Həzrəti Adəmin xətası və nəslinin behiştdən məhrum edilməsi

31 Jan 2017

Mütəal Allah həzrət Adəmə (ə) buyurdu: “Ey Adəm, sən və zövcən (Həvva) behiştdə məskunlaşın və hər ikiniz onun ləzzətli meyvələrindən istədiyiniz qədər, bol-bol yeyin. (Amma) bu ağaca yaxınlaşmayın! Yoxsa zalımlardan olarsınız.(Bəqərə,35)...

Həzrət Peyğəmbərin (s) Quranda nəql olunan 2 möcüzəsi

02 Jan 2017

Möcüzə dedikdə o əməl və ya kəlam nəzərdə tutulur ki, bir başqası onun kimisini təkrar etməyə qadir deyildir. Ona görə də peyğəmbərlərin (ə) öz risalətlərini sübut etmək üçün etdiyi möcüzələri başqaları etməkdən aciz idilər. Həzrət Musanın (ə) əsasının əjdahaya çevrilməsi, Həzrət İsanın (ə) ölüləri diriltməsi kimi...

Peyğəmbərin uşaqlarla davranışı

29 Dec 2016

Hər bir cəmiyyətin uşaqları gələcəyin kişi və qadınları, sabahının qurucularıdırlar. Onların ruhuna dəyən hər bir zərbə birbaşa cəmiyyətin taleyinə tuşlanır. Uşaqlara hörmət etmək, onlarda izzəti-nəfsi gücləndirmək onların ruh və cisim sağlamlıqlarında təsirli olan ən önəmli amillərdəndir...

Peyğəmbərlərə (ə) xas 20 xüsusiyyət

19 Dec 2016

İbni Şəhri Aşub nəql edir: “Peyğəmbər (s) məbus olmamışdan əvvəl peyğəmbərlərin (ə) 20 sifətinə malik idi. Əgər kimdəsə bu sifətlər olarsa, onun əzəmətinin dəlilidir...

Məhəmməd Peyğəmbərin (s) zahiri görünüşü necə olub?

18 Dec 2016

“Allahın Rəsulu çox uca şəxsiyyətə sahib idi. Çöhrəsi on dörd gecəlik Ay kimi parıldayırdı. Ortaboylu idi; nə gödək, nə də uzun. Kəllə sümükləri iri idi. Saçları bir o qədər də buruq deyildi. Bəzən saçlarını başının arxasında toplayır, bəzən isə açıb buraxırdı. Bu zaman saçlarının uzunluğu qulağının sırğalıq yerini aşmırdı...

Heç Peyğəmbəri (s) görmüsünüz? Gəlin Onu sizə təsvir edək

16 Dec 2016

“Allahın Rəsulu çox uca şəxsiyyətə sahib idi. Çöhrəsi on dörd gecəlik Ay kimi parıldayırdı. Ortaboylu idi; nə gödək, nə də uzun. Kəllə sümükləri iri idi. Saçları bir o qədər də buruq deyildi. Bəzən saçlarını başının arxasında toplayır, bəzən isə açıb buraxırdı...

Peyğəmbərin (s) xüsusiyyətləri – Ayətullah Xamenei

13 Dec 2016

Əmanətdar, düz danışan, səbirli və zəhmətkeş idi. Mərd idi, hər bir şəraitdə haqqı tapdalanları müdafiə edirdi. Düzgün rəftar edərdi. Onun xalqla rəftarı, doğruluq, sevgi və sədaqət üzərində qurulmuşdur...

Niyə Peyğəmbərimizin adı Muhəmməd (s) idi?

31 Aug 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) anadan olduqdan 7 gün sonra babası Əbdülmüttəlib bir qoyun kəsib, ehsan verir. Bütün Queryşin iştirak etdiyi qonaqlıqda o, nəvəsinin adını Muhəmməd (s) qoyur...

Corci Zeydan və islam peyğəmbərinin (s) səmimi imanının gözəl təsviri

30 Jun 2016

“Nəhayət (Müaviyənin atası) Əbu Süfyanın da aralarında olduğu bir qrup Əbu Talibin yanına gəlib dedi: “Sənin qardaşın oğlu bizim dinimizi əsassız sayır. Bizim görüşlərimizi dəlilik adlandırır. Özümüzü azğın hesab edir. Ya onu bu işdən çəkindir, ya da ondan əl çək”...

Peyğəmbərimizin (s) Merac səfərini möcüzəvi edən 5 amil

24 May 2016

Həzrət Peyğəmbərin (s) meracı göstərdi ki, kamil bir insan Allah Təala tərəfindən dəvət oluna bilər və bütün səma əhli onun əzəməti qarşısında müti olar...