İmam Əlinin (ə) ədaləti xristianı necə hidayət etdi

10 Jun 2019

İmam Əli (ə) hamını qanun qarşısında bərabər hesab edirdi. O cümlədən, özünü qanun qarşısında xristian ilə bərabər hesab edirdi...

Mehrabda Mövla Əlinin (ə) şəhadət şərbətini içdiyi gündür

25 May 2019

İmam Əlinin (ə) şəhadət xəbərini Peyğəmbər (s) “Ənkəbut” surəsinin ilk iki ayəsi nazil olan zaman vermişdi...

İmam Əli (ə) hökumətinin əsas işi – yoxsulluqla mübarizə aparmaq idi

16 May 2019

İmam Əlinin (ə) hökumət etdiyi zamanlarda ən böyük səyi – ədaləti bərpa edib, cəmiyyətdəki yoxsulluğu aradan qaldırmaq olmuşdur...

Həzrət Davudun (ə) Zəburunda İmam Məhdi (ə.f) barədə nə buyurulub?

03 May 2019

Həzrət Davudun (ə) Zəbur kitabında İmam Məhdinin (ə.f) zühur xəbərləri verilmişdir...

İmam Məhdinin (ə.f) kitab əhli ilə rəftarı necə olacaqdır?

23 Apr 2019

Xilasedicinin gələcəyi etiqadı bütün dinlərdə mövcuddur. Ancaq tək Əhli-Beyt (ə) məktəbidir ki, bu xilasedicinin kim olduğunu bilir və onu tanıdır. İmam Zaman ağa (ə.f) Həzrət Peyğəmbərin (s) son vəsisi və yer üzərində olan son İlahi hüccət olacaqdır...

Qurani-Kərimdə İmam Mehdi (ə.f) haqqında 3 ayə

22 Apr 2019

Həzrət Peğəmbər (s) buyurur: “Quranın zahiri və batini vardır”. Quranda elə ayələr vardır ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) işarə edir, baxmayaraq ki, İmamın (ə.f) adını birbaşa çəkməsə belə...

Biz sizin halınıza diqqət etməkdə səhlənkarlıq etmirik, sizi unutmuruq – İmam Zaman ağanın (ə.f) seçilmiş hədisləri

22 Apr 2019

“Biz sizin halınıza diqqət etməkdə səhlənkarlıq etmirik, sizi unutmuruq. Əgər başqa cür olsaydı,çətinliklər sizə üz çevirərdi və sizin kökünüzü kəsərdi”...

Tuba ağacı nə vaxt Əhli-Beyti (ə) sevənlərin sayı qədər yarpaq cücərtdi?

17 Apr 2019

Bilal Həzrət Peyğəmbər (s) barədə nəql edir: “Bir gün Həzrət (s) təbəssüm edərək bizim yanımıza gəldi. Mübarək üzü parlayan Ay kimi nur saçırdı. Əbdürrəhman yerindən qalxdı və dedi: “Ya Rəsulallah! Bu nə nurdur ki, üzünüzdə parlayır?”...

İmam Əlinin (ə) İlahi peyğəmbərlərlə (ə) müqayisəsi

17 Apr 2019

Nəql edirlər ki, Əmirəl-möminin (ə) mübarək başından zərbətlənən zaman Səsəhə ibni Suhan Həzrətin (ə) yanına gəlir və deyir:“Bir müddətdir ki, bir sual zehnimi məşğul etmişdir, ancaq sizin heybətinizdən çəkindiyim üçün verə bilmirdim...

Bu mövludda sevinclə göz yaşı bir-birinə qarışır...

10 Apr 2019

Hər bir ailədə yeni körpə dünyaya gələn zaman sevincə və şadlığa səbəb olur. Ancaq Həzrət Peyğəmbərin (s) ailəsində dünyaya gələn bu ikinci körpə sevinclə bir yerdə özü ilə qəm də gətirmişdi. O, Seyyidi-şühəda olan İmam Hüseyndir (ə)...