İmam Əli (ə) buyurub

01 Sep 2015

"Oğulcan, hər yerdə, hər bir şəxsdə hikmət olsa (nəsihət, yaxşı, ibrətli söz) öyrən. Necə ki, münafiqin də qəlbində hikmət olar, amma onun sinəsində rahat qalmaz, ta o zaman ki, onun sinəsindən çıxıb, möminin qəlbində yerləşəndən sonra aram olar."...

Həzrət Əlinin (ə) yeddi hikmətli nəsihəti

16 Aug 2015

"Çox susmaqla vüqar və əzəmət yaranır. (Çünki susmaq ağıl və dərrakənin əlamətidir.) İnsaflılıq nəticəsində (insana) birləşənlər və dostlar çoxalarlar. (Hər kim insaflı olsa camaat ona birləşər və onunla birgə olar.) Yaxşılıq etməklə məqamlar böyüyər. (Çünki hər bir kəs, yaxşılıq edənə hörmət gözü ilə baxır.)...

Məsumların nurlu kəlamlarından

13 Aug 2015

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: "Allah-təala, bəndəsinin Ona tərəf uzadılmış əlini geri qaytarmaqdan və onu ümidsiz qoymaqdan həya edər."...

İnsanı arzusna çatıran əməl

13 Aug 2015

"Əmr be məruf və nəhy əz münkər peyğəmbərlərin yoludur, salehlərin üslubudur, elə bir böyük vacib əməldir ki, başqa vacib əməllər onunla bərqərar olur. Yollar onunla əmin-aman, qazanclar halal, tapdanılan hüquqlar qaytarılmış, yer üzü abad olur və haqq sahibibnə verilir."...

Həzrət Əlidən (ə) gözəl kəlamlar

09 Aug 2015

Helm elə bir dostdur ki, heç vaxt səhv etməz. Qənaət elə bir qılıncdır ki, küt olmaz. Çətin gündən ötrü ən yaxşı ehtiyat səbirdir. Hər kəs səbri özünün yavəri etsə heç bir hadisədən qorxusu olmaz...

“Ey Allah bəndələri! Siz xəstə kimisiniz, Allah da həkim. Ona görə də xəstələrin xeyri ondadır ki...” - Peyğəmbərimizin (s) bizlərə buyuruşlarından

28 Jul 2015

“And olsun o Kəsə ki, canım Onun qüdrətli əlindədir, insan üçün qəzəb və şəhvət kimi başqa düşmən yoxdur. Ona görə də bu ikisinin kökünü kəs və məğlub et...

Cavanlıq barədə kəlamlar

27 Jun 2015

"Ay Adəm övladı!Necə mənim əmrim qarşısında özünüzü böyük tutub itaət etmirsiniz?!Günəşin istiliyi nəticəsində qızan qumların hərarətinə dözə bilmirsiniz,qiyamət günü 7 təbəqəli Cəhənnəmin əzabına necə dözəcəksiniz?..."...

Muhəmməd Peyğəmbər( ə ) axır zaman haqqda söylədikləri

23 Jun 2015

Bir zaman gələcək, insanlar yalnız pulu düşünüb, halal, haram düşünməyəcəklər.Rüşvətə şirinlik adi veriləcək,gözdaği üçün günahsiz insanlar öldürüləcək...

Hədislər-Səbir edənlər haqqında

11 Jun 2015

"Аllаhа vә Оnun pеyğәmbәrinә itаәt еdin. Bir-birinizlә çәkişmәyin, yохsа qоrхub zәiflәyәr vә gücdәn düşәrsiniz. Sәbir еdin, çünki Аllаh sәbir еdәnlәrlәdir.” ...

Əxlaq

04 Jun 2015

Allahın peyğəmbəri buyurmuşdur: «İslam gözəl əxlaqdır.» «Gözəl əxlaq dinin yarıs ıdır.»
«Əxlaq ı daha gözəl olan möminin iman ı daha kamildir.» «Bəndə, hərçənd ibadətdə zəif olsa da, özünün gözəl əxlaq ı ilə axirətdə böyük dərəcələrə və ali məqamlaraçatar...