Yəhya peyğəmbərin həyatı

09 Dec 2015

Həzrət Yəhyanın atasının adı Zəkəriyya, anasının adı isə Əşyadır. Onun atası Zəkəriyya da ilahi peyğəmbərlərdən olub, bərəkətli ömrünü allahpərəstlikdə və insanları allahpərəstliyə dəvətdə keçirmişdir...

Peyğəmbərimizin (s) ağac möcüzəsi və müşriklərin inadkarlığı

08 Dec 2015

Həzrət Peyğəmbəri (s) yaxından tanımaq hər bir müsəlman üçün zəruri mövzulardandır. İslam maarifini daha dərindən dərk etmək üçün hər bir müsəlman öz Peyğəmbərini (s) yaxşı tanımalıdır...

Peyğəmbərlərin şəfaəti

25 Oct 2015

Bizim etiqadımıza əsasən, bütün ilahi peyğəmbərlər, məxsusən İslam Peyğəmbəri (s), şəfaət məqamına malikdir. Yəni Qiyamət günü bəzi günahkar insanların günahının Allah dərgahında və onun iznilə bağışlanacağına vasitəçi olacaqlar...

Peyğəmbərlər Allahın itaətkar bəndələridirlər

22 Oct 2015

"Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Allahın bəndəsi və elçisidir!6 Biz etidaq bəsləyirik ki, ilahi peyğəmbərlərdən heç biri Allahlıq iddiası etməmiş, peyğəmbərlərin heç biri xalqı onlara ibadət etməyə çağırmamışdır...

İdris (ə)-ın Quranda adı və onun asimana çəkilməsi

08 Oct 2015

"(Ya Muhəmməd) kitabda Idrisi yad еt! О, həqiqətən büsbütün dоğrudanışan (siddiq) bir pеyğəmbər idi. Biz оnu böyük məqama qaldırdıq.”...

Peyğəmbər (s) dünya malına etina etmirdi

07 Oct 2015

Sərvətli şəxslərdən biri olan Əbdürrəhman elçilik üçün Həzrəti Rəsulun hüzuruna gəlib ərz etdi: Əgər qızını mənə versən, sizin mənzilinizdən öz mənzilimə qədər ipək və məxmər xalçalar döşəyəcəyəm (müəyyən etdiyi o böyüklükdə mehriyə ilə belə)...

Peyğəmbərlər və imamlardan qırx möcüzə və kəramət

03 Oct 2015

İti bıçağın həzrət İsmail (ə)-ın başını kəsməməsi və onun əvəzinə asimandan göndərilən bir qoyunun qurbanlıq edilməsi...

Peyğəmbərin (s) sözünün dərinliyi

10 Sep 2015

Böyüklәrin sözlәrinin әhәmiyyәti bu sözlәrdә оlаn dәqiq mәsәlәlәrin fәrdlәr tәrәfindәn qаvrаnılmаsındаdır. Хüsusilә, әziz Pеyğәmbәrin özü öz sözlәri bаrәsindә buyurdu (vә әmәldә göstәrdi): "Аllаh mәnә hәrtәrәfli, tаm vә kаmil kәlmәlәr vеrmişdir”...

Səmada yaşayan peyğəmbərlər (ə)

03 Aug 2015

Allah Təala bəzi peyğəmbərlərinin (ə) ruhunu almamış və onları bədənləri ilə bir yerdə səmaya qaldırmışdır. Bu peyğəmbərlərdən biri də Həzrət İsadır (ə). Təfsirçilərin nəzərinə görə Allah Təala Həzrət İsanı (ə) bədəni və ruhu ilə bir yerdə səmaya qaldırmışdır...

Həzrət Adəmdən (ə) öncəkilər və sonrakılar

29 Jul 2015

Dindar və ya qeyri-dindarlığından asılı olmayaraq, insanları daim bu dünyaya necə gəldikləri, əcdadlarının kim olması sualları çox maraqlandırıb. Səmavi dinlərin ardıcılları bu məsələdə müasir dünyamızın ilk insanının Hz.Adəm (ə) olmasında yekdildilər...