İmam Cəfər Sadiq (ə)

04 Mar 2011

İslam maarifində müstəsna xidməti olan bu dahi şəxsiyyət Həzrət Peyğəmbərin (s) dövründən mövcud olan dini elmləri sistemləşdirib konsepsiya şəklinə salmışdır. Onun çoxsaylı tələbələri nəinki fiqh, həmçinin digər sahələrdə də ad qazanmışdır.

Muhəmmədin (s) Harunu

04 Mar 2011

Bəşər tarixində hadisələrin cərəyanı mər-kəzində həmişə ədalətlə zülm arasında mübarizə durub. Bütün xalqların müqəddəratı məhz bu mübarizənin nəticəsindən asılı olub. Hansısa millətlər ədalət uğrunda qurbanlar verib və  tərəqqiyə nail olub, hansısa millətlər isə zülmə baş əyərək məhv olublar.

Yetimlər atası İmam Əli(ə)-VİDEO

01 Mar 2011

Həzrət Əli (ə)-ın şəhadətindən sonra yetim və yoxsul uşaqların vəziyyəti

Qədirxum və əhli beyt(ə)

01 Dec 2010

Qədir hadisəsi əziz Peyğəmbərimizin (s) İslam və Quranın davamlılığı və izzəti üçün gördüyü əsas işlərdən idi. O Həzrət vida Həccindən qayıtdıqda özünün sonuncu missiyasını yerinə yetirdi. Ona görə ki, Allah-Təala buyurmuşdu: "Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et.

İmamət əbədi İslam bulağı

01 Dec 2010

İnsan öz dünyəvi xüsusiyyətlərinə rəğmən bu din tərəfindən tərbiyə olunaraq, fəhm, əməl və xasiyyət baxımından kamilləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, insan bu üç baxımdan, yəni əqidə, əməl və xasiyyət baxımından dəyişikliyə məruz qalır.

Əhli-Beyti (ə) sevməyin nəticələri hədislərdə

21 Oct 2010

Peyğəmbər (s) : «Biz Əhli-Beyti sevmək günahları  paklayır və savabları iki qat artırır».

İmam Həsən (ə): «And olsun Allaha, hansı bəndə bizi sevərsə, Deyləmdə əsirlikdə də olsa, bu sevginin ona faydası dəyəcək. Bizi sevmək insanın günahlarını yuyur necə ki, külək ağacın yarpaqlarını tökür.

Bəşərin xilaskarı

11 Aug 2010

On ikinci məsum İmam həzrət Məhdi ibn Həsən Əskəri (ə) hicrətin 255-ci ilində şəban ayının 15-də Samirra şəhərində anadan olmuşdur. Onun adı islam Peyğəmbərinin adından, künyəsi Peyğəmbər (s) künyəsindəndir. Mə’sum imamlar onun adının çəkilməsini qadağan etmişlər.

Həzrət Mehdinin (ə.c) möcüzələri

24 May 2010

Həqiqi olan və alimlərin nəql etdiyi təəccüblü hadisələrdən biri də Əbu Racih camaatın qəbul etdiyi və Hillə şəhərində ümumi hamamlarından birinin sahibi idi.

Həzrət Mehdi (ə.c.) quranda

24 May 2010

Qurani-Kərim Həzrət Mehdinin (ə) zühur və qiyamı barədə (bir çox başqa sahələrdə olduğu kimi) xırdalıqlara toxunmadan ümumi şəkildə

söz açmışdır.

ƏHLİ-BEYTƏ MƏHƏBBƏT

28 Mar 2010

Məhəbbət və dostluq, hiss və hallardakı müştərəklikdən qaynaqlanır. Məhəbbət nə qədər çox olarsa müştərəklik həmin nisbətdə artar.