Həzrət Peyğəmbərimiz (s) İmam Əli (ə) haqqında buyurur

02 Aug 2019

Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun. Bir şәхs yеtmiş pеyğәmbәrin әmәlin әncаm vеrsә, аncаq qаrdаşım Әlini (ә) sеvmәsә, cәnnәtә dахil оlmаz...

İmam Cavad (ə) qısa ömrü boyu möminlər üçün qaranlıqda parlayan məşəl kimi idi...

02 Aug 2019

Həzrət İmam Muhəmməd Təqi (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayının 10-da Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası İmam Rza (ə) və anası fəzilətli xanım Səbikə idi. İmam Rza (ə) onu Xizran adlandırmışdı. İmam (ə) onun haqqında ancaq gözəl sözlər deyərdi...

Bu gün İmam Cavadın (ə) şəhadət günüdür

01 Aug 2019

Bu gün Əhli-Beyt (ə) davamçılarının doqquzuncu İmamı olan İmam Cavadın (ə) şəhadət günüdür...

İmamlar (ə) niyə məsumdurlar?

03 Jul 2019

İmam Rza (ə) buyurur: “İmam – günahlardan pak və eyiblərdən uzaqdır. Xüsusi elmə malikdir, səbir və ağıl əlaməti ilə məşhurdur. Dinin nizamı, müsəlmanların izzəti, münafiqlərin qəzəbi və kafirlərin həlakıdır”...

Əhli-Beyt (ə) İmam Xomeyni (r.ə) kəlamında

24 Jun 2019

İmam Xomeyninin (r.ə) Əhli-Beytin (ə) ibadət, itaət, əxlaq, siyasət, hakimiyyət, təfsir və irfanı barədə nəzərlərini ehtiva edən bu kitab 355 səhifədə çapdan çıxıb...

Müntəzir bu 4 mövzuya diqqət etsə, İmam Məhdi (ə.f) ondan razı olar

18 Jun 2019

Müntəzirlər vilayət mövzusuna olan inanclarını möhkəmləndirməklə günahdan uzaq qalıb, İmam Zaman ağanı (ə.f) özlərindən razı sala bilərlər...

İmam Əlinin (ə) ədaləti xristianı necə hidayət etdi

10 Jun 2019

İmam Əli (ə) hamını qanun qarşısında bərabər hesab edirdi. O cümlədən, özünü qanun qarşısında xristian ilə bərabər hesab edirdi...

Mehrabda Mövla Əlinin (ə) şəhadət şərbətini içdiyi gündür

25 May 2019

İmam Əlinin (ə) şəhadət xəbərini Peyğəmbər (s) “Ənkəbut” surəsinin ilk iki ayəsi nazil olan zaman vermişdi...

İmam Əli (ə) hökumətinin əsas işi – yoxsulluqla mübarizə aparmaq idi

16 May 2019

İmam Əlinin (ə) hökumət etdiyi zamanlarda ən böyük səyi – ədaləti bərpa edib, cəmiyyətdəki yoxsulluğu aradan qaldırmaq olmuşdur...

Həzrət Davudun (ə) Zəburunda İmam Məhdi (ə.f) barədə nə buyurulub?

03 May 2019

Həzrət Davudun (ə) Zəbur kitabında İmam Məhdinin (ə.f) zühur xəbərləri verilmişdir...