Məsumların (ə) ömrü və dəfn olunduqları məkanlar haqqında (2)

09 Oct 2013

İsmailin (ə) ölüm zamanı yaşının nə qədər olması və harada dəfn edilməsi barədə rəvayətlərdə ixtilaf nəzərə çarpır. Sünnilərin əksəriyyəti Həzrətin ömrünü 137 il yazıblar (Biharul-Ənvar, cild 12, səh.113). necə ki, Tövratdan da belə nəql olub ki, Həzrətin vəfat olduğu yer Fələstindir...

Məsumların (ə) ömrü və dəfn olunduqları məkanlar haqqında (1)

27 Sep 2013

Rəvayətlərdə olan ixtilafa görə, Adəm (ə)930, 936, 1000, 1020, ya da 1040 il ömür etdi. Allah-Təala onu bu dünyadan apardı və ömrü sona çatdı. Öldükdən sonra onu kəfənləyib tabuta qoyaraq Əbu-Qəbis dağının mağarasında dəfn etdilər...

Peyğəmbərlərin peşəsi nə olub?

19 Sep 2013

Qurani-Kərimdə  adları qeyd edilən peyğəmbərlərimizin hər biri bir və ya bir neçə dünya işi ilə məşğul olmuş, dünya güzanclarını bu yolla tədarük etmişlər. Beləcə bu yolla insanlara gözəl və faydalı peşələri öyrətmiş, həm də onları boyun bükməkdən qurtarmışlar.

Pеyğəmbərlər (ə) barədə sual-cavab

03 Sep 2013

Sual- Qurani-Kərimdə nümunə kimi göstərilən iki pеyğəmbər kimlərdir?

Cavab: A) Allahın Rəsulu (s) (Əhzab, 21) B) İbrahim (ə) (Mumtəhinə, 4)

Həzrət Əyyubun ibrətamiz əhvalatı

15 May 2013

Qurani-Kərimin dörd surəsində həzrət Əyyubun (ə) adı çəkilib. Əyyub peyğəmbər səbr və dözümdə nümunəvi peyğəmbərdir. Həzrət Əyyub haqqında Quranın təkcə bir surəsində söz açılsa da əslində, onun yaşadıqları müsibətlər, bəlalara düçar olan çox sayda insanlar üçün örnək sayıla bilər 

Həzrət Peyğəmbərdən (s) maraqlı məlumatlar

21 Mar 2013

Əbuzər deyir: “Bir gün Peyğəmbər (s) məsciddə oturmuşdu. Məscidə daxil oldum. Fürsəti qənimət bilib həzrətə (s) yaxınlaşdım. Üzünü mənə tutub buyurdu:...

Peyğəmbərlərİn günahı varmı?

15 Mar 2013

Peyğəmbərlər (ə) məsum olduqları halda nədən onlar suç və itaətsizlikdə günahlandırılmışlar? Bu suala cavab vermədən öncə əgər ilahi ehkamların növlərini və ərəbcə “Zənb” və azəricə “Günah” kəlməsinin mənasını araşdırarıqsa, peyğəmbərlərə nisbət verilən kəlmənin əsl mənasını düzgün təhlil etmiş olarıq.

İslam Peyğəmbəri (s) və İmam Sadiqin (ə) mövlud günü mübarək!

29 Jan 2013

Iman.ge saytının  kollektivi adından bu mövlud münasibət ilə bütün müsəlmanları təbrik edir, Peyğəmbərimizin (s) gətirdiyi dəyərləri daha dərindən başa düşməyi, yaşamağı, yaşatmağı arzu edirik. Qoy bu bayram hamınızın həyatına və imanına bərəkət gətirsin!

İslam baxımından Həzrət Məryəm (ə) və İsanın (ə) doğulması

15 Jan 2013

“Məryəmin anasının uşağı olmurdu. O, uzun illər idi ki, övlad həsrəti ilə yaşayırdı. Hər dəfə görəndə ki, bir quş balalarına yem verir, onun qəlbində analıq hissləri baş qaldırır, içindəki yanğın alovlanırdı. Bu fikir onu həmişə sıxır, narahat edirdi

Hz.Musa və Hz.İsanın şəriəti

16 Jan 2013

Şəriət insanların əməllərinin və cəmiyyətin tənzimi üçün nəzərdə tutulmuş qanunlar və hökmlər məcmusudur. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və İslam peyğəmbəri (s) kimi böyük peyğəmbərlər şəriət sahibi olmuşlar. Allah qarşısında təslimçilik, Allaha itaət, qeyb və məada iman bütün İlahi dinlərin müştərək prinsipləridir...