Zulkifl peyğəmbərin (ə) adı nə idi?

06 Nov 2019

Mərhum Qətəbələddin, Həzrət Əbdül-Əzimdən nəql edir ki, buyurub: “Bir gün İmam Cavada (ə) məktub yazdım və sual verdim:  “Həzrət Zulkifl ki, peyğəmbərlərdən olmuşdur, adı nə idi? O mürsəl peyğəmbərlərdən olmuşdur?”...

Peyğəmbərimizin (s) yetim qalmasının hikməti nədir?

02 Nov 2019

Əgər Peyğəmbərin (s) həyatına nəzər salsaq, ilk diqqətimizi cəlb edən şey Həzrətin (s) körpə ikən yetim qalması olar. O zaman ki, Aminə xanım ona hamilə qalır, atası Abdullah dünyasını dəyişir. Anası Aminə isə Həzrətin (s) 5-6 yaşı olan zaman vəfat edir. Beləliklə, Peyğəmbərin (s) nə atası olur, nə də anası...

İlyas peyğəmbərin (ə) şagirdi – o da ölüləri dirildə bilirdi

22 Jun 2019

İsmaili, Əlyəsə'i, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik...

Həzrəti Nuh (ə) öz vəsiyyətində nəyi qeyd edir?

18 Jun 2019

İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Həzrət Nuh (ə) gəmidən enəndən sonra 50 il ömür sürür. Ömrünün sonunda Cəbrayil (ə) ona nazil olur və Allahın əmrini ona deyir: “Ey Nuh! Öz nübuvvətini sona çatdırmısan və ömrün sona çatmışdır...

Həzrət İbrahim Xəlilin (ə) quşları kəsib, bir-birlərinə qatmaq hekayəsindəki məna

15 Apr 2019

Bu Quran hekayəsini bir çox insanlar eşidiblər. Həzrət İbrahim (ə) məada yəqinlik əldə etmək üçün Allahdan istəyir ki, məadı bu dünyada ona nümayiş etdirsin...

Həzrət Xızr (ə) sağ olduğu üçün, insanlara hüccət sayıla bilərmi?

05 Mar 2019

Allahın hüccəti mövzusunda gərək deyək ki, Allah Məsumu (ə) müəyyən zaman üçün təyin edər. Həmin zaman bitəndən sonra Məsumun (ə) hüccətliyi də sona çatar...

Həzrət Rəsuli-Əkrəmə (s) əta edilən ən böyük möcüzə

29 Jan 2019

İmam Sadiq (ə), Abdullah İbni Əbi Yəfura buyurur: “Həzrət Əlinin (ə) Peyğəmbər (s) yanında malik olduğu əzəmətli məqamının cəhətinə nəzər sal və o cəhətə sadiq ol...

Bəşəriyyətin üzərində olan rəhmət Günəşi

12 Dec 2018

Sübhan Allah varlıq aləmində Həzrət Muhəmməd (s) kimi ali bir insan xəlq etməmişdir. O, bəşər üzərində olan bir günəşdir ki, hər kəs onun şüasından faydalanır. Həzrətin (s) varlığı rəhmətlə o qədər əhatə olmuşdu ki, onun risaləti bütün peyğəmbərlərin (ə) risalətinin cəmi idi...

Dünya bu gün də Rəsulallahın (s) köməyinə ehtiyaclıdır

21 Nov 2018

Şeytan (lən) necə min İlahi dərgahda ibadət edib, ali mərtəbələrə yüksələ bilmişdi. Rəvayətlərə görə, Rəsulallah (s) meracdan qayıtdıqdan sonra şeytan (lən) Rəsulallahdan (s) soruşur ki, getdiyi yerdə bir yerə yıxılmış minbəri görübmü? Rəsulallah (s) onu gördüyünü təsdiqləyir...

Həzrət Aminənin dilindən əziz Peyğəmbərimizin (s) dünyaya gəlişinin hekayəsi

10 Sep 2018

Bildiyimiz kimi, Böyük İslam Peyğəmbəri (s) çox kiçik yaşlarından həm atasını və həm də anasını itirmişdir. Anası Aminə xanım Həzrəti (s) necə dünyaya gətirdiyini belə nəql etmişdir: “O zaman ki, doğum zamanı yaxınlaşdı, gördüm ki, bir ağ quş qəlbimə qanadlarını sürtdü...