Quranda “Ulul-əmr” adlandırılan əmr sahibləri kimlərdir?

22 Aug 2018

“Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmrsahiblərinizə tabe olun...

Qədir-Xumda son kəlmənin əhəmiyyəti

21 Aug 2018

Qədir-Xum bayramının əhəmiyyəti bəlkə də toplumun düşüncəsinin fövqündədir. Mövla Əli (ə) vilayəti ilə tamamlanan dinin daşıyıcısı olmaq – böyük şərəf və məsuliyyətdir. Bütün zamanların İlahi hüccətlərinin onlara edilən zülmlərə sinə gərməsi, məhz bu günün reallaşması üçün idi...

Qədir-Xumun daimiliyinin zəmanəti nədədir?

20 Aug 2018

Allah Təala bir hadisəni tarixin yaddaşında qalmasını qərar verirsə, o hadisəni müxtəlif fraqmentlərlə tarixə həkk edir. Qədir-Xum – məhz bu cür hadisələrdəndir. Bu mübarək hadisə insanlıq tarixinə bir neçə cəhəti ilə qeyd edilib...

Əhli-Beyt (ə) davamçıları mütləq behiştdə olacaq hədisi nə məna daşıyır?

16 Aug 2018

İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis vardır ki, heç bir Əhli-Beyt (ə) davamçısı cəhənnəmə daxil olmayacaqdır. Bu hədis səhihdirmi?...

Həcc, imamət qorxusu ilə mübarizə etmək meydanıdır

14 Aug 2018

Həcc – elə ibadətdir ki, dünyanın hər yerində olan müsəlmanlar bir yerə toplaşarlar. Ona görə də bu topluma təlim verilməli olan dərslərdən biri də imamət mövzusudur. Hacılar təvaf etdikdən sonra gərək İbrahim (ə) məqamının arxasında namaz qılsınlar...

Məhdəviyyəti inkar edənlərin mövqesizliyi

08 Aug 2018

Əhli-təsənnün alimlərini Məhdəviyyət mövzusuna inanmaq baxımından iki yerə bölmək olar: bir dəstə ki, Məhdəviyyəti təsdiq edir və ona inanırlar. Bir dəstə ki, birbaşa da olmasa, onu inkar edir və bu barədə gələn hədislərə etiqad bəsləmirlər...

Peyğəmbərimizin (s) və İmamların (ə) məsumluğunun sadə isbatı

07 Aug 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) və 12  İmamın (s) günah və xətadan uzaq İlahi məsum olmaları, o cümlədən, məsum  İmam (rəhbər) olmaları həm əqli həm də nəqli yollarla sübuta yetmişdir...

“İmam Rzaya (ə) dedim ki, mənə elə bir dua öyrətsin...”

25 Jul 2018

İmamlarımızın (ə) hər biri elm xəzinəsidir və əgər onlardan öyrəndiklərimizə əməl etsək? dünya və axirətdə səadətə çatarıq...

İmam Rzanın (ə) həyatı barədə xülasə məlumat

24 Jul 2018

Bu axşam, 24 İyul 2018-ci il Həzrət İmam Rzanın (ə) mübarək mövlud axşamına təsadüf edir. Bu münasibətlə əziz həmvətənlərimizi təbrik deyir və imamın (ə) həyatı barədə qısa məlumatı təqdim edirik...

Xanım Zəhra (s.ə), şəri məsələlərin izahının savabı barədə

24 Jul 2018

Bir gün Mədinə xanımlarından biri Həzrət Zəhranın (s.ə) yanına gəlir və deyir: “Qoca bir anam vardır ki, namaz məsələlərində sualları vardır. Məni göndərmişdir ki, siz onlara cavab verəsiniz”...