Həzrət Xızr (ə)

15 May 2016

Qurani-kərimdə 26 peyğəmbərin adı dəqiq göstərilmiş 4-nə isə işarə edilmişdir. Bu dörd peyğəmbərdən biri Xızrdır (ə). Hədislərə əsasən “Kəhf” surəsinin 65 – ci ayəsi Xızr peyğəmbərə (ə) işarədir...

“Mən – Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm” - Həzrət Peyğəmbər (s) özü barədə

06 May 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) özü öz mübarək xüsusiyyətlərini bizə tanıtmış və bu haqda hədislərin vasitəsilə məlumatlar vermişdir...

Məbəs bayramınız mübarək

05 May 2016

Bu gün məbəs bayramıdır.Məbəs bayramı çox əzəmətli bir gündür. Çünki həmin gündə Allah-taala sonuncu peyğəmbərini (s) yolladı ki, insanlar haqq yola tərəf yönəlsin və çirkinliklərdən uzaq olsunlar. Allah bu gündə Muhəmmədi (s) sonuncu dinin peyğəmbəri olaraq seçib göndərdi ki, insanlar qiyamətə kimi haqq yoldan uzaq düşməsinlər...

Həzrət İbrahimin (ə) çətin imtahanının 15 müvəffəqiyyəti

02 Mar 2016

Allah Təala Həzrət İbrahimi (ə) ağır və böyük imtahanlarla imtahana çəkmişdi. Lakin Həzrət İbrahim (ə) bu imtahanların çətin olmasına baxmayaraq, öz böyük vəzifəsinə əməl edərək tədbirli olmuş və şücaət nümayiş etdirmişdi...

İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün 11 hüccəti

03 Feb 2016

Dünya yaranan gündən bu dünyaya 124 min peyğəmbər gəlmişdir. Bu peyğəmbərlər içərisində Allah Təala bəzilərini bəzilərindən üstün qərar vermişdir. İslam Peyğəmbəri (s) isə bütün peyğəmbərlərdən (ə) üstündür...

Qurani-Kərimin Həzrət İsa (ə) haqqında bəyan etdiyi 5 xüsusiyyət

06 Jan 2016

İslam dininin Həzrət İsaya (ə) baxışı dəyərli və əxlaqi bir baxışdır. İslamın Həzrət İsaya (ə) verdiyi dəyəri xrsitian dini ona vermir. Mərhum Əllamə Kaşəful-ğita deyir: Əgər biz Quranı-Kərimin Həzrət İsa (ə) və şərəfli anası Həzrət Məryəm (s) haqqındakı təriflərini bəyan etməsəydik, bəşər heç bir zaman bu insanların əzəmətini dərk edə bilməzdi...

Peyğəmbərimizin (ə) Həzrət Xədicə (s.ə) ilə ailə qurması

23 Dec 2015

Həzrət Peyğəmbərin (s) dünya və axirət sirdaşı olan Həzrət Xədicə (s.ə) Qureyşin tanınmış şəxsiyyətlərindən idi. Bir gün xanım öz möhtəşəm sarayında yəhudi bir alimlə elmi mövzuda müzakirə edirdi. Bu zaman yəhudi alimin gözü küçədən keçən bir cavana sataşdı və xanıma dedi: Bu cavan - peyğəmbərlərin sonuncusudur...

Məhəmməd peyğəmbərin (s) mübarək mövlud həftəsidir

23 Dec 2015

Rəbbiuləvvəl ayının 12-dən 17-dək bütün dünya müsəlmanları İslam Peyğəmbəri Hz. Muhəmmədin (s) mübarək Mövlud, yəni doğum gününü qeyd edirlər...

Həzrət Yusifin (ə) vəsiyyəti necə yerinə yetirildi?

22 Dec 2015

Həzrət Peyğəmbər (s) səfərə çıxan zaman bir nəfərin evində qonaq olur. Həmin şəxs Peyğəmbərə (s) yaxşı qulluq edir. Hərəkət edən zaman Həzrət (s) həmin kişiyə buyurur: Bizdən elə bir istəyin vardırmı ki, Allah Təaladan istəyək və sən arzuna nail olasan?. Kişi deyir: Allahdan mənim üçün dəvə istəyin ki, əşyalarımı onun üstündə apara bilim...

Həzrət Məhəmmədin (s) həyatı

17 Dec 2015

Peyğəmbərin soyu və əcdadı ardıcıllıqla aşağıdakılardır: Abdullah, Əbd əl-Müttəlib, Haşim, Əbd-Mənaf, Qusəy, Kəlab, Mərrə, Kəəb, Löy, Fəhr, Malik, Nəzr, Kənanə, Xuzeymə, Mudrikə, İlyas, Muzər, Nəzar, Məəd, Ədnan...