İmam Səccadın (ə) Cabir Ənsari ilə Kərbəlada görüşü

24 Oct 2019

Ərbəin günündə Kərbəla əsirlərinin Kərbəlaya qayıtması ilə bağlı “Tarixi həbibi seyir” kitabında oxuyuruq ki, Yezid (lən) bütün Aşura şəhidlərinin kəsilmiş başlarını İmam Səccada (ə) təslim edir...

Su içəndə İmam Hüseyni (ə) yada salmağın savabı

12 Oct 2019

Davud Rəqqi nəql edir: “Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində idim və Həzrət (ə) su istədi. Suyu içən zaman gördüm ki, İmamı (ə) ağlamaq tutdu...

Ərbəin ziyarəti – vilayətin sütunudur

10 Oct 2019

Ərbəin ziyarətinin əhəmiyyəti onda deyildir ki, imanın nişanələrindəndir, vacib və müstəhəb namazlarla eyni sırada qərar tutur. Namaz dinin sütunu olduğu kimi ,Ərbəin ziarəti də vilayətin sütunudur. Peyğəmbərin (s) dilindən desək, risalətin məğzidir...

İmam Hüseynin (ə) ərəbə sualları və hədiyyəsi

30 Sep 2019

Bir gün İmam Hüseyn (ə) Peyğəmbər (s) məscidinin bir küncündə əyləşmişdi. Bir ərəb ona yaxınlaşıb dedi: ”Ey Allah Rəsulunun oğlu! Mən gərək diyə verəm, ancaq onu verməyə gücüm çatmır...

Quranın “Fəcr” surəsində İmam Hüseynə (ə) işarə

29 Sep 2019

Əgər “Fəcr” surəsinə nəzər salsaq, görərik ki, Ad, Səmud və Fironun fəsadlarından bəhs edir. Sonra da onların ağrılı cəzalarını bəyan edir...

Bəzi ibadətlər insanın pis əməlini məhv edər

29 Sep 2019

Bəli, bəzi ibadətlər vardır ki, hər kim onları yerinə yetirərsə, bu, əvvəllər etdiyi günahlarını məhv edər və əməl dəftərindən silər...

Əhli-sünnə mənbələrində İmam Hüseynin (ə) fəzilətləri barədə deyilənlər

29 Sep 2019

Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: "Həsən və Hüseyn (ə) cənnət cavanlarının seyyidləridir (ağalarıdır)”...

İmam Hüseynin (ə) zəvvarı, öz hacəti üçün özü şəfaətçi məqamında olar

26 Sep 2019

Həqiqətən, Allah Təala İmam Hüseyn (ə) qəbrinin zəvvarları üçün, Ərəfat zəvvarlarına təcəlli etməzdən əvvəl təcəlli edər. Onların hacətlərini yerinə yetirər, günahlarını bağışlayar və onları öz istəklərində özlərini şəfaətçi qərar verər...

Həzrət Musanın (ə) Peyğəmbərimizin (s) ümməti və Aşura ilə bağlı Uca Allaha sualı

26 Sep 2019

Nəql olunur ki, Həzrət Musa (ə) Allahla münacat edən zaman Ona belə bir sual verir: “Allahım! Nə üçün Muhəmmədin (s) ümmətini başqa ümmətlərdən üstün etmisən?"...

İmam Səccadın (ə) şəhadət günüdür: Kərbəladan şəhadətə qədər İmamın (ə) həyatı

25 Sep 2019

İmam Səccadın (ə) həyatında bəhs və tədqiq ediləsi nöqtələr çoxdur. İmamın Kərbəladan şəhadətə qədər getdiyi yollara bir nəzər salaq...