თქმულებები უცოდველთაგან (11-ნაწილი)

15 Nov 2019

ფატიმას კრიალოსანის დამარცვლა ყოველი ნამაზის შემდეგ ჩემთვის უფრო მეტად ძვირფასიავიდრე ათასჯერ შესრულებული ნამაზი.“

თქმულებები უცოდველთაგან (10-ნაწილი)

08 Nov 2019

წინასწარმეტყველი მუჰამმედინამაზი არის გასაღები ყოველი კეთილდღეობისა.“  (ელ-ფირდოვსიტომი 2, გვ.404, თქმ. 3796)

თქმულებები უცოდველთაგან (9-ნაწილი)

01 Nov 2019

ადამიანებს რომ ესმოდეთრაოდენ მშვენიერია ჩვენი თქმულებებიმაშინ დაგვემორჩილებოდნენ

თქმულებები უცოდველთაგან (8-ნაწილი)

25 Oct 2019

იმამ სადიგი: „ყოველი მორწმუნევინც სიმართლეს ვერ ჰპოვებს საღვთო წიგნში (ყურანში), ინტრიგებისაგან ვერ იქნება დაცული.“ (ელ-მეჰასინიტომი 1, გვ.341, თქმ.702)

თქმულებები უცოდველთაგან (7-ნაწილი)

18 Oct 2019

წინასწარმეტყველი მუჰამმედიყველაზე გულმართალი სიტყვებიმოქმედი რჩევები და ლამაზად ნათქვამი თქმულებები ღვთის წიგ­ნშია.“ (ბიჰარულ-ენვარიტომი 77, გვ.116, თქმ.8)

თქმულებები უცოდველთაგან (6-ნაწილი)

11 Oct 2019

წინასწარმეტყველი მუჰამმედიიცოდეთმე ვუჩვენებ გზას და წავი­ყვან ჩემთან სამოთხეში მათვინც სწავლობს და ასწავლის ყურანს.“(ქენზულ-უმმალიტომი 1, გვ.531, თქმ.2375)

თქმულებები უცოდველთაგან (5-ნაწილი)

04 Oct 2019

იმამ ალი: „თუ ადამიანმა დაალაგა ურთიერთობა ალლაჰთან, მაშინ ალლაჰიც დაალაგებს მის ურთიერთობებს გარშემო მყოფ ადამიანებთან.“

თქმულებები უცოდველთაგან (4-ნაწილი)

27 Sep 2019

იმამ საჯადი: „სინამდვილეში სავსე მუცელი, სუსტი ნებისყოფა, სიზარმაცე და ძლევამოსილება, - ყველაფერი ეს აფერხებს ქვე¬ლმოქმედებას და გვაშორებს ალლაჰს.“ (ბიჰარულ-ენვარი, ტომი 78, გვ.129, თქმ.1)

თქმულებები უცოდველთაგან (3-ნაწილი)

20 Sep 2019

იმამ ალი: „გახსოვდეს ალლაჰი, რომელსაც მოაქვს ჩვენს გონებაში სიმშვიდე და სულის ნათება. გახსოვდეს ალლაჰი, რომელიც გვაახლოვებს ცათა სასუფეველთან.“

თქმულებები უცოდველთაგან (2-ნაწილი)

13 Sep 2019

იმამ ალი: „ალლაჰისთვის ცნობილია ყოველი საიდუმლოება, რომელსაც ადამიანი მალავს გულში, ცნობილია ყველაფერი, რაც ჩურ¬ჩულით არის ნათქვამი, ყველა იმედი, მოგონება, მიღებული გადაწყვეტილება.