İmam Zaman ağa (ə.f) – bəlanın möminlərdən dəf olmasının amilidir

11 Oct 2018

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Mən – vəsilərin xatəmiyəm. Allah mənə görə bəlanı əhlimdən və davamçılarımdan dəf edər”...

İmam Hüseyn (ə) qiyamının əsil səbəbi nə idi?

11 Oct 2018

Tarix nəql edir ki, İmam Hüseyn (ə) Kufəyə yola düşən zaman İmamın (ə) bəzi yaxın dostları və cəmiyyətin nüfuzlu şəxsləri onu bu səfərdən saxlamağa çalışmışdılar. Ancaq İmam (ə) hər birinə dəlil gətirərək, onların cavabını vermişdi...

Cinlərin başçısının İmam Əlinin (ə) xidmətinə gəlməsi

10 Oct 2018

İmam Baqir (ə) öz məclislərinin birində Cabirə, İmam Əlinin (ə) xidmətinə gələn cindən xəbər vermişdir. Həzrət (ə) buyurur: “Bir gün Əmirəl-möminin (ə) minbər başında idi. Məscidin qapılarından birindən içəri əjdaha girir. İnsanlar hay-küyə etməyə başladılar...

Bu münafiqin İmam Hüseynə (ə) qarşı vuruşacağını Həzrət Əli (ə) öncədən demişdi

04 Oct 2018

Kərbəla hadisəsinin ən alçaq şəxsiyyətlərindən biri də Şəbəs ibni Rəbiədir. O, Kufənin ən zəngin insanlarından idi. Onu min sifətə malik olan insan kimi də tanıtmaq olar...

Həzrət Zəkəriyyə (ə) Aşura hadisəsi ilə necə tanış olur?

04 Oct 2018

“Məryəm” surəsinin hərflərindəndir ki, qeyb xəbərinə işarə edir və Allah bu xəbəri bəndəsi Həzrət Zəkəriyyəyə (ə) təlim verir...

İmam Zaman ağanın (ə.f) İmam Hüseynə (ə) müraciətləri

04 Oct 2018

Bütün Məsumlarımızın (ə) İmam Hüseyn (ə) müsibəti barəsində nəzərləri və fikirləri vardır. İmam Zaman ağanın (ə.f) cəddi İmam Hüseyn (ə) barəsindəki nəzərləri ilə tanış olaq...

İmam Hüseynin (ə) bu qızı, İmam Səccadı (ə) öz çıxışı ilə müdafiə etdi

04 Oct 2018

Aşura hadisəsini görən və onu öz canı ilə hiss edən banulardan biri də bibisi kimi şücaətli olan Səkinə xanım idi...

İmam Hüseyn (ə) kimin üçün günahdan paklanma qapısıdır?

04 Oct 2018

Tarix boyu adətən bütün qəhrəmanlarla bağlı yanlış nəzərlər meydana gəlmiş və yayılmağa başlamışdır. İmam Hüseyn (ə) Aşura qiyamı ilə elə qəhrəmanlıq etdi ki, heç bir igid onun kimi ola bilməz...

İmam Hüseyn (ə) səhabələrini fərqləndirən 6 xüsusiyyət

27 Sep 2018

İmam Hüseynlə (ə) çiyin-çiyinə vuruşan səhabələrin sayı az olsa da, onların malik olduğu sifətlər hər kəsdə tapılmaz. Bu, elə sifətlərdir ki, onların adını tarixə həkk etmiş və başqa şəhidlərdən üstün etmişdir...

İmam Səccadın (ə) Kərbəladan sonra iki hədəfi

25 Sep 2018

İmam Səccadın (ə) Aşura hadisəsi zamanı iki hədəfi olmuşdur: birincisi atasının qiyamınından sonra əldə olunanları qorumaq. Çünki bu qiyamın hədəfini təhrif etmək istəyənlərin sayı az deyildi...