Məsuliyyət altına girmək və istedadları üzə çıxartmaq istəyi nədən qaynaqlanır?

06 Feb 2018

Bizim varlığımızda elə nemətlər vardır ki, onların məhsul verməsi zəruridir. Əgər bu nemətləri əldən versək, ölən zaman çox acı təəssüf yeyərik...

İnsanın yoxsulluğuna səbəb olan amillər. İnsanın ruzisini artıran amillər

05 Feb 2018

İmam Əli (ə) buyurur: “Evlərinizdəki hörümçək torlarını təmizləyin ki, yoxsulluğa səbəb olar. Cənabət halında yemək yemək yoxsulluğa səbəb olar...

İslam dini qul ticarəti ilə necə mübarizə apardı?

23 Jan 2018

İslam dini gəldi və cəmiyyətdə olan yanlış adət və vərdişləri aradan apardı və onu ən yaxşı şəkildə islah etdi. İslam dininin islah etdiyi məsələlərdən biri də qul satışını və alışını aradan qaldırıb, insanlara azadlıq vermək olmuşdur...

Dinimizin nəzərində yaddaşı gücləndirən və zəiflədən əməllər

22 Jan 2018

Hər bir insan istəyir ki, güclü hafizəyə malik olsun. Çünki güclü hafizə ona elmini artırmaqda və yeni məharətlər əldə etməkdə yardım edən ən mühüm silaha çevrilər...

İslam nədir?

20 Jan 2018

Cabir ibni Abdullah nəql edir: “O zaman ki, Peyğəmbər (s) (vida həccindən) ayrıldı, dəvəsinə minib buyurdu: “Behiştə daxil olmaz, məgər o kəsdən başqa ki, müsəlman olar”...

Sosial şəbəkələrin bizdən oğurladığı həyat...

18 Jan 2018

Həyatımızın necə bir nemət olduğunu və hər birimizə yalnız bircə dəfə verildiyini və bu maksimum 80 illik ömrümüzün (ki, 80 yaşa çatmağın özü böyük bir müşküldür) bütün sonrakı əbədi həyatımızın necəliyini formalaşdırmasından danışmayacağam...

Cavan qocalar və qoca cavanlar

11 Jan 2018

İslam məktəbinin verdiyi dərslər: ey cavanlar! Nəsihətimi qəbul edin! Cavanlığınızı qoruyun, baxmayaraq ki, ilk əvvəl çətinliklə üzləşəcəksiniz. Bunu bilin ki, Allahın sizə verdiyi ömrü cavanlıqda boş şeylərə xərcləsəniz, qocalıqda əliboş qalacaqsınız...

İnsan bədənində baş verən proseslər İmam Rzanın (ə) mübarək izahında

26 Dec 2017

İnsan bədənində iki cür hərəkət olar: ixtiyari olan hərəkət və məcburi olan hərəkət. Məcburi – o hərəkətlərdir ki, bizim iradə və meylimiz olmadan baş verər...

Müsəlman elm əldə etməlidir ki, qüdrətə çatsın

03 Dec 2017

Allahın insan fitrətinə qoyduğu fəzilətli sifətlərdən biri də öyrənmək həvəsi və meylidir ki, heç azalmaz, əksinə getdikcə daha da artar. İnsan bu vadidə nə qədər seyr edərsə, susuzluğu da bir o qədər çox olar...

Bəzi insanların başqalarına təsir qüvvəsi daha çoxdur. Niyə?

28 Nov 2017

Həyatda bəzən elə insanlarla rastlaşırıq ki, başqa insanlara kəlam vasitəsilə elə təsir qoya bilirlər ki, istədikləri əməlləri bir sözü ilə yerinə yetirirlər. Bəs bu insanlar belə bir məharətə necə çatıblar?...