Qorxu altında ikən İmam Hüseyni (ə) ziyarət edən şəxsin savabı

16 Sep 2019

Əbul-Qasim Cəfər ibn Muhəmməd ibn Qavləveyh Qummi özünün "Kamiluz-Ziyarat" kitabında öz sənədləri ilə nəql edir...

İmam Hüseynin (ə) İlahi qiyamdan əvvəl qardaşına yazdığı məktub

14 Sep 2019

Tasua və Aşura hadisələri mühüm dini hadisələr hesab olunur. Bütün Əhli-Beyt (ə) davamçıları və İmam Hüseyn (ə) aşiqləri bu günləri əza saxlayır və göz yaşı tökürlər...

Həzrət Peyğəmbərin (ə), İmam Əlinin (ə), Həzrət Fatimənin (s.ə) və İmamların (ə) İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün dua etmələri

14 Sep 2019

Həqiqətən də Peyğəmbərin (s) qızı Fatimə (s.ə) oğlu Hüseynin (ə) qəbrinin zəvvarlarına baş çəkir və onların günahları üçün Allahdan bağışlanma diləyir...

İmam Hüseynin (ə) ən üstün 4 xüsusiyyəti

14 Sep 2019

İmam Hüseynin (ə) bir Məsum İmam (ə) kimi çox sayda üstün sifətləri vardır. Ancaq onların içərisindən dörd sifətə xüsusi işarə edilmişdir...

İmam Hadinin (ə) şeiri zalım xəlifəni niyə ağlatdı?

13 Sep 2019

Bu dünyada yaşayan hər bir insan bilir ki, gec və ya tez dünyadan gedəcəkdir və ölüm onun da qapısını döyəcəkdir...

İmam Hüseynin (ə) azad etdiyi qul

06 Sep 2019

Kiçik bir ev ki, ev adlandırmaq olmazdı, sadəcə üstündə bir damı vardı və bir qədər də həyəti...

Seyyidüş-şühədanın (ə) vəsiyyətində Aşura qiyamının hədəfləri barədə

05 Sep 2019

Müaviyyə (lən) 60-cı hicri-qəməri ilində öləndən sonra, xilafəti qəsb edən məlun Yezid, Mədinə hakiminə məktub göndərir...

Digər məzhəb alimlərinin nəzərində İmam Hüseynin (ə) qiyamı

05 Sep 2019

Digər məzhəb alimləri tarix boyu İmam Hüseynin (ə) qiyamı ilə bağlı müxtəlif nəzərlərə malik olmuşdular...

Məhərrəm ayında Əhli-Beytin (ə) nicat gəmisinə minək

04 Sep 2019

Qəməri ilinin ilk ayı olan Məhərrəm ayı haram aylardan sayılır. Quranın buyurduğuna görə, hər kim onun hörmətini aradan aparar, onu ağır əzab gözləyər...

“Gördüm ki, Həzrət İmam Zaman (ə.f) sinə vuranların arasında sinə vurur və ağlayır...”

02 Sep 2019

Mərhum Seyyid Bəhrul-ulum Aşura günü bir neçə tələbəsi ilə bir yerdə Kərbəlada sinə vuranlara qoşulur və mərsiyə deyirdi...