Əhli-Beyti (ə) sevməyin nəticələri hədislərdə

21 Oct 2010

Peyğəmbər (s) : «Biz Əhli-Beyti sevmək günahları  paklayır və savabları iki qat artırır».

İmam Həsən (ə): «And olsun Allaha, hansı bəndə bizi sevərsə, Deyləmdə əsirlikdə də olsa, bu sevginin ona faydası dəyəcək. Bizi sevmək insanın günahlarını yuyur necə ki, külək ağacın yarpaqlarını tökür.

Bəşərin xilaskarı

11 Aug 2010

On ikinci məsum İmam həzrət Məhdi ibn Həsən Əskəri (ə) hicrətin 255-ci ilində şəban ayının 15-də Samirra şəhərində anadan olmuşdur. Onun adı islam Peyğəmbərinin adından, künyəsi Peyğəmbər (s) künyəsindəndir. Mə’sum imamlar onun adının çəkilməsini qadağan etmişlər.

Həzrət Mehdinin (ə.c) möcüzələri

24 May 2010

Həqiqi olan və alimlərin nəql etdiyi təəccüblü hadisələrdən biri də Əbu Racih camaatın qəbul etdiyi və Hillə şəhərində ümumi hamamlarından birinin sahibi idi.

Həzrət Mehdi (ə.c.) quranda

24 May 2010

Qurani-Kərim Həzrət Mehdinin (ə) zühur və qiyamı barədə (bir çox başqa sahələrdə olduğu kimi) xırdalıqlara toxunmadan ümumi şəkildə

söz açmışdır.

ƏHLİ-BEYTƏ MƏHƏBBƏT

28 Mar 2010

Məhəbbət və dostluq, hiss və hallardakı müştərəklikdən qaynaqlanır. Məhəbbət nə qədər çox olarsa müştərəklik həmin nisbətdə artar.

Əhli-beyt kimlərə deyilir?

15 Mar 2010

“Əhli-beyt” sözü lüğətdə “Ev əhli” mənası verməsinə baxmayaraq, terminoloji cəhətdən İslam Peyğəmbərinin ailəsi, övladları məfhumunu daşıyır və yalnız xüsusi şəxslərə aid edilir.

Həyat tərzi

15 Mar 2010

İmam Əlinin (ə) vəsiyyətində. Biz ötən məqaləmizdə Həzrət Əlinin (ə) vəsiyyətindəki həyat tərzi haqda qiymətli kəlamlarının insanın həyatının tamam sahələrində təqvalı və Allahı xatırlayaraq yaşamasına aid edildiyinin şahidi olduq. Və öyrəndik ki, həqiqi insanlıq həyatını yaşamaq üçün ilk öncə dini agahlıq, və bilgi kəsb etmək zəruridir.

İmam Hüseyn (ə) vücudunun bərəkət və özəllikləri

08 Mar 2010

«Mən şər işlər görmək, özümü göstərmək, fəsad və zülm törətmək üçün mübarizəyə qalxmadım. Mənim mübarizənin məqsədi babam Məhəmmədin (ə) ümmətini islah edib düzgün istiqamətə yönəltmək, insanları yaxşı əməllərə dəvət edib pis işlərdən cəkindirməkdir!». İmam Hüseyn (ə)