Məsumeyi-Qum şəhərinin adı niyə belədir?

06 Jul 2017

İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Atam cəddindən nəql edir ki, buyurub: “Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, mən səmaya seyr etdim, Cəbrayil (ə) məni sağ çiynində həml edirdi...

İnsanın durumunu inkişaf etdirən 2 metod

04 Jul 2017

Əxlaq ustadlarından olan doktor Möhsün Mirbaqiri deyir: “2 şey qəlbi öz təsiri altına salar. Əgər biz özümüzü tərbiyə edə bilməsəydik, Allah bizə təklif verməzdi...

Cinlərin adları və növləri

22 Jun 2017

Cin – o varlıqlardır ki, insan gözündən qaibdir. Ona görə də onları cin adlandırırlar, yəni gözlə görünmürlər. Lakin Allah onlara elə qüdrət vermişdir ki, istəkdikləri vaxt gözə görünə bilirlər...

İnsanlarla cinlərin oxşar və fərqli cəhətləri

20 Jun 2017

Cin Allahın xəlq etdiyi gözə görünməyən varlıqlardır ki, onlar da insan kimi şüura və dini təklifə malikdirlər. Onların da möminləri və kafirləri vardır...

Necə onu sevməyəsən, bir halda ki...

19 Jun 2017

Bir şeyi anladım ki, Ramazan ayınadək şeytanlar (lən) özlərini tam ifadə ediblər. Özlərindən sonra "sənət əsərələri" qalıb...

Mübarək adlara qarşı dözümsüzlük

14 Jun 2017

Çox təəssüf ki, ölkədə qəribə bir tendensiya baş alıb getməkdədir. Bu, ondan ibarətdir ki, ölkənin ictimai sferasının bəzi nümayəndələri tərəfindən mübarək adlara qarşı qəti bir dözümsüzlük nümayiş etdirilir...

Oruc bədənin immun sistemini gücləndirir

14 Jun 2017

Mütəxəssislər bu qənaətə gəlib çatıblar ki, oruc tutmaq bədənin immun sistemini bərpa edə bilir və qüvvətləndirir. Çünki bədən orucdan sonra yeni hüceyrələr istehsal etməyə başlayar, ağ qan kimi...

ŞƏRİƏT, TƏRİQƏT, HƏQİQƏT

12 Jun 2017

Ariflərlə fəqihlər arasında ən çox ixtilaf doğruran məsələ “şəriət, təriqət, həqiqət” məsələsidir. Fəqihlər şəriət dedikdə insanı xoşbəxt edəcək İslam hökmlərini nəzərdə tuturlar və şəriətə əməl etməyi yeganə yol bilirlər...

Sekular ölkələrdə Dövlət-Din münasibətləri

12 Jun 2017

Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, ateizimin hökm sürdyü SSRİ də dünyəvi dövlət idi. Yəni orada da din dövlətdən ayrı idi. Lakin ayrı olsa da, sovet hökuməti dinin yaşamasını məqbul hesab etmirdi...

Fitr bayramının 2 önəmli xüsusiyyəti

24 Jun 2017

Ali Lider AyətullahSeyyid Əli Xameneyi cənabları Fitr bayarımının iki mühüm xüsusiyyətinə işarə etmiş və Fitr bayramı namazını Ramazan ayındakı İlahi nemətlərə şükür olunması kimi qiymətləndirmişdir...