İslam baxımından Həzrət Məryəm (ə) və İsanın (ə) doğulması

15 Jan 2013

“Məryəmin anasının uşağı olmurdu. O, uzun illər idi ki, övlad həsrəti ilə yaşayırdı. Hər dəfə görəndə ki, bir quş balalarına yem verir, onun qəlbində analıq hissləri baş qaldırır, içindəki yanğın alovlanırdı. Bu fikir onu həmişə sıxır, narahat edirdi

Hz.Musa və Hz.İsanın şəriəti

16 Jan 2013

Şəriət insanların əməllərinin və cəmiyyətin tənzimi üçün nəzərdə tutulmuş qanunlar və hökmlər məcmusudur. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və İslam peyğəmbəri (s) kimi böyük peyğəmbərlər şəriət sahibi olmuşlar. Allah qarşısında təslimçilik, Allaha itaət, qeyb və məada iman bütün İlahi dinlərin müştərək prinsipləridir...

Böyük İslam alİmlərİ və müctehİdlərİn İslam Peyğəmbərİ Həzrət Məhəmmədİ (s) təhqİr edən nalayİq fİlmlə bağlı fİkİrləri

31 Oct 2012

Ayətullah Seyid Əli Xamenei İslam müqəddəs-lərinə, xüsusilə Həzrət Peyğəmbərə (s) hörmətsizlik edənlərin qarşısını almaq üçün yollar təklif edib

İslamın məsumiyyəti və günahkarlar!

31 Oct 2012

Allahın adı ilə! Bu il 11 Sentyabr hadisələrindən sonra şəx-siyyətsiz birinin, dahi şəxsiyyət olan İslam Peyğəmbərini (s), İslamı, müsəlmanları, insanlığı təhqir edən bir filmi ərsəyə gətirməsi dünyanı etiraz dalğalarının bürüməsinə səbəb oldu. Bu günlərdə bütün dünya bu rəzil və iyrənc təxribata etiraz edir

Qəlblərimiz səninlə döyünür, ya Rəsulallah (s) !

31 Oct 2012

Ya Rəsulallah (s)! Allah səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Sənə həsrət könüllər, hər zaman sevginlə alışıb-yanmaqdadır. Sənin o nur üzünü görmək, sənin sevgi gəminin yolçusu olmaq, sənin şəfaətinə qovuşmaq arzusu ilə yaşadı hər an bu ümmətin

Peyğəmbəri tənqid etmək olarmı?

19 Sep 2012

Həzrət İsa şəxsiyyətinin qərblilər tərəfindən nə qədər adiləşərək araya qoyulması hər gün gözlərimizin önündədir.Bu sual son zamanlarda ən çox beyinlərdə canlanan suallardan biridir. Bəzilərimiz bu sualı verib, ifadə etməyə də çəkinirik bəzən. Xeyr, xeyr!

Məbəs bayramınız mübarək

18 Jun 2012

Həzrəti Peyğəmbər (s.ə) 610-cu miladi ilində 40–yaşında ikən Rəcəb ayının 27-sində Məkkə şəhərində Hira dağında İnsanlıq zirvəsini fəth edərək peyğənbərlik məqamına çatdı. Bu günü müsəlmanlar Məbəs günü münasibəti ilə bayram keçirdirlər

Məbəs bayramı

13 Jun 2012

``(Ya Məhəmməd!) De: Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki,) göylərin və yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur.

Musa və İsanın (ə) Şəriəti

25 Nov 2011

Şəriət insanların əməllərinin və cəmiyyətin tənzimi üçün nəzərdə tutulmuş qanunlar və hökmlər məcmusudur. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və İslam peyğəmbəri (s) kimi böyük peyğəmbərlər şəriət sahibi olmuşlar. Allah qarşısında təslimçilik, Allaha itaət, qeyb və məada iman bütün İlahi dinlərin müştərək prinsipləridir. Bu prinsiplər İslam və din adı ilə tanınır

Peyğəmbərlik quran ayələrində

04 Mar 2011

Biz peyğəmbərləri (möminlərə) müjdə gətirən və (kafirləri) əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Nisa 165)