Əziz Peyğəmbərimizin (s) gözəl əxlaqından bəzi nümunələr

10 Nov 2017

Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqlarının siyahısını tutublar ki, onlardan bəzilərinə işarə edək...

Həzrət Adəm ərşin sütununda hansı yazını oxuyur?

03 Sep 2017

O zaman ki, Allah Təala Həzrət Adəmi (ə) xəlq edir və mələklərin ona səcdə etməsi ilə ona kəramət bəxş edir, Adəm (ə) düşünür ki, bəlkə o, ən üstün xəlqdir? Bu zaman Allah Adəmə (ə) vəhy edir: “Ey Adəm! Başını qaldır və ərşin sütununa nəzər sal!”...

İsa Məsihin (ə) ləqəbləri

08 Aug 2017

Əhdi-Cədiddə Məsihə (ə) bir neçə ləqəb verilmişdir ki, onlarla tanış olaq...

Həzrət Məsih (ə) Quranın dili ilə necə tanıdılır?

01 Aug 2017

İslam dininin nəzərinə görə, İsa Məsih (ə) – Allahın yer üzərinə göndərdiyi peyğəmbərlərdən (ə) biri olmuşdur. Öz qövmünün nicatı üçün məbus olmuş və onları hidayət etməyə çalışmışdır...

Həzrət Süleymanın (ə) səltənəti və 1 təsbih

26 Jul 2017

Həzrət Süleyman (ə) hökumət miniyi ilə hərəkət edirdi. Quşlar başına kölgə salırdılar. Cinlər və insanlar hər iki tərəfində gedirdilər...

Həzrət Nuhun (ə) ömrünün uzun olmasının sirri

18 Jul 2017

Həzrət Nuhun (ə) ömrünün uzun olmasının sirri bundadır ki, Allah onun qövmünə bəla nazil etmək istəyəndə, Ruhul-əmini Cəbrayili (ə) yeddi dənə bitki toxumu ilə Nuha (ə) tərəf göndərir...

Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra şəfaəti

13 Jul 2017

“Biz hər bir peyğəmbəri, yalnız Allahın kömək və izni ilə itaət olunmaq üçün göndərmişdik. Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlsəydilər, sonra Allahdan bağışlanmaq istəsəydilər və Allahın Peyğəmbəri də (Allahdan)onlar üçün bağışlanmaq diləsəydi, şübhəsiz Allahın çox tövbə qəbul edən və mehriban olduğunu görərdilər”. (“Nisa” 64)...

Peyğəmbərlər (ə) unutqanlığa düçar ola bilərmi?

08 Jul 2017

Qurani-Kərimdə Həzrət Musa (ə) və həmsəfəri olan Yuşə ibni Nunun əhvalatı bəyan edilir ki, unutqanlığa düçar olmuşdular. Bəs necə ola bilər ki, peyğəmbərlər (ə) də nəyisə unuda bilsinlər?...

Həzrət Musa (ə) hansı keyfiyyətinə görə seçilmişdi?

27 Jun 2017

İmam Baqir (ə) nəql edir: “Həzrət Musaya (ə) 30 gün vəhy gəlməsi kəsilir. Ona görə də Şamın ətrafında olan Əriha adlı dağa qalxır və buyurur: “Ey Pərvərdigar! Nəyə görə vəhyini məndən saxlamısan və həbs etmisən?...

Həzrət Aminənin (s.ə) vida sözləri

20 Jun 2017

Həzrət Muhəmmədin (s) o zaman 6 yaşı var idi. Ancaq yaşının az olmasına baxmayaraq, vüqarla danışır və rdi. vüqarla yol gediərdi. Onun yaşında olan uşaqlar belə deyildilər. Aminə ömrünün son dəqiqələrinə yaxınlaşırdı...