Şeytan xeyli zəif və arıqlamış halda

09 Apr 2015

Bir gün Peyğəmbərimiz (s) bir yoldan keçirdi. Yol əsnasında şeytanı xeyli zəif və arıqlamış gördü.Ondan soruşdu :
-N
ə üçün bu günə düşmüsən?”...

Xanım Fatimə (s.ə) buyurub...

09 Apr 2015

Xanım Fatimə (s.ə): "Allah Rəsulu buyurub: "Vay o qadının halına ki, həyat yoldaşını qəzəbləndirər. Xoş o qadının halına ki, yoldaşı ondan razı qalar””...

Hər dərdin dərmanı olan sözlər

08 Apr 2015

Əgər çətinliklərin nəhəng girdabında dalğadan-dalğaya atılan tənha qayıq kimi gözün sahili axtarırsa Bataqlığa düşmüş adam kimi sənə uzanacaq əl sorağındasansa Hər yerdən və hər kəsdən ümidin üzülübsə… O zaman Onun yardımına sığın, "ya Müğis deyə, Onu çağır!...

Hicab haqqında hədislər

08 Apr 2015

Bəni Tamim qəbiləsindən olan qadınlar möminlərin anası Aişənin (r.a.) yanına nazik paltarlarda gəldikdə Aişə onlara dedi: "Əgər siz möminsinizsə bu paltar möminlər üçün deyil. Yox əgər siz mömin deyilsinizsə onda onlardan həzz alın...

İmam Mehdidən (ə) hədislər

08 Apr 2015

"Əgər sizlərin bir-biriniz üçün istiğfarınız (günahların bağışlanması üçün duanız) olmasaydı, yalnız sözü ilə əməli bir olan seçilmiş tərəfdarlarımızdan savayı yer üzündəki hər kəs həlak olardı (Müstədrəkül-Vəsail, V, 247)...

Ağacın hərəkət etməsi

17 Mar 2015

Əmirəl-möminin(ə) buyurur: Günlərin birində mən Peyğəmbər(s) bir yerdə idim. Qüreyşin böyükləri Həzrətin hüzuruna gəlib dedilər: Ey Mühəmməd! Sən elə böyük bir iddia edirsən ki, sənin ataların və qohumların belə iddia etməmişdir. Bizim səndən bir istəyimiz var...

Zəhranın (ə) sözlərində dua

13 Mar 2015

"Ya Rəbb, mənə ata-anamı və üstümdə haqqı olan kəsləri çox görmə!”
"Ya Rəbb, mənə - tövbə (yolunda) və Sənə qayıtma yolunda olan bəndənə əzab vermə!”...

Salavatın fəzilətləri haqqında

04 Feb 2015

İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn-nəbiyyi, yaəyyuhəl-ləzinə amənu səllu əleyhi və səllimu təslimən.” “Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavatgöndərirlər. Ey iman gətirənlər! Ona salavat göndərib və salam deyin və kamil şəkildə onun fərmanına təslim olun”İmam Kazım (ə) dan: “Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər...

Imam Cəfər Sadiqin (ə) nəsihətlərindən

30 Jan 2015

“Ey ibn Cündəb, gecə-gündüz öz əməlinigözlərinin önünə gətirərək nəfsi ilə hesabat çəkmək hər bir müsəlmanın borcudur. Belə ki, Qiyamət günü rüsvay olmasın deyə yaxşı əməlini gördükdə onun artırılmasını, pis əməlini gördükdə isə onun bağışlanılmasını (Allah-təaladan) diləməlidir. Xoş o bəndənin halına ki, Axirəti istəyir və onu qazanmağa çalışır. Həmçinin xoş o kəsin halına ki, onu aldadıcı arzular (haqq yoldan) sapındırmır”....

Əziz peyğəmbərimizin (s) tövsiyələrindən

29 Jan 2015

“ Allahın əzabından qorx.” -İstəyirəm Allah dərgahının xüsusi bəndələrindən olum. Həzrət (s) buyurdu: “ Gecə - gündüz Quran oxu.”-İstəyirəm ürəyim işıqlı olsun. Həzrət (s) buyurdu: “ Ölümü unutma.”...