Peyğəmbərlərin şəfaəti

25 Oct 2015

Bizim etiqadımıza əsasən, bütün ilahi peyğəmbərlər, məxsusən İslam Peyğəmbəri (s), şəfaət məqamına malikdir. Yəni Qiyamət günü bəzi günahkar insanların günahının Allah dərgahında və onun iznilə bağışlanacağına vasitəçi olacaqlar...

Peyğəmbərlər Allahın itaətkar bəndələridirlər

22 Oct 2015

"Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Allahın bəndəsi və elçisidir!6 Biz etidaq bəsləyirik ki, ilahi peyğəmbərlərdən heç biri Allahlıq iddiası etməmiş, peyğəmbərlərin heç biri xalqı onlara ibadət etməyə çağırmamışdır...

İdris (ə)-ın Quranda adı və onun asimana çəkilməsi

08 Oct 2015

"(Ya Muhəmməd) kitabda Idrisi yad еt! О, həqiqətən büsbütün dоğrudanışan (siddiq) bir pеyğəmbər idi. Biz оnu böyük məqama qaldırdıq.”...

Peyğəmbər (s) dünya malına etina etmirdi

07 Oct 2015

Sərvətli şəxslərdən biri olan Əbdürrəhman elçilik üçün Həzrəti Rəsulun hüzuruna gəlib ərz etdi: Əgər qızını mənə versən, sizin mənzilinizdən öz mənzilimə qədər ipək və məxmər xalçalar döşəyəcəyəm (müəyyən etdiyi o böyüklükdə mehriyə ilə belə)...

Peyğəmbərlər və imamlardan qırx möcüzə və kəramət

03 Oct 2015

İti bıçağın həzrət İsmail (ə)-ın başını kəsməməsi və onun əvəzinə asimandan göndərilən bir qoyunun qurbanlıq edilməsi...

Peyğəmbərin (s) sözünün dərinliyi

10 Sep 2015

Böyüklәrin sözlәrinin әhәmiyyәti bu sözlәrdә оlаn dәqiq mәsәlәlәrin fәrdlәr tәrәfindәn qаvrаnılmаsındаdır. Хüsusilә, әziz Pеyğәmbәrin özü öz sözlәri bаrәsindә buyurdu (vә әmәldә göstәrdi): "Аllаh mәnә hәrtәrәfli, tаm vә kаmil kәlmәlәr vеrmişdir”...

Səmada yaşayan peyğəmbərlər (ə)

03 Aug 2015

Allah Təala bəzi peyğəmbərlərinin (ə) ruhunu almamış və onları bədənləri ilə bir yerdə səmaya qaldırmışdır. Bu peyğəmbərlərdən biri də Həzrət İsadır (ə). Təfsirçilərin nəzərinə görə Allah Təala Həzrət İsanı (ə) bədəni və ruhu ilə bir yerdə səmaya qaldırmışdır...

Həzrət Adəmdən (ə) öncəkilər və sonrakılar

29 Jul 2015

Dindar və ya qeyri-dindarlığından asılı olmayaraq, insanları daim bu dünyaya necə gəldikləri, əcdadlarının kim olması sualları çox maraqlandırıb. Səmavi dinlərin ardıcılları bu məsələdə müasir dünyamızın ilk insanının Hz.Adəm (ə) olmasında yekdildilər...

Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya sualları

23 Jul 2015

Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?

Allah:-Mələklərim ona sarı gələcək vəonu cənnətlə müjdələyəcək...


Adəmin Günahı və tövbəsi

29 Jun 2015

Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında qoydu. Bütün bunlarla yanaşı Allah, Adəmə özünü İblisin hiylə və düşmənçiliyindən qorumağı tapşırdı...