İman gətirən cinlərin İmamlarla (ə) görüşü

17 Jan 2019

Səyid Əskaf nəql edir: “Bir gün İmam Baqirə (ə) vacib işim düşmüşdü. Evinə daxil oldum və otağına girmək istəyən zaman, İmam (ə) buyurdu: “Tələsmə!”. Mən İmamın (ə) evinin həyətində gözləməyə başladım...

Tövratın, İncilin, Zəburun, müqəddəs səhifələrin müqabilində Allah Təala Həzrət Peyğəmbərə (s) nələri əta etmişdir?

16 Jan 2019

Şam əhlindən olan yəhudi Mədinəyə daxil olur. O, Tövratı, İncili, Zəburu və peyğəmbərlərin (ə) səhifələrini oxumuş alim idi. Peyğəmbərin (s) səhabələrinə ki, aralarında Əmirəl-möminin (ə) də vardı, rast gəlir...

İmam Kazımın (ə) imamət yolunda rastlaşdığı çətinliklər

11 Jan 2019

İmam Sadiq (ə) həyatda olan zaman səhabələrindən bəziləri əsassız olaraq belə hesab edirdi ki, İmamdan (ə) sonrakı canişin – oğlu İsmayil olacaqdır. Ancaq İsmayil, hələ Məsim (ə) atası həyatda olan zaman vəfat edir...

İstehza olunan cavanın İmam Zaman ağa (ə.f) ilə görüşməsi

11 Jan 2019

Molla Əli Rüşti nəql edir: “Kərbəla ziyarətindən qayıdırdıq və bir qayığa mindik ki, yerli əhalindən də ora minənlər var idi. Onlar zarafat edir və gülürdülər. Bir cavana istehza edirdilər. Ancaq cavan öz sükutunu qoruyub, onlara cavab vermirdi...

İmam Zaman ağaya (ə.f) 39 gün məktub yazan Seyyid

08 Jan 2019

Seyyid Muhəmməd Cəbəl, əslən Cəbəl kəndindən idi. Ozamankı hökumət bu seyyidi orduya cəlb etməyə və zülm etməkdə şərik olmağa vadar etmək istəyirdi. O da bu aqibətdən yayınmaq üçün gizli şəkildə şəhəri tərk edir və Nəcəfə gedir...

Əhli-Beytdən (ə) olmayan Kərbəla əsirləri

08 Jan 2019

Aşura hadisəsindən sonra ancaq Əhli-Beytin (ə) ailəsi və bəzi yoldaşları sağ qaldılar ki, qadınlardan, nökərlərdən və uşaqlardan ibarət idilər. Ömər ibni Səd (lən), İmam Hüseynin (ə) şəhadətindən sonra onun əzizlərini və o cümlədən, oğlu İmam Səccadı (ə) əsir edib, özü ilə Kufəyə apardı...

Əhli-beyt (ə) davamçısı ağıl sahibidir

03 Jan 2019

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Biz o kəslərdənik ki, bilirik və düşmənlərimiz o kəslərdir ki, bilmirlər. Davamçılarımız ağıl sahibidirlər”...

İmam Zaman ağanın (ə.f) təbəssümü

27 Dec 2018

Ayətullah Behcət nəql edir: “Bir nəfər nəql edirdi ki, dostlarımla birlikdə küçədə gəzirdik və mən Ağanı küçənin başında gördüm. Ürəyimə damdı ki, bu, İmam Zaman ağadır (ə.f)...

Allahın seçilmişləri – Əhli-Beytə (ə) yardım edənlər

27 Dec 2018

İmam Əli (ə) buyurur: “Allah, biz Əhli-Beyt (ə) üçün davamçılar və ardıcıllar seçmişdir ki, bizə yardım etsinlər. Bizim sevincimizə sevinər və bizim qəmimizə qəmgin olarlar”...

Bu alim, ancaq Xanım Zəhranın (s.ə) əzasında minbərə qalxardı...

21 Dec 2018

Mərhum Ayətullah Ağayi Hacı Mirzə Muhəmməd Ərbab 1273-cü hicri ilində Qumda əkinçi ailəsində dünyaya gəlmişdir. İbtidai təhsil aldıqdan sonra Məşhədə gedir və mərhum Hacı Mirzə Həbibullah və məhrum Ağayi Axund Xorasaninin dərslərindən bəhrələnir...