Vay olsun işində səhlənkarlıq edənlərə!

20 Aug 2018

Nəql edirlər ki, Əmirəl-möminin (ə) bir dərzini müşahidə edirdi ki, dərziliklə məşğul idi. Həzrət (ə) görür ki, dərzi tikişləri çox aralı vurur və parçanın qalan hissəsinə israf edirdi. Vurduğu tikişlər də möhkəm və sabit deyildi...

Hər kim möminin qəmini aradan aparar, Allah Qiyamət günü qəlbindəki qəmi aradan aparar – İmam Rzanın (ə) buyuruşları

25 Jul 2018

Həzrət İmam Rza (ə) nəbəvi məktəbinin bir nümayəndəsi kimi insan tərbiyəsində böyük rola malik olmuşdur. Onun bizə qoyub getdiyi nəsihətlər və moizələr hər birimiz üçün insanlıq dərsidir...

Həzrət İmam Rzadan (ə) hədislər

25 Jul 2018

İmanın dörd əsası var: Allaha təvəkkül, Allahın verdiklərindən razı qalmaq, Allahın əmrlərinə təslim olmaq, işləri Allaha tapışırmaq...

Əmirəl-möminin imam Əlinin (ə) göstərişi

18 Jul 2018

Nuf deyir: Əlinin (ə) sürətlə getdiyini gördüm. Soruşdum. “Ey mənim Mövlam! Hara gedirsiniz?”...

Özlərini gülünc vəziyyətə salan 7 dəstə insan

01 May 2018

İmam Rza buyurur 7 dəstə insan var ki, özlərini gülünc vəzyətə salıblar amma bundan xəbərləri yoxdur...

Paxıllıq haqqında

16 Apr 2018

Loğman oğluna buyurur: “Paxılın üç nişanəsi vardır: insanın arxasından qeybət edər, yaltaqlıq edər, başqalarının çətinliyinə sevinər”...

Əhli-Beyt (ə) Allah-taalanın salamatlıq qapısıdır

14 Apr 2018

Əmirəl-Möminin İmam Əli (ə.s) buyurur: Bilin ki, Adəmlə (ə) enən ilk peyğəmbərlərdən tutmuş ən sonuncusuna qədər olan bütün peyğəmbərlərin fəzilətləri sonuncu peyğəmbər Məhəmmədin (s) itrətində Əhli-beytində cəmlənmişdir...

İmam Əlinin (ə) “Ədalət üstündür, yoxsa səxavət” sualına cavabı

14 Apr 2018

Ədalət hər şeyi öz yerinə qoyur, səxavət isə işləri məcrasından çıxarır...

İmam Əlinin (ə) zülmə olan baxışı

14 Apr 2018

İmam Əli (ə)(zülmə nifrətini açıqladığı xütbədə): «And olsun Allaha, gecədən sübhədək dəvətikanı kolunun üstündə qalmağım və əlim-ayağım qandallı, zəncirlı halda sürüklənməyim...

Haqq-ədaləti tapdalayanlara qorxunc bir xəbər

13 Apr 2018

Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət günü bəndə öz yaxşı əməllərinə görə şad halda məhşər ayağına çəkilər. Bir kişi gələr və deyər: «Ey Rəbbim! Bu bəndə mənə zülm etmişdir.»..