2000 il yaşayan peyğəmbərin (ə) ömür barədə təəssüratı necə idi?

23 Mar 2018

Keçmiş həyatına bir nəzər sal, bax gör neçə yaşın vardır? Nə qədər olsa da, hamısı sənin üçün bir anlıq səhnə kimi görünər. Ölüm bütün bu səhnələrin üzərindən xətt çəkər və səni yeni səhnələr görməkdən məhrum edər...

Axirətdə Rəsulallahın (s) yoldaşı olmaq üçün nə lazımdır?

11 Mar 2018

Hər kim əziz Peyğəmbərimizlə axirətdə yoldaş olmaq istəyirsə, gərək alimə ehtiram qoysun. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Hər kim alimlə görüşməyə gedər, ona bənzəyir ki, məni ziyarət etmişdir...

Peyğəmbərimiz (s) ağıllı insanın nişanələri belə tanıtmışdır

09 Mar 2018

Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurmuşdur: “Rəhman (olan Allah)ın (həqiqi)bəndələri yer (üzün)də sakit və təvazökarlıqla yol gedən və nadanlar(xoşagəlməz sözlərlə) onlara xitab edən zaman «salam» (xoş və yumşaq söz) deyən kəslərdir”. (“Furqan” 63)...

O, dua edəndə, heyvanlar və quşlar da səsinin gözəlliyinə görə yığışırdılar

12 Feb 2018

Həzrət Davud (ə) Bəni-İsrayilin məşhur peyğəmbərlərindən olmuşdur ki, xoş səsi, gözəlliyi, heyvanlarla söhbət etmək qabiliyyəti ilə tanınmışdır. Gözəlliyini Həzrət Yusifə (ə), səbrini Həzrət Əyyuba (ə), uzun ömrünü Nuha (ə), hidayət etmək natiqliyini Həzrət Muhəmmədə (s) bənzədirlər...

Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanları ancaq dini elmlərə tərəf təşviq edirdimi?

04 Feb 2018

Dini təlimlərdən və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, elm öyrənmək hər bir müsəlman üçün vacib bir əməldir. Hədislərimiz həmişə alimi abiddən üstün hesab etmişdir...

Həzrət Nuhun (ə) zamanında hansı səma kitabı olmuşdu?

20 Jan 2018

Həzrət Nuh (ə) – Ulul-əzm peyğəmbərlərinin birincisidir. Bildiyimiz kimi Ulul-əzm peyğəmbərləri bunlardırlar: Nuh (ə), İbrahim (ə), Musa (ə), İsa (ə), İslam Peyğəmbəri (s)...

İmam Əli (ə) Həzrət Məhdinin (ə.f) qeybinin qəmini belə çəkirdi

11 Jan 2018

Əsbəğ ibni Nəbatə nəql edir: “Bir gün İmam Əlinin (ə) hüzuruna getmişdim. Həzrət (ə) dərin fikrə getmişdi və əlində çubuq ilə torpağı tərpədirdi...

Həzrət İsa (ə) hansı xəstəliyi müalicə etmədiyini bildirdi? Günahkardan hansı moizə eşidildi?

08 Jan 2018

Bir tikə çörək qarşılığında 50 il ömür.Həzrət İsa (ə) bir dəstə insanla əyləşmişdi. Odun yığan bir kişi həmin yoldan çörək yeyən halda keçirdi. Həzrət İsa (ə) ətrafında olanlara buyurdu: “Siz təəccüblənərsinizmi ki, bu kişi bir saatdan çox ömür sürməyəcəkdir”...

Həzrət İsa (ə) çarmıxa çəkilməmişdir

07 Jan 2018

Qurani-Kərim Həzrət İsa (ə) barəsində buyurur: “Həqiqətən, Allah yanında İsanın hekayəti, (yaradılışının necəliyi baxımından) Adəmin hekayəti kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra ona «(canlı insan) ol!» dedi, o da oldu...

İlahi peyğəmbərlər (ə) də insan olublar, mələk və digər varlıq deyil

01 Jan 2018

Allah Təala bəzi insanları bəziləri vasitəsilə imtahana çəkir. Allah büruzə edir ki, bu imtahan zamanı kimlər daha çox səbir nümayiş etdirəcəkdir...