Virtual autizm yayılır – körpələri telefon və televizordan uzaq tutun

09 Apr 2018

Artıq Avropa və Amerikada aparılan tədqiqatlar müasir uşaqlarda ildən-ilə artan virtual autizm sindromunun səbəbinin planşetlər, televizor və telefon olduğunu təsdiqləyir...

Əhli-beyt (ə) tərəfdarlarının, seçilmiş şəxslərin və bəzi keçmiş ümmətlərin rəcəti

04 Apr 2018

Muhəmməd ibn Təyyar “o gün hər ümmətdən bir qrupunu dirildəcəyik” (“Nəml”, 83) –ayəsi haqqında İmam Sadiqdən (ə.) nəql edir: “Öldürülərək dünyasını dəyişən elə bir mömin olmayacaq ki, dünyaya qayıdıb təbii şəkildə ölərək dünyadan köçməsin...

İnsan orqanizmində gizlənən sirlər – İmam Cəfər Sadiq (ə) izah edir

04 Apr 2018

Allahın yaratdığı hər bir varlıq və hər bir mövcudat insanı heyrətə gətirir. İnsanın öz varlığının sirləri – bədənindən tutmuş batini hisslərinə qədər – hələ də alimləri heyrətə gətirir və Allahın qüdrətini bir daha insanın yadına salır...

Həzrət Musanın mühakimə və hökumət kitabı

02 Apr 2018

Təbii ki, insanlar arasında mühakimə hansısa qanun əsasında aparılmalıdır. Həzrət Musa Allahın elçisi olduğundan bu işdə ilahi göstərişlərə əsaslanmalı idi. O öz düşüncə və istəyi əsasında mühakimə apara bilməzdi...

Qurana görə kişilər qadınlardan üstündürmü?

26 Mar 2018

İslama görə cinsiyyətin insani keyfiyyətin dəyərləndirilməsində heç bir rolu yoxdur. Quran bütün insanların bir kişi və bir qadindan yaradılması həqiqətinə diqqəti çəkərək buyur ki, üstünlük meyarı yalnız təqva ilə ölçülür...

Hacılar karvanı və hiyləgər müftəxorlar

14 Mar 2018

Keçmiş zamanlarda müsəlmanlar üçün ən uzun səfər – həcc səfəri idi. Bir dəstə karvan həcc ziyarəti üçün yola düşür və səhərdən axşama qədər at çapır və qatırı qovur...

Məsuliyyət altına girmək və istedadları üzə çıxartmaq istəyi nədən qaynaqlanır?

06 Feb 2018

Bizim varlığımızda elə nemətlər vardır ki, onların məhsul verməsi zəruridir. Əgər bu nemətləri əldən versək, ölən zaman çox acı təəssüf yeyərik...

İnsanın yoxsulluğuna səbəb olan amillər. İnsanın ruzisini artıran amillər

05 Feb 2018

İmam Əli (ə) buyurur: “Evlərinizdəki hörümçək torlarını təmizləyin ki, yoxsulluğa səbəb olar. Cənabət halında yemək yemək yoxsulluğa səbəb olar...

İslam dini qul ticarəti ilə necə mübarizə apardı?

23 Jan 2018

İslam dini gəldi və cəmiyyətdə olan yanlış adət və vərdişləri aradan apardı və onu ən yaxşı şəkildə islah etdi. İslam dininin islah etdiyi məsələlərdən biri də qul satışını və alışını aradan qaldırıb, insanlara azadlıq vermək olmuşdur...

Dinimizin nəzərində yaddaşı gücləndirən və zəiflədən əməllər

22 Jan 2018

Hər bir insan istəyir ki, güclü hafizəyə malik olsun. Çünki güclü hafizə ona elmini artırmaqda və yeni məharətlər əldə etməkdə yardım edən ən mühüm silaha çevrilər...