Hər dərdin dərmanı olan sözlər

08 Apr 2015

Əgər çətinliklərin nəhəng girdabında dalğadan-dalğaya atılan tənha qayıq kimi gözün sahili axtarırsa Bataqlığa düşmüş adam kimi sənə uzanacaq əl sorağındasansa Hər yerdən və hər kəsdən ümidin üzülübsə… O zaman Onun yardımına sığın, "ya Müğis deyə, Onu çağır!...

Hicab haqqında hədislər

08 Apr 2015

Bəni Tamim qəbiləsindən olan qadınlar möminlərin anası Aişənin (r.a.) yanına nazik paltarlarda gəldikdə Aişə onlara dedi: "Əgər siz möminsinizsə bu paltar möminlər üçün deyil. Yox əgər siz mömin deyilsinizsə onda onlardan həzz alın...

İmam Mehdidən (ə) hədislər

08 Apr 2015

"Əgər sizlərin bir-biriniz üçün istiğfarınız (günahların bağışlanması üçün duanız) olmasaydı, yalnız sözü ilə əməli bir olan seçilmiş tərəfdarlarımızdan savayı yer üzündəki hər kəs həlak olardı (Müstədrəkül-Vəsail, V, 247)...

Ağacın hərəkət etməsi

17 Mar 2015

Əmirəl-möminin(ə) buyurur: Günlərin birində mən Peyğəmbər(s) bir yerdə idim. Qüreyşin böyükləri Həzrətin hüzuruna gəlib dedilər: Ey Mühəmməd! Sən elə böyük bir iddia edirsən ki, sənin ataların və qohumların belə iddia etməmişdir. Bizim səndən bir istəyimiz var...

Zəhranın (ə) sözlərində dua

13 Mar 2015

"Ya Rəbb, mənə ata-anamı və üstümdə haqqı olan kəsləri çox görmə!”
"Ya Rəbb, mənə - tövbə (yolunda) və Sənə qayıtma yolunda olan bəndənə əzab vermə!”...

Salavatın fəzilətləri haqqında

04 Feb 2015

İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn-nəbiyyi, yaəyyuhəl-ləzinə amənu səllu əleyhi və səllimu təslimən.” “Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavatgöndərirlər. Ey iman gətirənlər! Ona salavat göndərib və salam deyin və kamil şəkildə onun fərmanına təslim olun”İmam Kazım (ə) dan: “Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər...

Imam Cəfər Sadiqin (ə) nəsihətlərindən

30 Jan 2015

“Ey ibn Cündəb, gecə-gündüz öz əməlinigözlərinin önünə gətirərək nəfsi ilə hesabat çəkmək hər bir müsəlmanın borcudur. Belə ki, Qiyamət günü rüsvay olmasın deyə yaxşı əməlini gördükdə onun artırılmasını, pis əməlini gördükdə isə onun bağışlanılmasını (Allah-təaladan) diləməlidir. Xoş o bəndənin halına ki, Axirəti istəyir və onu qazanmağa çalışır. Həmçinin xoş o kəsin halına ki, onu aldadıcı arzular (haqq yoldan) sapındırmır”....

Əziz peyğəmbərimizin (s) tövsiyələrindən

29 Jan 2015

“ Allahın əzabından qorx.” -İstəyirəm Allah dərgahının xüsusi bəndələrindən olum. Həzrət (s) buyurdu: “ Gecə - gündüz Quran oxu.”-İstəyirəm ürəyim işıqlı olsun. Həzrət (s) buyurdu: “ Ölümü unutma.”...

Nicat yolunu tapmaq üçün Məsumlardan (ə) 19 tövsiyə

21 Jan 2015

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Allaha ki, məni müjdə verən və qorxudan kimi məbus etmişdir! Allah, tək Allaha inananı cəhənnəmdə əbədi saxlamaz, bəlkə onlar şəfaətə nail olarlar”...

Peyğəmbərimizin (s) qadınlar haqqında dediyi kəlamlar..

17 Jan 2015

Səid bin əl-Müsəyyəbdən soruşuldu: "İki dəfə evlənmiş bir qadın Axirətdə hansı ərinə aiddir?" O, da cavab verdi ki, Rəsululah (s) belə buyurmuşdur: "Qadın son ərinə aiddir"
Rəsulullah (s) buyurmuşdur: "Üç nəfər heç zaman Cənnətə girməyəcək: ...., əd-dəyyus" Əd-Dəyyus- öz zövcəsinə və zövcəsini digər kişilərə qısqanmayan zəif ərdir...