რელიგიის საზოგადოებრივი მნიშვნელობა

26 Apr 2012

რელიგია გასაჭირსა თუ ლხინში, სვებედნიერებასა თუ უბედურებაში, უსასოო საფიქრალსა თუ ცხოვრების იმედსავსე ორომტრიალში ერთმანეთის გვერდით მდგომ და ერთმანეთის შემწე ადამიანთა საზოგადოებას აყალიბებს.

რელიგიის ზოგადი ცნება

26 Apr 2012

სწავლებათა ერთობლიობა: ღვთის მიერ ისლამის წინასწარმეტყველის მეშვეობით, ადამიანთა ნეტარებასთან შემრწყმელი კანონები და ბრძანებებია.

ღმერთის შესახებ

01 Mar 2012

ღმერთს იმ ადამიანის ხილვა სურს, რომელსაც ღმერთის რისხვა სწადია. 

ორატორობის ნიჭისა და ტკბილმოუბრობის შესახე

01 Mar 2012

ვისაც უბედურება და დიდი მწუხარება არ გადაუტანია, ბოლომდე ჭკუადამჯდარი ადამიანი ვერ იქნება. ისევე, როგორც სრულყოფილი ვერ იქნება ექიმი, რომელსაც გამოცდილება არ გააჩნია.

გაცნობიერებისა და სწავლის შესახებ

01 Mar 2012

ღმერთს სიამოვნების ჰგვრის ადამიანის მიერ ნებისმიერი პასუხისმგებლობის გონებით გააზრება და აღქმა.

მიცვალებულთა შესახებ

01 Mar 2012

ადამის ძენი ორ რამეს მიიჩნევენ მიუღებლადა ერთ-ერთია მუსლიმანისათვის ცოდვის ჩადენა, რომელსაც სიკვდილი გერჩიოთ. მეორე კი სიმდიდრეა, მას კი ქვეყნის აღსასრულისას ნაკლები მნიშვნელობა ექნება.

ზრდილობის შესახე

01 Mar 2012

თავაზიანობა და ზრდილობა ღვთისმოსაობის მანიშნებელია.
იცოდეთ, რომ შვილის ზრდილობიანად აღზრდა, ხორბლით მოწყალების გაღებაზე უკეთესია.

სინდისის შესახებ

01 Mar 2012

თქვენზე მდიდრებს ნუ ეჯიბრებით, თქვენზე ღარიბებს შეხედეთ! თქვენზე ღარიბებს შეხედეთ, რომ ღმერთის მიერ თქვენდამი ნაბოძები სიკითის გამო უკმაყოფილონი არ იყოთ.

სულიერი სიწმინდის შესახე

01 Mar 2012

სულიერი სიწმინდე და სისუფთავე ღვთისმოსავობის ერთი ნაწილია.

მათხოვრობის შესახებ

01 Mar 2012

გულუხვი ადამიანი ღმერთთან, ხალხთან და სამოთხესთან ახლოსაა; ჯოჯოხეთისგან – შორს. შურიანი ადამიანი კი ღმერთისგან, ხალხისგან და სამოთხისგან შორს დგას, ჯოჯოხეთთან კი – ახლოს.