AŞİQİN KAMALI – KƏRBƏLA SƏHRASINDA

02 Mar 2010

  Kərbəla müsibəti əsrlərdən bəri ərəb, fars, türk və Avropa tarixçilərinin diqqətini cəlb eləmişdir. Və həmçinin bir çox alimlərin əsərləri də bu faciəyə həsr olunmuşdur.

planetimiz quranda

24 Feb 2010

Yer bütün cisimləri, insan və heyvanları, dəniz və okeanları, Ayı, Günəşi, peykləri və s. özünə cəzb edir. Lakin, bu cismlər də Yeri özünə cəzb edir.

Ürək hər döyünüşündə Allah deyər

24 Feb 2010

Heç bir texnikanın çata bilməyəcəyi bir mükəmməllikdə yaradılan, ağılları heyrətə gətirəcək funksiyaları yerinə yetirən, illər uzunu fasiləsiz işləyən ürək və tam mənasiyla elmlər yolu ilə hələ də özünü kəşf edə bilməyən insan sözsüz ki, öz Yaradanınin – Allahın imzasını daşıyacaqdır.

Islamda elm və təhsil

24 Feb 2010

Elm və mədəniyyəti xüsusi bir qrupun imtiyazı sayanların, yalnız zadəgan və varlı uşaqların təhsil almaq, elmdən faydalanmaq hüququna malik olması fikrini  irəli sürənlərin əksinə olaraq, İslam aydın şəkildə bildirir:

«Elm öyrənmək, istər kişi olsun, istərsə qadın, bütün müsəlmanların borcudur!»

 

Quran və bioloji elmlər

16 Feb 2010

Yerdə həyatın necə meydana gəlməsi daim bəşər övladını düşündürmüşdür. Bu haqda bir çox alimlər, ekspertlər rəy vermiş, fikir söyləmişlər.