Həzrət İmam Rzadan (ə) hədislər

25 Jul 2018

İmanın dörd əsası var: Allaha təvəkkül, Allahın verdiklərindən razı qalmaq, Allahın əmrlərinə təslim olmaq, işləri Allaha tapışırmaq...

Əmirəl-möminin imam Əlinin (ə) göstərişi

18 Jul 2018

Nuf deyir: Əlinin (ə) sürətlə getdiyini gördüm. Soruşdum. “Ey mənim Mövlam! Hara gedirsiniz?”...

Özlərini gülünc vəziyyətə salan 7 dəstə insan

01 May 2018

İmam Rza buyurur 7 dəstə insan var ki, özlərini gülünc vəzyətə salıblar amma bundan xəbərləri yoxdur...

Paxıllıq haqqında

16 Apr 2018

Loğman oğluna buyurur: “Paxılın üç nişanəsi vardır: insanın arxasından qeybət edər, yaltaqlıq edər, başqalarının çətinliyinə sevinər”...

Əhli-Beyt (ə) Allah-taalanın salamatlıq qapısıdır

14 Apr 2018

Əmirəl-Möminin İmam Əli (ə.s) buyurur: Bilin ki, Adəmlə (ə) enən ilk peyğəmbərlərdən tutmuş ən sonuncusuna qədər olan bütün peyğəmbərlərin fəzilətləri sonuncu peyğəmbər Məhəmmədin (s) itrətində Əhli-beytində cəmlənmişdir...

İmam Əlinin (ə) “Ədalət üstündür, yoxsa səxavət” sualına cavabı

14 Apr 2018

Ədalət hər şeyi öz yerinə qoyur, səxavət isə işləri məcrasından çıxarır...

İmam Əlinin (ə) zülmə olan baxışı

14 Apr 2018

İmam Əli (ə)(zülmə nifrətini açıqladığı xütbədə): «And olsun Allaha, gecədən sübhədək dəvətikanı kolunun üstündə qalmağım və əlim-ayağım qandallı, zəncirlı halda sürüklənməyim...

Haqq-ədaləti tapdalayanlara qorxunc bir xəbər

13 Apr 2018

Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət günü bəndə öz yaxşı əməllərinə görə şad halda məhşər ayağına çəkilər. Bir kişi gələr və deyər: «Ey Rəbbim! Bu bəndə mənə zülm etmişdir.»..

İmam Kazim (ə): “Bizim şiələrimizin dörd şeyə ehtiyacı vardır”

13 Apr 2018

İmam Kazim (ə) buyurur: “Bizim şiələrimizin dörd şeyə ehtiyacı vardır...

İmam Musa Kazimə (ə) görə Halal qazancın dəyəri

11 Apr 2018

İmam Musa Kazim (ə) buyurur: Özünün və ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin etmək üçün, halal rüzi dalınca evindən çölə çıxan şəxs, Allah yolunda cihad edən şəxsin savabını qaznmış olar...