Çinli filosofun anasının seçimi

25 Aug 2019

Çinin məşhur filosofu Konfutsi öz müvəffəqiyyətinin rəmzini anasında görür...

Böyük alimin İslam maarifini yaymasının təsirliyinə nə səbəb olmuşdur?

20 May 2019

Çox təəccüblüdür ki, mən və mənim kimilər ömürlərini dini təhsilə sərf etsələr də, heç biri sizin qədər İslam maarifini nəşr edə bilməmiş...

Vəhdətdə yaşamağımız – Qurana sadiqliyimizin təzahürlərindən biridir

09 Apr 2019

Quran – insanların hidayət çırağıdır. Qurana baxış gərək dərin olsun. Bu diqqət isə Quran ayələrinin mənasını anlayaraq meydana gəlir. Quran – insan həyatının mühüm əsaslarındandır. O kəs ki, Quran oxuyar, həyatında onun təsirlərini hiss edər...

Tanıyaq ki, hədər olmayaq

04 Apr 2019

Ətrafımızda gördüyümüz hər dəyərli-dəyərsiz əşyanın bir istifadə yeri var. Hər hansısa bir əşyanı, məsələn sapı, bizə göstərsələr onun harada işə yaraması, onun yaranma hədəfi haqqında uzun-uzadı danışa bilərik...

Novruzun tarixinə qısa baxış

21 Mar 2019

Novruz bayramı bəzi millətlərdə böyük təmtəraqla keçirilən bayramlardan biridir. Bəs bu bayramının tarixçəsi necə olmuşdur?...

Novruz bayramının 3 müstəhəb əməli

21 Mar 2019

Ayətullah-üzma Məzahiri Növruz bayramında yerinə yetirə biləcəyimiz 3 müstəhəb əməl bizlərə tövsiyə etmişdir ki, onlarla tanış olaq...

Toplumun inkişafını nə əngəlləyir?

22 Jan 2019

Dövlətlərin ən mühüm xüsusiyyəti – xalqa xidmət etmək mübarizə-müdafiə ruhiyyəsinə ma­lik olmaqdır. Çünki dövlət, xalqın nümayəndəsi kimi, insanların rifahını təmin etmək və dövləti inkişaf etdirmək vəzifəsini öhdəsinə götürmüşdür...

Özünəyadlaşma sindromu

17 Jan 2019

Bu mərəz bəşəriyyətin bir çox fərdi və ictimai sorunlarının mənşəyidir...

Maddi nemətlərdən düzgün istifadə etməyin 2 meyarı

09 Jan 2019

İnsanların bəziləri onların zövqlərinə uyğun olan şeyləri yaxşı hesab edir və uyğun olmayanları pis hesab edirlər. Halbuki, zövqə uyğun olmaqla yanaşı, həmin nemətin halal olması da mühüm amillərdəndir...

"Həyat fəlsəfəsi" dinləmələri keçirildi

25 Dec 2018

Dəyərlər Oxucular Klubunun və "Paradiqma" Jurnalının birgə təşkilatçılığı ilə "Həyat fəlsəfəsi dinləmələri" keçirilib...