Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya sualları

23 Jul 2015

Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?

Allah:-Mələklərim ona sarı gələcək vəonu cənnətlə müjdələyəcək...


Adəmin Günahı və tövbəsi

29 Jun 2015

Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında qoydu. Bütün bunlarla yanaşı Allah, Adəmə özünü İblisin hiylə və düşmənçiliyindən qorumağı tapşırdı...

Tibbur-Rəsul (Peyğəmbər təbabəti)

08 Jun 2015

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Allah-Taala Həzrət Musaya (s) vəhy etdi ki, yeməyə duzla başla və yeməyi duzla başa çatdır. Duzda yetmiş xəstəliyin dərmanı var, bu xəstəliklərin kiçiyi dəlilik, cüzam, ala, boğaz ağrısı, diş və qarın ağrısıdır...


Mən iki qurbanlığın oğluyam

26 May 2015

Bilirsinizmi bu cümlənin müəllifi kimdir? Bu söz Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin sözüdür. Niyə? Çünki, o həzrət İsmayıl peyğəmbərin nəslindən idi. İsmayıl o diyarda yaşayaraq evləndi və oğul-uşaq sahibi oldu...

İbrahimin (ə) doğulması

26 May 2015

O il Nəmrud əmr etdi ki, doğulacaq bütün oğlan uşaqlarını qətlə yetirsinlər. Həmin ildə Həzrət İbrahim (ə) anadan oldu. Anası övladı üçün qorxurdu. O bir mağaraya sığındı və özünün günahsız körpəsini orada qoyub, evinə qayıtdı. Heç kəsin macəradan xəbəri yox idi...

Həddi aşmış ümməti tərk etmək olarmı?

26 May 2015

«Ənkəbut» surəsinin 56-cı ayəsində buyurulur: «Ey iman gətirmiş bəndələrim, (sizi incidib, əziyyət verilərsə, hicrət edə bilərsiniz) şübhəsiz ki, mənim yerim genişdir. Buna görə də, yalnız mənə ibadət edin»...

Bu gün islam peyğəmbəri, həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçildiyi gündür

16 May 2015

``(Ya Məhəmməd!) De: Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş pey-ğəmbəriyəm. (O Allah ki,) göylərin və Yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. O, dirildir və öldürür...

Həzrət İsa (ə)-dan dünyaya bağlanmağın pisliyi haqda ibrətamiz dastan!

29 Mar 2015

Bir gün Həzrət İsa (ə) onu üzdə sevən biri ilə birlikdə səfərə çıxır. Bir müddət yol gedirlər. Namaz və Allaha ibadət vaxtı gəlib çatır. Həzrət İsa (ə) səhabəsinə buyurur: "Alllaha ibadət vaxtı gəlib çatdı. Mən Allaha namaz qılıb baş əymək istəyirəm. Sən isə bu pulu al və get 3 çörək al gətir birlikdə yeyək. Həzrət İsa (ə) namaza durur ...Peyğəmbərə (s) hörmətsizliyin aqibəti

21 Mar 2015

Peyğəmbərlə (s) get-gəl etməsinə baxmayaraq, Əqəbə ibn Əbi Muit hələ də müsəlmanlığı qəbul etməmişdi. Günlərin birində o, Peyğəmbəri (s) qonaq çağırır. Bunu eşidən Peyğəmbər (s) buyurur: "Qonaqlığa gələrəm, amma yeməyi bir şərtlə yeyərəm ki, sən müsəlmanlığı qəbul edəsən.”...

Qəlblərimiz səninlə döyünür, ya Rəsuləllah!

03 Feb 2015

Ya Rəsulallah (s)! Allah səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Sənə həsrət könüllər, hər zaman sevginlə alışıb-yanmaqdadır. Sənin o nur üzünü görmək, sənin sevgi gəminin yolçusu olmaq, sənin şəfaətinə qovuşmaq arzusu ilə yaşadı hər an bu ümmətin...