ALLAH-TAALA BÜTÜN KAMAL SİFƏTLƏRİNƏ MALİKDİR

09 Jun 2010

“Ən yaxşı və ən güzəl sifətlər o Allaha məxsusdur ki, Ondan başqa bir mə`bud yoxdur.” (Taha surəsi, ayə:8)

Namazın bəzi əməllərinin fəlsəfəsi

09 Jun 2010

Bir nəfər Əli (ə)-dan soruşdu: -”Təkbirətul-ehram” deyən zaman əlləri yuxarı qaldırmağın mənası nədir? İmam (ə) buyurdu: -Mənası budur ki, Allah böyükdür, yeganədir, heç bir oxşarı yoxdur, zahiri idrak və hiss orqanları ilə dərk olunmaz.

Oruc həm ruha, həm də cismə sağlamlıq bəxş edən İlahi ehkamdır

09 Jun 2010

1-Rəsuli-Əkrəm(s): -“Behiştin “Rəyyan” adlanan qapısı vardır, oradan yalnız oruc tutanlar daxil olarlar.”

Bütün ümidlər dindədir

09 Jun 2010

“Təxminən iyirmi il bundan əvvəl, tələbələrimi güldürmək istədiyim zaman dinlərdən, onlarda maraq yaratmaq istədiyim zaman isə siyasətdən bəhs edirdim. İndi isə tam əksini edirəm.

Peyğəmbər(s.ə)-in Ramazan xütbəsi

09 Jun 2010

Peyğəmbər Ramazan xütbəsini bitirərkən Əli (ə) buyurur: «Mən ayağa qalxıb Peyğəmbərdən soruşdum ki, ya Rəsuləllah, Ramazanda ən gözəl əməl hansıdır?

Mövla Əlinin (ə) iman və ibadəti

09 Jun 2010

Həzrət Əli (ə) ibadət, zöhd, iman və təqvada Peyğəmbərdən sonra misilsiz bir şəxsiyyət idi. Bu haqda  Rəsulullah (s) buyurmuşdur: «Əgər göylər və yer üzünü tərəzinin bir tərəfinə, Əlinin imanı o biri tərəfə qoyulsa Əlinin imanı ağır gələr».

Orucun əhəmiyyət və təsirləri

09 Jun 2010

İslamın insanların ruhi-mənəvi təkamülə çatması üçün nəzərdə tutduğu vacib əməllərdən və illik proqramlardan biri də orucdur.

QAZANC VƏ İŞLƏMƏYİN FƏZİLƏTİ

06 Apr 2010

Müqəddəs islam dininin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də maddi ehtiyacların tə’min olunması, qazanc əldə etmək, işlə tə’min olmaq və iş zamanı başqaları ilə gözəl rəftar və davranış tərzidir.

Namaz dinin sütunudur

15 Mar 2010

Həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur: “Yer üzündə Tanrıya itaət etmək ona bəndəçilik etməklə müyəssər olar. Tanrıya bəndəçilik misilsiz nümunəsi isə namazdır.” (Biharul-ənvar, Əllamə Məclisi, 82 /219).

İslamda ibadət

09 Mar 2010

İslam dini dinlərin ən müqəddəsi və ən sonuncusudur. Adəm övladları haqq yolundan azmışdılar və əxlaqsızlıq baş alıb gedirdi. Allah-taala insanları zəlalətdən qurtarmaq üçün İslam dinini yer üzünə göndərdiyi və bu dinin əxlaqını insanlara çatdırmaq üçün Həzrət Məhəmmədi (s) də elçi göndərdi.