Tərviyə günü - Ərəfə gününün başlanğıcıdır

28 Sep 2015

Zilhiccə ayının 8-i - Tərviyə günüdür. Həmin günü Allah evinin zəvvarları Minaya yollanar və gecəni orada keçirərlər. Sabahısı günü isə özlərini Ərəfə günü üçün hazır edərlər. Tərviyə gününün mənası Su ehtiyatı toplamaq”dır...

Ən böyük varlıqla görüş

25 Sep 2015

İnsanı namazda diqqətli edən digər bir amil budur ki, namaz qılan şəxs kimin qarşısında durduğunu unutmasın. İnsan namaz zamanı onun düşüncə və əməllərindən xəbərdar olan ən böyük varlığın hüzurunu hiss etməlidir...

İmanın, namazın, orucun, həccin fəlsəfəsi bir kəlamda

27 Aug 2015

İmam Əli (ə) buyurur: “Allah, imanı qəlblərin şirk və küfr çirkinliklərindən paklanması və namazı üsyankarlıq və itaətsizlikdən pak olmaq üçün vacib buyurmuşdur. Zəkatı yoxsulların ruzi vasitəsi, orucu – bəndələrin ixlasını imtahana çəkmək vasitəsi qərar vermişdir...

Həcc səfərinin qaydaları

25 Aug 2015

Allah-Taala Öz Müqəddəs Evi Kəbə və onun fəziləti haqqında Qurani-şərifdə belə buyurur: "Həqiqətən, insanlar üçün ibadətdən ötrü qurulan ilk ev Məkkədədir, aləmlərə mübarək və doğru yol göstərən Kəbədir.” ("Ali-İmran surəsi, ayə 96.)...

Zəkatın tərkibi və nəticə

22 Aug 2015

Qurаni-mәcidin "Mаidә” surәsinin 12-ci аyәsindә zәkаt ödәmәk zәrurәtindәn dаnışılır vә bildirilir ki, günаhlаrın bаğışlаnmаsı, bеhiştә dахil оlmаq zәkаtdаn аsılıdır: "Әgәr nаmаzı bәrpа еtsәniz, zәkаt ödәsәniz, mәnim еlçilәrimә imаn gәtirsәniz, оnlаrа yаrdım göstәrsәniz...

Beş vacib namaz zamanı dua etmək - ən fəzilətli zamanlardır ki, duanın qəbul olunmasına səbəb olar

21 Aug 2015

Həzrət Peyğəmbər (s) zöhr yaxınlaşan zaman dörd rükət namaz qılar və buyurardı: “Bu saat səmanın qapılarının açıldığı zamandır. Mən istəyirəm ki, bu saatda məndən yaxşı əməl yuxarı qalxsın...

İbadətin insan həyatında rolu

14 Aug 2015

Əgər insan öz işlərində Allahın razılığını qazanıb ona bəndəlik edərsə, hətta yemək, geymək, səfər, görüş, evdarlıq, təhsil kimi gündəlik işlər mə'nəviyyata çevrilər. Lakin bə'zən dünyəvi məqsədlərlə görülən müqəddəs işlər öz dəyərini itirir. Birinci vurğuladığımız nəhayət faydalanma, ikinci isə nəhayət ziyana uğramaqdır...

Zikrin sirri

30 Jul 2015

İmamlardan olan hədislərdə gəlmişdir ki, Fatimeyi-Zəhranın (ə) bu məşhur zikrini (34 dəfə Allahu –Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdullilah və 33 dəfə Subhanəllah) əlavə olaraq La ilahə illəllah ilə tamamlayın. Bəharul-ənvar, cild 85, səh. 336...

Fatimeyi-Zəhranın (ə) zikrinin faydaları

31 Jul 2015

"Karvansaraya çatan zaman işa namazını qılın, sizdən hər hansı biriniz yatağına gedən vaxt Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini desin və ondan sonra "Ayətul-Kürsü"nü oxusun. Bu halda sübhə qədər hər bir şər və təhlükədən amanda qalacaqsınız."...

Sübh namazı niyə bəzən qəzaya gedir?

28 Jul 2015

İnsan bəzən sübh namazını bilməyərəkdən qəzaya verir. Özü ilə əhd bağlayır ki, bir daha belə olmayacaqdır. Ancaq səhər yuxusu o qədər şirin olur ki, namaz üçün qalxa bilmir...