Toplumun inkişafını nə əngəlləyir?

22 Jan 2019

Dövlətlərin ən mühüm xüsusiyyəti – xalqa xidmət etmək mübarizə-müdafiə ruhiyyəsinə ma­lik olmaqdır. Çünki dövlət, xalqın nümayəndəsi kimi, insanların rifahını təmin etmək və dövləti inkişaf etdirmək vəzifəsini öhdəsinə götürmüşdür...

Özünəyadlaşma sindromu

17 Jan 2019

Bu mərəz bəşəriyyətin bir çox fərdi və ictimai sorunlarının mənşəyidir...

Maddi nemətlərdən düzgün istifadə etməyin 2 meyarı

09 Jan 2019

İnsanların bəziləri onların zövqlərinə uyğun olan şeyləri yaxşı hesab edir və uyğun olmayanları pis hesab edirlər. Halbuki, zövqə uyğun olmaqla yanaşı, həmin nemətin halal olması da mühüm amillərdəndir...

"Həyat fəlsəfəsi" dinləmələri keçirildi

25 Dec 2018

Dəyərlər Oxucular Klubunun və "Paradiqma" Jurnalının birgə təşkilatçılığı ilə "Həyat fəlsəfəsi dinləmələri" keçirilib...

İnsanın gizli istedadlarının üzə çıxması üçün 3 əməl

21 Nov 2018

İnsanın batinini tanımaq – insanşünaslığın ən mühüm mövzularındandır. Hər bir insan bu dünyaya xüsusi istedad və qabiliyyətlərlə gəlir. Onun bu gizli istedadları həyatın müxtəlif hadisələri və əməlləri sayəsində üzə çıxar və çiçəklənər... 

İnsanın pozitiv olmasına və nikbin düşünməsinə yardım edən əməllər

19 Oct 2018

Bədbin olmaq nikbin olmaqdan daha asandır. Çünki insan başqalarını tənqid edib, onların səhvini tutmağı sevir. Ancaq onlara nikbin baxışla baxmaq hər kəsin hünəri deyildir...

İslamda Vətəni sevmək barədə

10 Oct 2018

Aqil insan üçün dünyanın hər yeri vətəndir. O, qürbətdə yaşasa belə, o diyar onun üçün vətən olar. Çünki qürbətdə də insanların ehtiyacını aradan aparar və onlara xidmət edər. Onlar da bu alimin fikirlərindən bəhrə apararlar...

Beytul-məmur və Kəbə Evi

23 Aug 2018

Hədislərimizdə oxuyuruq ki, yerdə olan Kəbə evinin səmada da bənzəri vardır. O, Beytul-məmur adlanır və İlahi ərşin qarşısında yerləşir. Xüsusi mələklər bu evi inşa etmişdilər...

Hansı amillər xurafatla mübarizə etməyə mane olur?

16 Aug 2018

Alimlər və filosoflar xurafatları aradan aparmaq üçün çox səy göstərmişdilər. Ancaq bu xəstəlik bir xora kimi cəmiyyətin ətəyini buraxmaq istəmir...

Din adamlarının rəftarını bəhanə edib, dinə gəlməyənlərə cavab

14 Aug 2018

Bəzi insanlar din adamlarının rəftarlarını din üçün meyar təyin edir və dini onların rəftarları əsasında dəyərləndirirlər. Ona görə də bəzən onların mənfi rəftarlarını görən zaman, dinin özü haqqında ümidsiz və məyus olurlar...