Şah İsmayıl Səfəvİ Xətaİ kim olub?

20 Mar 2013

Şah İsmayıl Səfəvi Xətai – 14 yaşında hakimiyyətə gələn, 14 ilə 14 eli birləşdirərək, vahid və indiyə qədər ən böyük Azərbaycan dövləti – Səfəvi dövlətini yaradan bir şəxsiyyətdir


Molla Nəsrəddİn (1308-1384)

22 Jan 2013

Nəsrəddin (Xoca Nəsrəddin, Əfəndi, Əpəndi, Molla Nəsrəddin) xalq müdriki olmuşdur. Sufi kimi tanınmışdır. İdentifikasiyasına (eyniləşdirməyə) görə avropalı və rus tədqiqatçıları onun mənşəcə türk olduğunu təsdiq etmişlər. 1308-ci ildə qədim Xorto kəndində anadan olmuşdur

Ömər Xəyyam

31 Oct 2012

O, axşam namazını başa çatdırandan sonra səcdəyə gedərək deyib: ”Ay Allah, Sən bilirsən ki, mən Səni imkanım daxilində dərk etmişəm. Məni bağışla, mənim idrakım Sənin qarşında xidmətimdir”. Bununla da Allahın rəhmətinə qovuşub

Meysəm Təmmar

31 Oct 2012

Meysәm Yәһyanın oğlu idi. O Nәһrәvan mәntәqәsindәn idi. Meysәm әvvәlcә bәni-Әsәddәn olan bir qadının qulamı idi. Həzrət Әli (ә) onu һәmin qadından alıb, azad etdi. Meysәm Həzrət Peyğәmbәrin sәһabәlәrindәn sayılır

Şeyx Məhəmmədtəqi Behcət İrfanda parlayan günəş

25 Oct 2012

Möminlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, Allah Taala hər zaman, elə bizim dövrümüzdə də bəzən bəndələrə xüsusi məhəbbət göstərir. “Hər kəs haqq yolunda sadiq olsa, Allah onu hidayət edər.”

Feyz Kaşani

13 Jun 2012

Feyz Kaşani 14 səfər 1007-ci ilində Kaşan şəhərində elm və təqva dolu bir xanədanda dünyaya gəlib və miladi ilə 1670-ci ildə dünyadan köçüb.

Şəhid Mütəhhərinin elmi irsinə qısa baxış

04 May 2012

20-ci əsr bütün müsəlman aləmi üçün enişli-yoxuşlu bir əsr olmuşdur. Bu əsrin ilk onilliyindən başlayaraq bütün müsəlman cəmiyyətlərində siyasi inqilablar, sosial və mədəni intibahlar baş vemişdir

О достижениях исламских ученых. Баттани

13 Sep 2010

В девятом-десятых веках нашей эры исламский ученый Абу Абдаллах Мухаммад ибн Джабир ибн Синан ал-Баттани удалось вычислить солнечный год, причем его данные почти полностью совпадают с современными

О достижениях исламских ученых. Измерение длины земного меридиана.

13 Sep 2010

Полученный в девятом веке н.э. арабскими астрономами результат измерения длины дуги 1° земного меридиана лишь на 1% отклоняется от современного.

Şeyx Rəcəbəli Xəyyat haqqında xatirələr

11 Aug 2010

Şeyx Rəcəbəli Xəyyatın ariflik məqamı hamıya məlumdur. Onun həyatı hikmət və kəramətlə dolu idi. Təbii ki, arifin həyatını bir kitabda belə əks etdirmək mümkünsüzdür. Şeyxə həsr olunan dəyərli yazılar hələ onun məqamını tam şəkildə əhatə etmir.