İmam Hadinin (ə) şeiri zalım xəlifəni niyə ağlatdı?

13 Sep 2019

Bu dünyada yaşayan hər bir insan bilir ki, gec və ya tez dünyadan gedəcəkdir və ölüm onun da qapısını döyəcəkdir...

İmam Hüseynin (ə) azad etdiyi qul

06 Sep 2019

Kiçik bir ev ki, ev adlandırmaq olmazdı, sadəcə üstündə bir damı vardı və bir qədər də həyəti...

Seyyidüş-şühədanın (ə) vəsiyyətində Aşura qiyamının hədəfləri barədə

05 Sep 2019

Müaviyyə (lən) 60-cı hicri-qəməri ilində öləndən sonra, xilafəti qəsb edən məlun Yezid, Mədinə hakiminə məktub göndərir...

Digər məzhəb alimlərinin nəzərində İmam Hüseynin (ə) qiyamı

05 Sep 2019

Digər məzhəb alimləri tarix boyu İmam Hüseynin (ə) qiyamı ilə bağlı müxtəlif nəzərlərə malik olmuşdular...

Məhərrəm ayında Əhli-Beytin (ə) nicat gəmisinə minək

04 Sep 2019

Qəməri ilinin ilk ayı olan Məhərrəm ayı haram aylardan sayılır. Quranın buyurduğuna görə, hər kim onun hörmətini aradan aparar, onu ağır əzab gözləyər...

“Gördüm ki, Həzrət İmam Zaman (ə.f) sinə vuranların arasında sinə vurur və ağlayır...”

02 Sep 2019

Mərhum Seyyid Bəhrul-ulum Aşura günü bir neçə tələbəsi ilə bir yerdə Kərbəlada sinə vuranlara qoşulur və mərsiyə deyirdi...

Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) zəvvarı 100 nəfərə şəfaət verəcəkdir

02 Sep 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) yenə buyurur: “Şübhəsiz ki, Hüseyn – behişt qapılarından biridir”...

Bu gün Mübahilə günüdür (Günün əməlləri)

26 Aug 2019

Mübahilə”nin mənası - qarşı tərəfə nifrin, lənət deməkdir. Yəni, Qarşı tərəf dəlil, sübut qəbul etməkdən imtina etdikdə, yalan danışana İlahi lənətin nazil olması barədə birgə dua etmək mənası daşıyır...

Həzrət Peyğəmbərimiz (s) İmam Əli (ə) haqqında buyurur

02 Aug 2019

Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun. Bir şәхs yеtmiş pеyğәmbәrin әmәlin әncаm vеrsә, аncаq qаrdаşım Әlini (ә) sеvmәsә, cәnnәtә dахil оlmаz...

İmam Cavad (ə) qısa ömrü boyu möminlər üçün qaranlıqda parlayan məşəl kimi idi...

02 Aug 2019

Həzrət İmam Muhəmməd Təqi (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayının 10-da Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası İmam Rza (ə) və anası fəzilətli xanım Səbikə idi. İmam Rza (ə) onu Xizran adlandırmışdı. İmam (ə) onun haqqında ancaq gözəl sözlər deyərdi...