Nəhcül-bəlağədə birlik və vəhdət

22 Apr 2011

Bildiyimiz kimi "Nəhcül-bəlağə" böyük ədəb, əxlaq, təfəkkür və ictimai sərvətdir. Bu kitab daima insanı dini əməlləri yerinə yetirməyə, Quranın əmrlərinə itaət etməyə və yaxşı işlər görməyə dəvət edir

Fatimeyi- Zəhra (s. ə)

20 Apr 2011

Xanım Zəhra (s.ə) besətin 5-ci ili, cəmadis- sani ayının 20- də dünyaya göz açmışdır. Bu zaman Peyğəmbərin (s) 45 yaşı var idi. İmam Sadiq (ə) və İmam Baqir (ə) –dan nəql olunan rəvayətdə deyilir: Həzrəti Zəhranın (s.ə) anası xanım Xədicə olmuşdur.

Məsum imamları görmək istəsəniz...

09 Mar 2011

Mərhum Məliki Təbrizi “Əsrarus-səlat” kitabında yazır: “Mən gecələri ibadətlə keçirən bir şəxs tanıyıram. Gecə namazının vaxtı çatanda mələklər onu yuxudan oyadır...” Mərhum Məlikini tanıyan ariflər bu halı onun özünün   yaşadığını   düşünürlər.        

Peyğəmbərimizin əmanətləri

04 Mar 2011

"Əhli-beyt" (İmam Əli, Xanım Fatimə (s.ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə) və onun nəslindən olan İmamlar) Həzrət Peyğəmbəri (s) sevən, ona iman gətirən və o Həzrətin yolunu gedən hər bir müsəlman üçün parlaq, əzizlənən və əbədi bir kəramətin nişanəsi olan müqəddəs addır.

İmam Cəfər Sadiq (ə) bir fiqh imamı kimi

04 Mar 2011

İmam Sadiq (ə) hər zaman insanları bir məscidə toplamaq üçün çalışar, ümmətin məzhəblərə parçalanmaması və bir yerdə namaz qılmaları üçün səy göstərərdi. Öz tərəfdarlarına da başqa müsəlman camaatlarla birgə namaz qılmağı tövsiyə edər,

İmam Cəfər Sadiq (ə)

04 Mar 2011

İslam maarifində müstəsna xidməti olan bu dahi şəxsiyyət Həzrət Peyğəmbərin (s) dövründən mövcud olan dini elmləri sistemləşdirib konsepsiya şəklinə salmışdır. Onun çoxsaylı tələbələri nəinki fiqh, həmçinin digər sahələrdə də ad qazanmışdır.

Muhəmmədin (s) Harunu

04 Mar 2011

Bəşər tarixində hadisələrin cərəyanı mər-kəzində həmişə ədalətlə zülm arasında mübarizə durub. Bütün xalqların müqəddəratı məhz bu mübarizənin nəticəsindən asılı olub. Hansısa millətlər ədalət uğrunda qurbanlar verib və  tərəqqiyə nail olub, hansısa millətlər isə zülmə baş əyərək məhv olublar.

Yetimlər atası İmam Əli(ə)-VİDEO

01 Mar 2011

Həzrət Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra yetim və yoxsul uşaqların vəziyyəti

Qədirxum və əhli beyt(ə)

01 Dec 2010

Qədir hadisəsi əziz Peyğəmbərimizin (s) İslam və Quranın davamlılığı və izzəti üçün gördüyü əsas işlərdən idi. O Həzrət vida Həccindən qayıtdıqda özünün sonuncu missiyasını yerinə yetirdi. Ona görə ki, Allah-Təala buyurmuşdu: "Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et.

İmamət əbədi İslam bulağı

01 Dec 2010

İnsan öz dünyəvi xüsusiyyətlərinə rəğmən bu din tərəfindən tərbiyə olunaraq, fəhm, əməl və xasiyyət baxımından kamilləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, insan bu üç baxımdan, yəni əqidə, əməl və xasiyyət baxımından dəyişikliyə məruz qalır.