ისლამის ისტორია (12-ნაწილი)

06 Sep 2017

მექაში სამართალდაცვის არანაირი სტრუქტურა არ მოქმედებდა. აქ სამართალს ძალადობა და გავლენიანობა მართავდა...

ისლამის ისტორია (11-ნაწილი)

16 Aug 2017

 იგი ამმულ-ფილის (სპილოს) წელს (ქრისტიანული წელთაღრიცხვით 570) დაიბადა. მეჰადისეთა და ისტორიკოსთა უმრავლესობა მისი დაბადების თვედ რაბბიულ-ავვალს მიიჩნევენ (აპრილ-მაისი), ხოლო რიცხვად ზოგიერთი 17, ზოგიერთი კი 12 თვლიან. თუმცა მისი ოჯახი და შვილები პირველ ვარიანტს ასახელებენ...

ისლამის ისტორია (10-ნაწილი)

10 Aug 2017

ისტორია ცხადჰყოფს, რომ წინასწარმეტყველების შობას, წინ რაღაც ამოუხსნელი მოვლენები წარემძღვარებოდა ხოლმე. მაგალითად, წმინდა მოსეს შობისას ფარაონი ახალშობილ იუდეველბს აკვლევინებდა, რადგან ნაწინასწარმეტყველები ჰქონდა, რომ იუდეველისაგან მოიკვლებოდა. თუმცა ღვთის უზენაესი ნებით მოსე გადარჩა და იმავ ფარაონთან  გაიზარდა.

ისლამის ისტორია (9-ნაწილი)

02 Aug 2017

გათენებისთანავე აბრაჰას ჯარები ქააბასაკენ დაიძრნენ. სწორედ ამ დროს ზღვის მხრიდან ფრთოსანთა დიდი გუნდი გამოჩნდა, რომელთაც ნისკარტში და ბრჭყალებში კენჭები ეკავათ. ფრინველთა გუნდი ჯარს რომ გაუსწორდა, კენჭები დააყარა. 

ისლამის ისტორია (8-ნაწილი)

25 Jul 2017

რამდენიმე ახლობელთან ერთად ქააბაში ჩამოვიდა და სულის გზნებით შეევედრა ღმერთს: "უფალო! შენს მეტი მფარველი არ გვყავს და მხოლოდ შენ გევედრებით. დაიცავი შენი სახლი და სავანე მექა...

ისლამის ისტორია (7-ნაწილი)

19 Jul 2017

ისლამის წინასწარმეტყველი აბრაამისა და ისმაილის შთამომავალია. ისტორიული წყაროებიც ამაზე მიუთითებენ. წინასწარმეტყველის ახლო წინაპართა სახელებია: აბდულაჰ (მამა), აბდულმეთთალიბი (პაპა), ჰაშიმი (პაპის მამა) და აბდუმანაფი (პაპის პაპა)...

ისლამის ისტორია (6-ნაწილი)

11 Jul 2017

ჰიჯაზის ხალხს "უმმ"-ის უწოდებდნენ. "უმმი" ნიშნავს უსწავლელს, ანუ შობიდანვე განათლების უზიარებელს. მართლაც, განათლების დონეზე რეალური წარმოდგენის შესაქმნელად საკმარისია ის ფაქტიც, რომ ისლამის შემოსვლამდე ყურეიშთა თემში სულ 17 კაცმა იცოდა წერა-კითხვა. ოვსის და ხაზრას თემებში კი სულ 11 კაცი თუ მოიძებნებოდა ამ უნარის მქონე. 

რამაზანი- ისლამური წელიწადის დანარჩენი თერთმეტი თვის მშვენება და გვირგვინი (10-ნაწილი)

04 Jul 2017

თუკი მხცოვანების გამო ადამიანი ვერ იმარხულებს ანდა მარხვა მისთვის ძალზე მტანჯველი იქნება, მაშინ მისთვის მარხვა აუცილებელი არაა. თუმცა მეორე შემთხვევაში მან ყოველდღე ერთი უქონელი უნდა დააპუროს.

რამაზანი- ისლამური წელიწადის დანარჩენი თერთმეტი თვის მშვენება და გვირგვინი (9-ნაწილი)

22 Jun 2017

თუკი მომარხულე გაზრახ აღებინებს და ეს ღებინება ავადმყოფობისგანაც რომ იყოს, მარხვა ბათილდება. მაგრამ თუკი მისდაუნებურად ანდა შეცდობით აღებინა, მაშ  არა უშავს.

რამაზანი- ისლამური წელიწადის დანარჩენი თერთმეტი თვის მშვენება და გვირგვინი (8-ნაწილი)

20 Jun 2017

მუსლიმთა სულიერ-ზნეობრივი სრულყოფილებისთვის აუცილებელ ქმედებათაგან და წლიური ვალდებულებებიდან ერთ-ერთიც მარხვაა. მარხვა განთიადის აზანიდან მაღრიბის აზანამდე ღვთის ნაბრძანებისდაკვალად ზოგიერთი მოქმედებისგან თავის შეკავებას გულისხმობს. იმისათვის, რომ გავიგოთ მარხვის წესები მის სახეებს აუცილებლად უნდა გავეცნოთ.