Axirət əzabından qorxan qadın

24 Apr 2015

Hamilə bir qadın Əli (ə)-ın yanına gəlib dedi: – Zina etmişəm, məni pakla, Allah sənə kömək olsun! Çünki zinanın dünyadakı işkəncə və əzabı sonu olmayan axirət cəzalarından çox-çox asandır...

Məsumlardan qadınlara aid hədislər

23 Apr 2015

Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Merac gecəsi ümmətimdən olan bir slra qadınları şiddətli əzab içində gördüm.Saçlarından asılmış və beyni qaynayan bir qadının, onun dünyada nə əməl etdiyini soruşdum. Dediler:O( dünyada) öz saçlarını naməhrəm kişilərden örtmürdü...

İmam Baqirin (ə) hədisində Möminin Allah yanında haqqı (məqamı)!

16 Apr 2015

İmam Baqir (ə) buyurur: Mömin Allah dərgahına nə dua edərsə qəbul olunması dünyada qaçılmaz bir hadisədir!

Analar Bayramı olan həzrəti Fatimə Zəhranın (s) təvəllüd gününün münasibəti ilə

11 Apr 2015

Həzrət Fatimeyi Zəhranın (ə) buyurduğu gözəl kəlamlarından 15 seçmə rəvayətlər

Xanım Fatimə (s.ə) buyurub...

11 Apr 2015

Xanım Fatimə (s.ə): “Atam Peyğəmbər (s) mənə dedi: “Ey atasının dostu, hər bir məstedici haramdır. Və hər məstedici şərabdır””...

Peyğəmbərimiz (s) Həzrət Zəhraya (s.ə) gizlində hansı xəbəri verdi?

11 Apr 2015

Şeyx Səduq “Əmali kitabında yazır ki, Peyğəmbərin (s) zövcələrindən biri demişdir: “Fatimə (s.ə) gəldi və Peyğəmbər (s) buyurdu: “Qızım xoş gəlmisən”. Ona öz sağ və ya sol tərəfində yer verdi. Onunla gizlində söhbət etdi ki, bu söhbət Fatimənin (s.ə) ağlamağına səbəb oldu...

Mömin şəxsin 3 əsas borcu bunlardır!

08 Apr 2015

İmam Baqir (ə) buyurur: İnsaflı yaşamaq, insanlara faydalı olmaq və eləcə də Allahı hər halda zikr etmək Allah bəndəliyinin ən əsaslı başlanğıcıdır!

Hz.Məhəmməd (s)-in 7 vəsiyyəti

09 Apr 2015

Bir adam Rəsulullah (s.)-a gəldi və "ürəyim son dərəcə qatıdır" dedi. Peyğəmbərimiz ona belə cavab verdi:Ürəyinin yumşalmasını istəyirsənsə, yetimin başını oxşa və kasıbı doyur...

Şeytan xeyli zəif və arıqlamış halda

09 Apr 2015

Bir gün Peyğəmbərimiz (s) bir yoldan keçirdi. Yol əsnasında şeytanı xeyli zəif və arıqlamış gördü.Ondan soruşdu :
-N
ə üçün bu günə düşmüsən?”...

Xanım Fatimə (s.ə) buyurub...

09 Apr 2015

Xanım Fatimə (s.ə): "Allah Rəsulu buyurub: "Vay o qadının halına ki, həyat yoldaşını qəzəbləndirər. Xoş o qadının halına ki, yoldaşı ondan razı qalar””...