İmam Zaman ağanın (ə.f) dördüncü naibinin niyə xələfi olmadı?

16 Feb 2020

İmam Zaman ağa (ə.f) qeybə çəkilən zaman insanlarla naibləri vasitəsilə əlaqə saxlamışdır...

İmam Əlinin (ə) dinin dirçəlişi istiqamətində fəaliyyəti

10 Feb 2020

İslam Peyğəmbərindən (s) sonra “fəth”lərə başlanıldığı zaman hakim dairələrin təlaş və məqsədi daha çox əraziləri və İslam ölkələrini genişləndirmək idi...

Imam Əlinin (ə) həyat tərzi

10 Feb 2020

Şübhəsiz, imam Əlinin (ə)həyatı bəşəriyyətin tarix boyunca təcrübə etdiyi ən gözəl həyat tərzidir, bütün bəşəriyyətin ilahi simvolu və yer üzündə ilahi xəlifə mənasını daşıyan kamil insan həyatıdır... 

Xanım Zəhra (s.ə) ismət nümunəsi

10 Feb 2020

Besətdən (İslam Peyğəmbəri (s.ə.) peyğəmbərliyə çatandan) beş il sonra Cəmadiüs-sani ayının 20-də qeybi ruzilərin bəhrəsi yer üzündə təcəlli etdi. Zəhra ulduzu doğuldu. Mühəmməd (s.ə.) və Xədicə (s.ə.) evi Fatimənin (s.ə.) nuru ilə işıqlandı...

Qadınlar kişilərin simasında olacaq, kişilər qadınlara bənzəyəcək, Qərb əhli Şərq əhlinin səsini eşidəcək – Peyğəmbərimiz (s) zühurun əlamətləri barədə

06 Feb 2020

Nəql olunur ki, Salman Farsi bir gün Həzrət Peyğəmbərdən (s) “Muhəmməd (s)” surəsinin 18-ci ayəsi ilə bağlı soruşur: “(Belə isə məgər onlar (kafirlər) Qiyamətin qəflətən onlara yetişməsindən ayrı bir şey gözləyirlər?...

Bütpərəstin İmam Zaman ağadan (ə.f) xahişi

02 Feb 2020

Hindistanda yaşayan Əhli-Beyt (ə) davamçılarından olan bir seyid nəql edir: “Bir gün insanlar arasında etibara malik olan bütpərəst bir kişi mənə dedi: “Məni qətl etməklə ittiham edirlər...

İmamətin olması niyə zəruridir?

02 Feb 2020

İmamətin zəruriliyi və fəlsəfəsi həmin o şeydir ki, nübuvvətə aiddir. Bir fərqlə ki, yeni din gətirməz...

Həzrət Zəhranın (s.ə) bütün xanımlar üçün ibrət olan 10 xüsusiyyəti

25 Dec 2019

Biz insanlar gərək Allahın bizim üçün təyin etdiyi hədəfə doğru hərəkət etməliyik. Bu yolda təcrübəsi olanlardan ibrət götürmək və dərs almaq bizim işimizi asanladıra bilər. Bir müsəlman qadın üçün ən gözəl örnək – Həzrət Zəhradır (s.ə)...

Peyğəmbərin (s) vəziri, köməkçisi, qardaşı və dayağı kim olmuşdur?

12 Dec 2019

İmam Əlinin (ə) fəziləti ilə bağlı bir hədisə nəzər salaq. Bu mübarək hədisdə Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) Musa peyğəmbər (ə) kimi Allaha dua etmişdir...

Məsum İmamın (ə) mübarək vəzifələri barədə

10 Dec 2019

İmam Əli (ə): “Ey Allah bəndələri! Nadanlıqlarınıza söykənməyin. Nəfsinizə təslim olmayın ki, bu cür insan uçurumun ağzında qərar tutar...