Peyğəmbərimizin (s) nübuvvət yükü necə yüngülləşdirildi?

14 Aug 2018

Hikmət elə bir İlahi nemətdir ki, gərək insan bədənində yer alsın. Onun sakin olduğu məkan isə, ən müqəddəs məkan olan insan qəlbidir...

Qeysərin sualına Peyğəmbərimizin (s) sadə izahı

11 Jul 2018

Yəli ibni Əbi Əmr nəql edir: “Şam şəhərində səfər edən bir qoca kişini gördüm. O, mənə dedi: “Mən Roma padşahı Qeysərin məktubunu çatdıranam. O, Peyğəmbərə (s) bir məktub yazmışdı və mənə vermişdi. Mən də Həzrətə (s) çatdırmaq üçün Mədinə şəhərinə gəldim. Məktubu Peyğəmbərə (s) verdim...

Həzrət Musanın (ə) həyat yoldaşının peşmançılığı

11 Jul 2018

İnsanların əksər hissəsi aqibətlərinin xeyirli olmasını istəyərlər. Ancaq bəzən elə bəyənilməyən işlər görərlər ki, aqibətlərini xeyirlə xətm etməz...

Həzrət İsanın (ə) səmaya qalxması necə olmuşdur?

26 Jun 2018

Həzrət İsanın (ə) təbliğatları və davamçılarının artması yəhudi başçılarını çox narahat edir və ürəklərinə kin toxumu səpirdi. Ona görə də Həzrəti (ə) qətl etmək üçün plan qururlar...

Peyğəmbərimiz (s): “Mən Allahdan istəmişəm ki, dostlarımın ruzisini ehtiyacları qədər qərar versin”

25 May 2018

“Ey Əbuzər! Mən Allahdan istəmişəm ki, dostlarımın ruzisini ehtiyacları qədər qərar versin, amma düşmənlərimin mal və övladlarını çox etsin”...

Peyğəmbəri (s) görmədən, ona iman gətirənin fəziləti

15 May 2018

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: «Məni görən şəxsin iman gətirməsi təəccüblü deyil. Əksinə, yazılı vərəqləri görüb əvvəlindən axırına kimi ona iman gətirənlərin iman gətirmələri təəccüblüdür»...

Hz. Peyğəmbərin (s) yəhudi qonşusunun hidayəti

27 Mar 2018

İslam dini sevgi və ülfət dinidir. İslam Peyğəmbəri (s) isə İlahi rəhmət kimi bütün bəşər üçün məbus olmuşdur. İslam dini məntiq və ağıla əsasən məhəbbət və sevgi üzərində qurulmuşdur...

Məbəs bayramı 27 rəcəb həzrət Məhəmmədə peyğəmbərlik verilən gündür

27 Mar 2018

(Ya Məhəmməd!) De: Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki,) göylərin və Yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. O, dirildir və öldürür...

2000 il yaşayan peyğəmbərin (ə) ömür barədə təəssüratı necə idi?

23 Mar 2018

Keçmiş həyatına bir nəzər sal, bax gör neçə yaşın vardır? Nə qədər olsa da, hamısı sənin üçün bir anlıq səhnə kimi görünər. Ölüm bütün bu səhnələrin üzərindən xətt çəkər və səni yeni səhnələr görməkdən məhrum edər...

Axirətdə Rəsulallahın (s) yoldaşı olmaq üçün nə lazımdır?

11 Mar 2018

Hər kim əziz Peyğəmbərimizlə axirətdə yoldaş olmaq istəyirsə, gərək alimə ehtiram qoysun. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Hər kim alimlə görüşməyə gedər, ona bənzəyir ki, məni ziyarət etmişdir...