İmam Məhdinin (ə.f) kitab əhli ilə rəftarı necə olacaqdır?

23 Apr 2019

Xilasedicinin gələcəyi etiqadı bütün dinlərdə mövcuddur. Ancaq tək Əhli-Beyt (ə) məktəbidir ki, bu xilasedicinin kim olduğunu bilir və onu tanıdır. İmam Zaman ağa (ə.f) Həzrət Peyğəmbərin (s) son vəsisi və yer üzərində olan son İlahi hüccət olacaqdır...

Qurani-Kərimdə İmam Mehdi (ə.f) haqqında 3 ayə

22 Apr 2019

Həzrət Peğəmbər (s) buyurur: “Quranın zahiri və batini vardır”. Quranda elə ayələr vardır ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) işarə edir, baxmayaraq ki, İmamın (ə.f) adını birbaşa çəkməsə belə...

Biz sizin halınıza diqqət etməkdə səhlənkarlıq etmirik, sizi unutmuruq – İmam Zaman ağanın (ə.f) seçilmiş hədisləri

22 Apr 2019

“Biz sizin halınıza diqqət etməkdə səhlənkarlıq etmirik, sizi unutmuruq. Əgər başqa cür olsaydı,çətinliklər sizə üz çevirərdi və sizin kökünüzü kəsərdi”...

Tuba ağacı nə vaxt Əhli-Beyti (ə) sevənlərin sayı qədər yarpaq cücərtdi?

17 Apr 2019

Bilal Həzrət Peyğəmbər (s) barədə nəql edir: “Bir gün Həzrət (s) təbəssüm edərək bizim yanımıza gəldi. Mübarək üzü parlayan Ay kimi nur saçırdı. Əbdürrəhman yerindən qalxdı və dedi: “Ya Rəsulallah! Bu nə nurdur ki, üzünüzdə parlayır?”...

İmam Əlinin (ə) İlahi peyğəmbərlərlə (ə) müqayisəsi

17 Apr 2019

Nəql edirlər ki, Əmirəl-möminin (ə) mübarək başından zərbətlənən zaman Səsəhə ibni Suhan Həzrətin (ə) yanına gəlir və deyir:“Bir müddətdir ki, bir sual zehnimi məşğul etmişdir, ancaq sizin heybətinizdən çəkindiyim üçün verə bilmirdim...

Bu mövludda sevinclə göz yaşı bir-birinə qarışır...

10 Apr 2019

Hər bir ailədə yeni körpə dünyaya gələn zaman sevincə və şadlığa səbəb olur. Ancaq Həzrət Peyğəmbərin (s) ailəsində dünyaya gələn bu ikinci körpə sevinclə bir yerdə özü ilə qəm də gətirmişdi. O, Seyyidi-şühəda olan İmam Hüseyndir (ə)...

Əhli-Beytin (ə) vilayətində olmaq – həm əqidə, həm əməllə olmalıdır

04 Apr 2019

Qurani-Kərim kamil səma kitabı olaraq, bizlərə dünya hadisələrindən nicat tapan 4 dəstəni tanıtmışdır ki, onlarla tanış olaq...

Nə səbəbə İmam Səccad (ə), onu tanımayanlarla səfərə çıxmağa üstünlük verirdi?

26 Mar 2019

İmam Baqir (ə) atası İmam Səccad (ə) barəsində nəql edir: “Atam (adətən) o kəslərlə səfərə çıxardı ki, onu tanımazdılar. Karvançılar ilə şərt bağlayardı ki, onların ehtiyaclarını yerinə yetirsin və onlara xidmət etsin...

Əmirəlmöminin Əli (ə) öz kəlamında

21 Mar 2019

Peyğəmbərin (ə) ağır günləri az olmamış, amma bu ağır günlər üç yerdə daha da şiddətli olmuşdur: 1. İslam Peyğəmbəri (s) hicrət edən zaman (“Leylətül-məbit” hadisəsində); 2. “Ühüd” döyüşü; 3. “Xəndək” döyüşü...

Bu gün birinci imam Həzrət Əlinin (ə) mövlud günüdür

20 Mar 2019

Hicri-qəməri tarixi ilə bu gün, rəcəb ayının 13-ü möminlərin əmiri Həzrət İmam Əli ibn Əbu-Talibin (ə) mövlud günüdür...