İnsanın gizli istedadlarının üzə çıxması üçün 3 əməl

21 Nov 2018

İnsanın batinini tanımaq – insanşünaslığın ən mühüm mövzularındandır. Hər bir insan bu dünyaya xüsusi istedad və qabiliyyətlərlə gəlir. Onun bu gizli istedadları həyatın müxtəlif hadisələri və əməlləri sayəsində üzə çıxar və çiçəklənər... 

İnsanın pozitiv olmasına və nikbin düşünməsinə yardım edən əməllər

19 Oct 2018

Bədbin olmaq nikbin olmaqdan daha asandır. Çünki insan başqalarını tənqid edib, onların səhvini tutmağı sevir. Ancaq onlara nikbin baxışla baxmaq hər kəsin hünəri deyildir...

İslamda Vətəni sevmək barədə

10 Oct 2018

Aqil insan üçün dünyanın hər yeri vətəndir. O, qürbətdə yaşasa belə, o diyar onun üçün vətən olar. Çünki qürbətdə də insanların ehtiyacını aradan aparar və onlara xidmət edər. Onlar da bu alimin fikirlərindən bəhrə apararlar...

Beytul-məmur və Kəbə Evi

23 Aug 2018

Hədislərimizdə oxuyuruq ki, yerdə olan Kəbə evinin səmada da bənzəri vardır. O, Beytul-məmur adlanır və İlahi ərşin qarşısında yerləşir. Xüsusi mələklər bu evi inşa etmişdilər...

Hansı amillər xurafatla mübarizə etməyə mane olur?

16 Aug 2018

Alimlər və filosoflar xurafatları aradan aparmaq üçün çox səy göstərmişdilər. Ancaq bu xəstəlik bir xora kimi cəmiyyətin ətəyini buraxmaq istəmir...

Din adamlarının rəftarını bəhanə edib, dinə gəlməyənlərə cavab

14 Aug 2018

Bəzi insanlar din adamlarının rəftarlarını din üçün meyar təyin edir və dini onların rəftarları əsasında dəyərləndirirlər. Ona görə də bəzən onların mənfi rəftarlarını görən zaman, dinin özü haqqında ümidsiz və məyus olurlar...

Ağıllı insanların xoşbəxt olmamalarının altında yatan 6 səbəb

09 Aug 2018

Həyatımızda hər şey yaxşı gedərkən bir anda özümüzü yalnız, qəmgin və çarəsiz hiss edə bilərik. Ağıllı insanların günün böyük hissəsində yaşadığı bu vəziyyəti "xoşbəxt olmamaq" olaraq adlandırırıq...

İnsanın şəfasi, öz xəstəliyinin dərkindən keçir

07 Aug 2018

İnsanlıq kainatın kəşfində kifayət qədər irəliyə gedə bilib. Süni intellekt istiqamətində elə bir səviyyə qət edilib ki, artıq insanlarla normal ünsiyyət qura biləcək robotlar kəşf edilib. Texniki inkişaf o qədər sürətlə irəliləyir ki, artıq sərmayədarlar texnoloji sahəyə sərmayə qoymağa tərəddüd edirlər...

Elm dinə rəqib deyildir, dini dərk etmək vasitəsidir

24 Jul 2018

İnsan kamala çatmaq üçün İlahi qanunlara tabe olmalıdır. Bu qanun insan həyatını hər bir tərəfdən nurlandırar. Çünki qanunu verən, insana nəyin məsləhət olduğunu yaxşı bilər. Müalicə edən həkim kimi islah və xeyir yollarını bilər və onun üçün qanunlar təyin edər...

Hicab bütün dinlərdə var idi

03 Jul 2018

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, hicab tarix boyu böyük əhəmiyyətə malik olan mövzulardan olmuş və bütün dinin davamçıları hicaba riayət etmişdilər...