ƏHLİ-BEYTƏ MƏHƏBBƏT

28 Mar 2010

Məhəbbət və dostluq, hiss və hallardakı müştərəklikdən qaynaqlanır. Məhəbbət nə qədər çox olarsa müştərəklik həmin nisbətdə artar.

Əhli-beyt kimlərə deyilir?

15 Mar 2010

“Əhli-beyt” sözü lüğətdə “Ev əhli” mənası verməsinə baxmayaraq, terminoloji cəhətdən İslam Peyğəmbərinin ailəsi, övladları məfhumunu daşıyır və yalnız xüsusi şəxslərə aid edilir.

Həyat tərzi

15 Mar 2010

İmam Əlinin (ə) vəsiyyətində. Biz ötən məqaləmizdə Həzrət Əlinin (ə) vəsiyyətindəki həyat tərzi haqda qiymətli kəlamlarının insanın həyatının tamam sahələrində təqvalı və Allahı xatırlayaraq yaşamasına aid edildiyinin şahidi olduq. Və öyrəndik ki, həqiqi insanlıq həyatını yaşamaq üçün ilk öncə dini agahlıq, və bilgi kəsb etmək zəruridir.

İmam Hüseyn (ə) vücudunun bərəkət və özəllikləri

08 Mar 2010

«Mən şər işlər görmək, özümü göstərmək, fəsad və zülm törətmək üçün mübarizəyə qalxmadım. Mənim mübarizənin məqsədi babam Məhəmmədin (ə) ümmətini islah edib düzgün istiqamətə yönəltmək, insanları yaxşı əməllərə dəvət edib pis işlərdən cəkindirməkdir!». İmam Hüseyn (ə)