Peyğəmbərin (s) gəlişi ilə İblis (lən) qaçır

07 Dec 2017

Böyük İslam peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) Rəbiəl-əvvəl ayının 17-də Fil ilində Məkkədə dünyaya gəlmişdir. Onundoğulduğu ildə fil səhabələri Məkkəni dağıtmaq üçün ona hücum etmişdilər...

Daşlar nübuvvətə şəhadət verdi, amma Əbu Cəhl...

06 Dec 2017

Nəql edilir ki, bir gün Əbu Cəhl, Vəlid, Muğeyrə Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlib deyirlər: “Ey Muhəmməd! Sənin rəsul olmağına kim şəhadət verər?”...

Peyğəmbərin (s) mövludu zamanı baş verən möcüzələr

06 Dec 2017

İmam Sadiq (ə) Həzrət Muhəmmədin (s) dünyaya gəlişini Həzrət Aminənin dilindən belə nəql edir: “Allaha and olsun ki, əlləri ilə yerə endi. Sonra başını səmaya tərəf qaldırdı və ona tərəf baxdı...

Müsəlman olmayan alimlər Həzrət Peyğəmbər (s) barədə

06 Dec 2017

Qandi – Hindistanın böyük rəhbərlərindən olmuşdur ki, “Yeni Hindistan” adlı kitabında yazır: “Maraqlıdır ki, biləsiniz bu gün milyonlarla insanın qəlbində yer alan insan Muhəmməddir (s)...

Peyğəmbərimizin (s) yemək yeyən zamanı etdiyi dua

06 Dec 2017

O zaman ki, Peyğəmbərimiz (s) yemək yeyərdi, bu duanı oxuyardı: “Allahım! Onda bizim üçün bərəkət qərar ver və ondan da yaxşısını ruzimiz buyur”...

Həzrət Peyğəmbər (s) və yetim oğlan

05 Dec 2017

Bir gün Allahın Rəsulu (s) gördü ki, küçədə bir neçə uşaq oyun oynayır. Ancaq bir uşaq kənarda dayanıb, onlara tamaşa edirdi. Besətdən əvvəl ərəblər yetimləri çox təhqir edir və onları alçaldırdılar...

Ruhun şad olsun, ümmətin əziz atası...

17 Nov 2017

Ey, hər bir müsəlmanın idealı! Sən həqiqətən də əsil nümunəsən, sən həqiqətən də bənzənilməli, təkrarlanmalı, izbəiz, addım-addım yolu gedilməli bir ali insansan. Sənin həyatında elə bir an yoxdur ki, kaş bunu etməyəydi, kaş bunu deməyəydi deyilə bilsin...

Həzrət Peyğəmbərin (s) vəfatından öncə müsəlmanlara müraciəti

17 Nov 2017

Hicrətin 11-ci ilində Həzrət Peyğəmbər (s) axırıncı həcc səfərində və Qədir-Xumda öz vəfatı barəsində xəbər vermişdi. Çünki Quran onu bu hadisədən xəbərdar etmişdi...

Əziz Peyğəmbərimizin (s) gözəl əxlaqından bəzi nümunələr

10 Nov 2017

Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqlarının siyahısını tutublar ki, onlardan bəzilərinə işarə edək...

Həzrət Adəm ərşin sütununda hansı yazını oxuyur?

03 Sep 2017

O zaman ki, Allah Təala Həzrət Adəmi (ə) xəlq edir və mələklərin ona səcdə etməsi ilə ona kəramət bəxş edir, Adəm (ə) düşünür ki, bəlkə o, ən üstün xəlqdir? Bu zaman Allah Adəmə (ə) vəhy edir: “Ey Adəm! Başını qaldır və ərşin sütununa nəzər sal!”...