Atasına kömək etməkdən imtina edən varlı cavana Peyğəmbərin (s) cəzası

09 May 2016

Əmirəl-möminin (ə) nəql edir: “Bir gün bir qoca kişi oğlu ilə bir yerdə Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlirlər. Qoca kişi ağlayaraq deyir ki, Mən oğlumu min əzab və əziyyətlə böyütmüşəm. Öz mal və sərvətimdən ona yardım etmişəm ki, müstəqil olsun...

Həzrət Peyğəmbər (s) bu keyfiyyətli insanların behiştə getməsinə zəmanət vermişdir

08 May 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “6 şeyi mənim üçün öhdənizə götürün ki, mən də behişti sizə zəmanət verim...

Rivayətlər baxımından pis xüsusiyyət və əməllərin insana təsiri

02 Apr 2016

Peyğəmbər (s) buyurur: Çox yeməkdən çəkinin ki, cismin xəstəliyinə və ibadətdə halsızlığın yaranmasına səbəb olar...

Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislər

22 Mar 2016

Ey müsəlmanlar, zinadan çəkinin! Zinanın altı cəzası var. Onun üçü dünyada, üçü isə axirətdədir. Dünyada olan cəzaları bunlardır; gözəlliyi aradan aparar, fəqirlik gətirər və ömrü qısaldar. Axirətdə olan əzabları isə bunlardır; Allahın qəzəbinə səbəb olar, hesabı çətinləşdirər və əbədi atəşə səbəb olar...

Səhəri necə açmısan?

20 Mar 2016

Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) səhabələrdən biri ilə rastlaşdıqda ondan: "Səhəri necə açmısan?" (yəni, əhvalın necədir?)-deyə soruşur. Səhabə: "Yaxşıdır" - deyə cavab verir. Lakin Peyğəmbər (s) onun bu cavabı ilə razılaşmayıb, sualını bir daha təkrar edir. Səhabə həmin cavabı verir...

Bir hədisin işığında

14 Mar 2016

Dostluq hər bir insanın ehtiyac duyduğu, onsuz keçinmədiyi bir dəyərdir. Dostluq məhfumu dəyərli olsa da nümunə baxımından ideal dost, praktiki müstəvidə həqiqi dostluq çətin qazanılır və ya az tapılır...

İnsanı həlak edən yeddi böyük günah

04 Mar 2016

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: insanı həlak edən yeddi günahdan uzaq durun. ( Həmin böyük günahlar aşağıdakılardan ibarətdir):1- Allaha şərik qoşmaq. 2- Sehr və cadugərliklə məşğul olmaq. 3- Qətl törətmək. 4- Sələm puldan intifadə etmək...

İmam Zamandan (ə.f) qırx hədis

19 Jan 2016

وَجْهُ الاِنْتِفاعِ بِي فِي غَيْبَتِي كَالاِنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ اِذا غَيَّبَتْها عَنِ الاَبْصارِ السَّحابُ
“Qеyb
әt dövründә insаnlаrın mәndәn fаydаlаnmаsı, оnlаrın buludlаrın аrхаsındаkı günәşdәn fаydаlаnmаsınа bәnzәyir...

Peyğəmbərin (s) nəhy etdiyi və məkruh saydığı qırx əməl

30 Sep 2015

Allah-taala “Həşr surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: “Rəsulumuzun sizin üçün gətirdiyi hər bir şeyi qəbul edin və qadağan etdiyi bütün şeylərdən uzaq olun.”...

İmam Əlinin (ə) hikmətli kəlamları

16 Sep 2015

Tamah və hərisliyi öz şüarı edən kəs özünü kiçildib. Çətinlik və pərişanlığını bildirən kəs zillət və xarlığa qol qoyub. Dilini özünə hakim edən kəs də xar və zəlil olub...