Peyğəmbər haqqında bilmədiklərimiz

03 Feb 2015

Peyğəmbərlərin ən gözəl cümləsi “La ilahə illəllah” (Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur) cümləsidir...

Peyğəmbərimiz (s) ən mehriban insan olmuşdur...

31 Jan 2015

“Həqiqətən sizə (mələklərdən və cinlərdən deyil) özünüzdən olan bir peyğəmbər gəlib ki, sizin əziyyət və zərərə düşməyiniz ona ağırdır; o, sizi(n iman gətirməyinizi və kamala çatmağınızı) çox istəyir və möminlərə qarşı çox mərhəmətli və mehribandır”. (“Tövbə” 128)...

Rəsulullaha (s) olan sevgimizin keyfiyyəti necədir?

29 Jan 2015

Həqiqətən dünyanın bir çox yerində yaşayan müsəlmanlar və həĴa qeyri-müsəlmanlar Rəsuli-Əkrəmə (s) sevgisini izhar edir. Həmçinin Azərbaycan xalqı bir toplum olaraq əqidəsindən asılı olmayaraq, bir çox hallarda İslam Peyğəmbərinə - Rəsulallaha (s) sevgisi olduğunu bildirir:..

Son peyğəmbərlik - oyanışın başlanğıcı

20 Jan 2015

Mütəvatir və məşhur hədisə əsasən, o həzrətin özü buyurub: "Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim". Peyğəmbər (s) əxlaqi gözəlliklərin və mənəvi dəyərlərin ümumiləşməsi, kamala çatması üçün göndərildi...

Həzrət İbrahim (ə) quşların dirilməsini niyə istədi?

16 Sep 2014

“(Yada sal) o zaman(ı) ki, İbrahim dedi: «Ey Rəbbim, ölüləri necə diriltməyini mənə göstər». Dedi: «Məgər (Mənim qüdrətimə və ya axirət gününə) imanın yoxdur?» Dedi: «Əksinə (imanım var)! Lakin qəlbimin (gözlə görərək) rahatlıq tapması üçün (istədim)»...

Həzrət Davudun (ə) və odun satan Məttinin hekayəsi

08 May 2014

Davud (ə) bir evə gəlib çatır ki, dörd sütunu var idi və bir neçə də nazik dirləri. Davud (ə) bu daxmanı dövrə vurur və bayırdan səsləyir: “Ya Allah! Bu daxmada kimsə varmı?”. Bu səsi eşidən qoca qarı cavab verdi: “Kiminlə işiniz var?”...

Peyğəmbərin malik olduğu 20 nəcib xüsusiyyət

23 Apr 2014

İmam Əli (ə) buyurur: “Həris insan iki sifətdən məhrum olar: qənaətdən məhrum olar və rahatlığını əldən verər. Razı olmaqdan məhrum olar, yəqini əldən verər”...

Həzrət İsa peyğəmbərin (ə) tövsiyələrindən

20 Feb 2014

Bu günlərdə bütün xristian dünyası Hz. İsa peyğəmbərin doğum gününü qeyd edir. Əlbəttə, Hz. İsa (ə)-ın şəxsiyyətinə baxışda müsəlman və xristianlar arasında ciddi fərqlər olsa da, Hz. İsa müsəlmanlar üçün də müqəddəs şəxsiyyətdir, Ulul-əzm, yeni din və şəriət gətirmiş peyğəmbərdir.

Peyğəmbərİn(s) təvazökarlığı

17 Feb 2014

Allahın Rəsulu (s) o dərəcədə təvazökar idi ki, fəqirlər və kasıblar ilə oturar, onlarla birlikdə yemək yeyər və buyurardı: “Mən də Allahın bəndəsiyəm, bəndələr kimi yeyir, bəndələr kimi otururam.”...

Peyğəmbərİn (s) səxavəti

16 Feb 2014

Allahın Rəsulu (s) camaatın ən səxavətlisi və ən gözəl həyat sürəni idi. Belə ki, kim o Həzrətlə (s) oturub-dursaydı onu tanıyar və sevərdi.”...