Həcərul-əsvəd nəyin sirrini saxlayır?

10 May 2017

Abdullah ibni Sənan nəql edir ki, İmam Sadiqin (ə) xidmətində olanda o, İmama (ə) dedi ki, qurbanın olum, təvaf zamanı səhabələrdən birinin nəslindən olan biri Həcərul-əsvədi məsh edən bir kişiyə dedi: “Ey Allah bəndəsi! Sənin həccin batildir. O şeyi ki, sən məsh edirsən – daşdır, nə ziyanı vardır və nə də faydası”...

Niyə intihar edirlər?

03 May 2017

Hər bir insanın həyatında ümudsiz anlar olur. İnsanların böyük bir qismi həyatlarının bəlli bir dönəmində fikrən intihar etmək düşüncəsində olurlar. Şübhəsiz ki, insanları intihara sövq edən daxilindəki ümidsizlikdir...

Allah Yezidi Quranda lənətləmişdir – əhli-sünnənin hənbəli məzhəbinin banisi

03 May 2017

O, cavab verir: “Yezid həmin o kəsdir ki, böyük cinayət etmişdir və Peyğəmbərin (s) Mədinəsini qarət etmişdir. Oğlum mənə deyir ki, atacan, insanlar bizi Yezidin dostlarından hesab edir...

Ayətullah Cavadi Amoli: "Qurani-Kərim müsəlmanların birliyinin vektorudur"

02 May 2017

Qum İslam Elmləri Mərkəzinin təqlid alimlərindən Ayətullah Abdullah Cavadi Amoli dünya müsəlmanlarının birlik və həmrəyliyinin yeganə çarənin vəhy və Qurana yönəlmək olduğunu bildirib...

Sonadək iradə göstrəmək mərifəti

02 May 2017

Üzləşdiyiniz hər bir məsələdə necə səy etməli olduğunuzu və hara qədər iradə etməli olduğunuzu bilirsinizmi?...

Nas, nas kimilər və nəsnas kimlərdir? – İmam Hüseyn (ə) izah edir

30 Apr 2017

İmam Hüseyn (ə) də orada idi və İmam Əli (ə) mübarək üzünü o Həzrətə (ə) tutub buyurdu: “Bu kişinin cavabını ver!”...

 

 

Hədis haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

25 Apr 2017

Əgər eyni məzmunlu hədis müxtəlif əsrlərdə çoxlu sayda ravilər tərəfindən rəvayət edilmişsə, buna mütəvatir hədis deyilir. Mütəvatir hədis çox etibarlı sayılır. Çünki hər dövrdə yaşamış çoxlu sayda ravilərin hamısının səhv etməsi və ya yalançı olması qeyri-mümkündür...

Rükuda boyunu aşağı salmağın sirri

24 Apr 2017

Bir nəfər Əmirəl-mömininə (ə) deyir: “Ey Allahın ən yaxşı məxluqunun əmisi oğlu! İlk təkbirdə iki əli yuxarı qaldırmağın mənası nədir?”...

Həyatımıza bərəkət verə bilən amillər hansılardır?

18 Apr 2017

Bərəkət dedikdə, İlahi xeyrin qalıcı olması və artması nəzərdə tutulur. Hər bir mömin istəyər ki, Allah onun həyatına xeyir və bərəkət versin. Çünki bərəkətin İlahi və mənəvi tərəfləri çoxdur. Nemətin qalıcı olmasına təsir göstərər, insanı dünyada salamatlığa, axirətdə saədətə yaxın edər...

Hicabın fəlsəfəsi. Hicabın növləri

15 Apr 2017

Hicabın lüğətdəki mənası pərdə və örtükdür. Bu kəlmə daha çox pərdə mənasında istifadə olunur. Hicab ona görə pərdəyə nisbət verilmişdir ki, pərdə - örtükdür. Ancaq hər pərdə hicab deyildir. O geyim hicab hesab olunar ki, pərdə arxasında qərar tutar...