Bağdadda Qızıl məscid

13 Jun 2012

637-ci il 1 İyun tarixində müasir İraqın cənubunda, Əl-Hira yaxınlığındakı düzənlikdə Sasani impеriyasının ordusu, 6 minlik müsəlman-ərəb qoşunu arasında tarixi döyüş baş vеrdi. Sasani ordusunun başçısı Rüstəm öldürüldü, onun ordusu isə döyüş mеydanından qaçdı...

İmam Əli (ə) digər səhabələrdən üstündür

13 Jun 2012

...Sonda gəlmiş insanlar arasında ən üstünü Muhəmmədin ümməti olmuşdur. Ümmətin arasında ən üstünü səhabələr, səhabə arasında ən üstünü isə Əmirəlmöminin Əli (ə) olmuşdur. Çünki fəzilət və üstünlüyə səbəb olacaq xüsusiyyətlər bütün səhabədə pərakəndə, tək-tək idisə, amma Əmirəlmöminin Əlidə cəm halda idi...

Әhli-beytlə heç kəs müqayisə oluna bilməz!

13 Jun 2012

Peyğəmbər (s) belə buyurmuşdur: «Biz Әhli-beytlə heç kəs müqayisə oluna bilməz.»

Bu gün (1 iyun) İmam Muhəmməd Təqi (ə)-ın təvəllüd günüdür.

01 Jun 2012

Doqquzuncu İmamın adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavad olmuş, hicrətin yüz doxsan beşinci ilində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur

Həzrət Fatimə (s.ə)

27 Apr 2012

Fatimə (s.ə) Zöhreyi-Zəhradır ki, ilahi əzəmətin nurundan yaranıb. Onun vücudu ilə səma və yer üzü nurlanmış, mələklər səcdəyə  düşüb  Həzrət  Haqqdan  o  nurun  əzəməti  haqqında soruşmuşlar

Həzrət Zeynəb (ə.s) təvəllüdü münasibəti ilə bütün əhli-beyt aşiqlərini təbrik edirik

27 Mar 2012

Həzrət Əli (ə) və Fatimeyi-Zəhra (s)-ın Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmi Gülsüm və Möhsin adlı beş övladı olmuşdur...

Zühurdan öncəki əlamətlər

16 Jan 2012

Allah-taala həzrət Məhdininc.) zühurunun böyük əhəmiyyəti və habelə yanılma və sui-istifadələrin qarşısını almaq üçün, “Zühurdan öncəki nişanələradıyla bəzi əlаmətlər müəyyənləşdirmişdir

İmam Səccadın (ə) hüquq risaləsi

13 Jan 2012

Əbu Həmzə Somali deyir: “Bu risaləni həzrət Səccad (ə) öz səhabələrindən biri üçün yazmışdır.”

“Sənin üzərində olan haqların ən böyüyü Allahın haqqıdır. Onun sənin üzərində haqqı budur ki, Ona ibadət edəsən, Ona heç bir şərik qoşmayasan. Əgər ixlas üzündən belə etsən, Allah həm dünya, həm də axirət işlərində sənə kifayət edər

İmam Hüseynin (ə) son vəsiyyəti

13 Jan 2012

Ayətullah Məzahiri İmamın (ə) son vəsiyyəti haqda buyurmuşdur: “Beşinci İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) bu hədis nəql edilir. O, öz atası İmam Səccaddan (ə) və o, da İmam Hüseyndən (ə) belə nəql edir

M.Ə.Rəsulzadə "Aşura" haqqında

05 Dec 2011

Vaqieyi-Kərbəlanı çox eşitmişik. Əhli-beytin oradakı məzlumiyyətlərini, min dürlü şəkil və növdə dinləmişik. Aşura gününün məzaliminə hər sənə göz yaşı və baş qanı tökərək gəlmişik. Gözlərimizlə bədənimizi zorlayaraq bu xüsusda əcirlər gözətləmişik