Mövla Hüseyn Tiflisi

09 Mar 2010

Zəmanəsinin alimi, fəqihi və müfəssiri kimi tanınan Şeyx Mövla Hüseyn Tiflisi İsfahani böyük islami şəxsiyyətlərdən biri olub. O, öz səmərəli ömrünün son vaxtlarını  İsfahan şəhərində keçirib.

Mİrmövsüm ağa və onun yaxınlarının başına gələnlər

02 Feb 2010

And yerimiz olan Ağa Seyid Əli Mir Əbutalib oğlu Mir Mövsümzadə də Allahın kəramət sahibi olmağa layiq gördüyü bəndələrindən idi. Dünyaya göz açdığı ocaq elə ondan qabaq da müqəddəs tutulurdu. Çünki ata-babaları seyid şərafətliydilər

Geri1234Irəli