ საქმეზე ხელი აიღონ.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (11-ნაწილი)

04 Apr 2017

ქუფრის კატეგორიაში სხვა ცოდვასთან ერთად შედიოდა "თაჰრიფი" ანუ საღვთო წერილის დამახინჯება, ანდა მისი ტენდენციურად წაკითხვა, რაშიც, როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ქრისტიანებს ედებოდათ ბრალი.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (11-ნაწილი)

30 Mar 2017

ქრისტიანებთან დაკავშირებით კი ეს ტერმინი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მხოლოდ როგორც მეტაფორა, რომელიც ფიგურალურად ქრისტიანთა რწმენის ერთ-ერთ საფუძველს, წმინდა სამების დოგმატს, წარმართობასთან აიგივებს.

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (10-ნაწილი)

29 Mar 2017

"და თქვეს: ალაჰმა შვილი იყოლიაო. დიდება მას! დიახ, მისია, რაც ცათა შინაა და რაც ქვეყანაზეა; ყოველივე ემორჩილება. ცათა და ქვეყნის შემოქმედია და თუკი გადაწყვეტს საქმეს, საკმარისია, უთხრას მას -"იყავ!" და იქნება." 

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (9-ნაწილი)

23 Mar 2017

სავარაუდებელია, რომ იუდეველთა და ქრისტიანთა საღვთო წერილის წიგნების `თაჰრიფთან~ დაკავშირებული ბრალდებები, ძირითადად, ყურანის სწორედ ამ აიიდან წამოვიდა. 

ქრისტიანები და ქრისტიანობა ყურანში (8-ნაწილი)

20 Mar 2017

საგულისხმოა, რომ ყურანში იესოსთან დაკავშირებული ამბების თხრობა ძირითადად იოანე ნათლისმცემლის, ანუ იაჰიას შობის ისტორიას მოსდევს. მკვლევართა ვარაუდით, შესაძლოა ეს იყოს გარკვეული სტილისტური ხერხი, რომლითაც ხაზგასმულია ქრისტიანული რელიგიის პრინციპების ერთიანობა.