Allahtanıma fitridir

05 Mar 2010

İmam Hüseyn (ə) «Ərəfə» duasında buyurur: «Səni sənə ehtiyacı olanın vasitəsilə necə sübut etmək olar? Məgər, səndən başqası o qədər aydındır ki, sənə aydınlıq gətirsin? Sən nə zaman olmamısan ki, insanlar sənə qarşı sövq edilsin və sənə qarşı sövq edən tapılsın?

Allahın izni ilə öl!

05 Mar 2010

Uzun müddət bu fikirlər zehnimdə dolaşırdı və tərədüddən qurtara bilmirdim. Kimsənin mənim bu fikrimdən xəbəri yox idi. Bir gün namaz, ibadət və Kufə məscidinin ziyarət buyuruqlarını yerinə yetirmək üçün həmin məscidə yollandım.

MƏQBUL NAMAZ

04 Mar 2010

«Namaz qılan insan gününü Allahı yada salmaqla keçirməlidir». Az da olsa dili daim Allahın zikrində olan insanlarla rastlaşırıq. «O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahın zikrindən, namazdan və zəkatdan yayındırmaz».

Həqiqi səadət və bədbəxtlik axirətdədir

04 Mar 2010

«Hud» surəsinin 10-cu ayəsində buyurulur: «Bədbəxt olanlar od içəririsində qalacaqlar. Onları orada ah-fəryad gözləyir». 11-ci ayədə isə belə deyilir: «Xoşbəxt olanlar isə Rəbbinin dilədiyindən əlavə tükənməz bir nemət kimi göylər və yer durduqca cənnətdə əbədi qalacaqlar».

Zühuru gözlənilən Mehdi (ə) ümumbəşəri islahatçi!

04 Mar 2010

İmam Sadiq (ə)

«Sahibiniz və imamınız sitəmkarların diyarından qeybə çəkildiyi zaman qurtuluşun intizarında olun».

Bermud üçbucağı

04 Mar 2010

Söhbət yer kürəsinin bəlkə də ən dəhşətli, vahimə doğuran yerlərdən biri, Bermud «üçbucağı»ndan gedəcək. Bu ərazi artıq yüzlərlə təyyarə və gəmilərin iz qoymadan qeybə çəkildiyi məkana çevrilib. Bermud «üçbucağı»nın sensasiya kimi təqdim olunması ötən əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. Baxmayaraq ki, hələ 1950-ci ildə ilk dəfə Bermud «üçbucağı» ifadəsini amerikalı yazıçı E.Cons «Bermuda Triancle» kitabında işlədib.

İMAM ƏLİNİN (ə) RİYAZİ QƏZAVƏTLƏRİ

04 Mar 2010

İki nəfər birlikdə səfərə gedir. Yemək vaxtı gəlib  çatanda onlardan biri süfrəyə beş, digəri isə üç çörək qoyur. Bu zaman onların yanından keçən bir nəfəri də yeməyə dəvət edirlər . Hər üçü birlikdə çörəkləri yeyib qurtarırlar. Yoldan ötən üçüncü şəxs qayıtmaq istəyəndə yediyi çörəklərin əvəzi olaraq səkkiz dirhəm verir.

Allah var!!!

03 Mar 2010

Bunu, aralarında fizika, kimya, və biologiyə sahələrində Nobel mükafatına layiq  görülmüş  53 amerikalı alim bəyan edir.

Duanın qəbul olunmasına mane olan amillər

02 Mar 2010

Allah onları hər zaman dua etməyə çağırır və istəklərini tək ondan istəmələrini sifariş edib. Allah bu istəklərin cavabsız qoymayacağını vəd edir: «(Ey Möminlər!) Çağırın Məni ki, duanızı qəbul edim».

Seçim sizindir

02 Mar 2010

İslam dininin təyin etdiyi hicabla – yəni örtünmə ilə qətiyyətlə mübarizə aparanlar çalışırlar ki, İslami hicabı o dövrün qeyri  insani və vəhşi adət-ənənələri ilə əlaqələndirsinlər.